Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Armatura za grejanje Icma

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
040113.201 Ugaono odzracno lonce art. 715 3/8" kom
843,50
040113.202 Ugaono odzracno lonce art. 715 1/2" kom
843,50
040113.203 Ugaono odzracno lonce art. 715 3/4" kom
849,53
040113.301 Nepovratni ventil za lonce art. 710 3/8" kom
114,48
040113.302 Nepovratni ventil za lonce art. 710 1/2" kom
150,63
011611.566 Automat. odzraka+cep (leva) art. 716 1" kom
917,01
011611.567 Automat. odzraka+cep (desna) art. 716 1" kom
917,01
040507.001 Sigurnosni ventil MF art. 242 1/2" kom
536,23
040507.002 Sigurnosni ventil MF art. 242 3/4" kom
894,11
040507.003 Sigurnosni ventil FF art. 241 1" kom
2.972,74
040507.005 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 1/2" kom
2.114,78
040507.006 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 3/4" kom
2.812,47
040508.003 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 1" kom
3.862,03
040508.004 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 5/4" kom
6.997,44
040508.005 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 6/4" kom
9.097,75
040508.006 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 2" kom
12.599,48
040508.007 Sigurnosni ventil (opruga) art.254 21/2" kom
32.473,55
040801.100 PIP slavina art. 150 3/8" kom
665,16
040801.102 PIP slavina art. 150 3/4" kom
1.374,91
040800.101 Dopunjac sistema art. 249 1/2" kom
2.120,80
040800.201 Dopunjac sistema art. 250 1/2" kom
1.579,76
040810.101 Dopunjac sistema art. 249+244 1/2" kom
2.649,80
040810.201 Dopunjac sistema art. 250+244 1/2" kom
2.088,27
040750.102 Kosi balansni ventil Icma C-300 1/2" kom
3.018,53
040750.304 Kosi balansni ventil Icma C-300 3/4" kom
3.281,22
040750.100 Kosi balansni ventil Icma C-300 1" kom
3.801,78
040750.504 Kosi balansni ventil Icma C-300 5/4" kom
4.703,12
040750.604 Kosi balansni ventil Icma C-300 6/4" kom
5.265,85
040750.200 Kosi balansni ventil Icma C-300 2" kom
7.013,10
040605.005 Termozastitni ventil Icma art. 605 3/4" kom
9.050,76
040301.102 Mesni ventil Icma art.301 1/2" kom
3.787,32
040301.034 Mesni ventil Icma art.301 3/4" kom
4.037,96
040301.010 Mesni ventil Icma art.301 1" kom
4.363,31
040301.035 Mesni ventil Icma art.148 30-65oC 3/4" kom
7.054,07
046601.212 Leziste uronske sonde Icma art.212 1/2" kom
721,80
046600.992 Termo glava sa uronskom sondom art.992 kom
2.669,08
040844.102 Termo ven.ug.gum. Icma art.844 1/2" kom
712,16
040845.102 Termo ventil prav gum.Icma art. 845 1/2" kom
791,69
046600.001 Termo ventil ugaoni Icma art.770 1/2" MM kom
851,94
046600.101 Termo ventil ugaoni Icma art. 774 1/2" kom
577,20
046600.102 Termo ventil pravi Icma art. 775 1/2" kom
694,08
046600.111 Termo glava Icma art.1100 kom
648,29
046600.122 Termo glava (hrom) Icma art.993 kom
1.852,09
046600.123 Termo glava sa senz.20-70oC Icma art.991 kom
2.970,33
046600.133 Termo glava sa senz.20-70oC Icma art.994 kom
2.336,50
860000.001 Rad. ventil ugaoni duo reg. art.860 3/8" kom
550,69
860000.002 Rad. ventil ugaoni duo reg. art.860 1/2" kom
588,04
860000.003 Rad. ventil ugaoni duo reg. art.860 3/4" kom
954,36
863000.001 Rad. ventil pravi duo reg. art.863 3/8" kom
619,37
863000.002 Rad. ventil pravi duo reg. art.863 1/2" kom
650,70
863000.003 Rad. ventil pravi duo reg. art.863 3/4" kom
986,90
040708.001 Rad. ventil ugaoni Icma art.804 1/2" SN kom
432,60
040707.001 Rad. ventil pravi Icma art.814 1/2" SN kom
457,90
040708.002 Rad. navijak ugaoni Icma art.827 1/2" SN kom
432,60
040707.002 Rad. navijak pravi Icma art.829 1/2" SN kom
457,90
040709.001 Rad. ventil ugaoni Icma art.803 1/2" kom
371,14
040709.005 Rad. ventil ugaoni Icma art.803 3/4" kom
815,79
040709.002 Rad. ventil pravi Icma art.813 1/2" kom
443,44
040709.006 Rad. ventil pravi Icma art.813 3/4" kom
829,04
040709.003 Rad. navijak ugaoni Icma art.805 1/2" kom
356,68
040709.007 Rad. navijak ugaoni Icma art.805 3/4" kom
803,74
040709.004 Rad. navijak pravi Icma art.815 1/2" kom
443,44
040709.008 Rad. navijak pravi Icma art.815 3/4" kom
815,79
829340.001 Rad. ventil ugaoni (hrom) art.1112 1/2" kom
1.572,53
829350.001 Rad. ventil pravi (hrom) art.935 1/2" kom
2.397,95
829360.001 Rad. navijak ugaoni (hrom) art.1120 1/2" kom
1.399,01
829370.001 Rad. navijak pravi (hrom) art.937 1/2" kom
1.859,32
041709.102 Rad. ventil sa gum. ek Icma art.850 1/2" kom
612,14
041709.107 Rad. ventil gum prav Icma art. 851 1/2" kom
667,57
041709.103 Rad. navijak sa gum.ek Icma art.952 1/2" kom
549,48
041709.106 Rad. navijak gum. prav Icma art.955 1/2" kom
604,91
041709.900 Zaptivak za holender rad. ventila Icma kom
78,33
040710.891 Uronski ventil (50%) Icma art.891 1/2" kom
1.526,74
040710.892 Uronski ventil (100%) Icma art.892 1/2" kom
1.607,47
040710.894 Uronski ventil (susac) Icma art.894 1/2" kom
2.577,50
040710.895 Ur.ventil (susac hrom) Icma art.938 1/2" kom
3.657,18
040710.003 Usponska cev L=600mm kom
392,83
040710.004 Usponska cev L=900mm kom
586,84
040710.870 Usponski gornji ventil Icma art.870 1/2" kom
1.053,17
040710.875 Usponski donji ventil Icma art.875 1/2" kom
1.441,18
046819.026 H ventil (50%) izvod pod art.902 Icma kom
1.507,46
046829.126 H ventil (100%) izvod pod art. 912 Icma kom
1.371,29
046819.036 H ventil (50%) izvod zid art. 903 Icma kom
1.793,04
046829.136 H ventil (100%) izvod zid art. 913 Icma kom
1.413,47
041170.008 MS red.spojn.zaH vent. art.898 3/4"x1/2" kom
133,76
042013.001 Adapter za Cu cev Icma art.90 15 kom
154,24
042013.003 Adapter za Cu cev Icma art.90 16 kom
183,16
042013.002 Adapter za Cu cev Icma art.90 18 kom
196,42
051100.001 Adapter za Al-pex cev Icma art.100 16x2 kom
238,59
051100.002 Adapter za Al-pex cev Icma art.100 18x2 kom
244,62
051100.003 Adapter za Al-pex cev Icma art.100 20x2 kom
266,31
051101.162 Adap.za Al-pex cev hrom Icma art.95 16x2 kom
467,54
930100.001 Solarna cevna grupa 0-12 lit/min Icma kom
26.103,92
930100.002 Automatika za solarni sistem Icma kom
13.793,64
930100.003 Odzracno lonce za solar 1/2" Icma kom
1.027,87
930100.004 Automatski odzracni sistem 3/4" Icma kom
4.166,89
930100.005 Sig. ventil za solar 1/2"6bar 130oC Icma kom
937,49
930100.006 Sig. ventil za solar 3/4"6bar 130oC Icma kom
1.161,62
051140.342 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x2 kom
1.003,77
051140.343 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x3 kom
1.508,66
051140.344 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x4 kom
2.009,94
051140.102 MS razdelni set art. K005 1''x2 kom
3.423,41
051140.103 MS razdelni set art. K005 1''x3 kom
5.020,03
051140.104 MS razdelni set art. K005 1''x4 kom
6.437,11
051140.105 MS razdelni set art. K005 1''x5 kom
7.886,73
051140.106 MS razdelni set art. K005 1''x6 kom
9.341,16
051140.107 MS razdelni set art. K005 1''x7 kom
10.749,81
051140.108 MS razdelni set art. K005 1''x8 kom
12.486,21
051140.109 MS razdelni set art. K005 1''x9 kom
13.929,80
051140.110 MS razdelni set art. K005 1''x10 kom
15.426,41
051140.111 MS razdelni set art. K005 1''x11 kom
16.853,13
051140.112 MS razdelni set art. K005 1''x12 kom
18.355,77
051140.202 MS razdelni set art. K021 1''x2 kom
8.019,28
051140.203 MS razdelni set art. K021 1''x3 kom
9.613,49
051140.204 MS razdelni set art. K021 1''x4 kom
11.194,45
051140.205 MS razdelni set art. K021 1''x5 kom
12.697,09
051140.206 MS razdelni set art. K021 1''x6 kom
14.209,36
051140.207 MS razdelni set art. K021 1''x7 kom
15.730,07
051140.208 MS razdelni set art. K021 1''x8 kom
17.541,19
051140.209 MS razdelni set art. K021 1''x9 kom
18.993,21
051140.210 MS razdelni set art. K021 1''x10 kom
20.475,36
051140.211 MS razdelni set art. K021 1''x11 kom
21.973,18
051140.212 MS razdelni set art. K021 1''x12 kom
23.505,94
051140.402 MS razdelni set art. K021 5/4''x2 kom
10.423,25
051140.403 MS razdelni set art. K021 5/4''x3 kom
12.497,06
051140.404 MS razdelni set art. K021 5/4''x4 kom
14.553,99
051140.405 MS razdelni set art. K021 5/4''x5 kom
16.504,89
051140.406 MS razdelni set art. K021 5/4''x6 kom
18.472,65
051140.407 MS razdelni set art. K021 5/4''x7 kom
20.448,85
051140.408 MS razdelni set art. K021 5/4''x8 kom
22.804,63
051140.409 MS razdelni set art. K021 5/4''x9 kom
24.691,66
051140.410 MS razdelni set art. K021 5/4''x10 kom
26.617,25
051140.411 MS razdelni set art. K021 5/4''x11 kom
28.564,53
051140.412 MS razdelni set art. K021 5/4''x12 kom
30.558,80
051140.503 MS razdelni set art. K022 1''x3 + 226 kom
10.707,63
051140.504 MS razdelni set art. K022 1''x4 + 226 kom
12.288,59
051140.505 MS razdelni set art. K022 1''x5 + 226 kom
13.790,02
051140.507 MS razdelni set art. K022 1''x7 + 226 kom
16.823,01
051140.509 MS razdelni set art. K022 1''x9 + 226 kom
20.086,15
051140.510 MS razdelni set art. K022 1''x10 + 226 kom
21.568,30
051143.002 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x2 kom
1.268,87
051143.003 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x3 kom
1.850,88
051143.004 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x4 kom
2.407,59
051143.005 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x5 kom
2.988,40
051143.006 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x6 kom
3.629,46
051143.007 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x7 kom
4.159,66
051143.008 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x8 kom
4.832,05
051143.009 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x9 kom
5.415,27
051143.010 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x10 kom
5.832,20
051143.011 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x11 kom
6.737,16
051143.012 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x12 kom
7.142,04
051143.107 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x7 kom
8.298,84
051143.108 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x8 kom
9.474,92
051144.002 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x2 kom
1.601,45
051144.003 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x3 kom
2.340,11
051144.004 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x4 kom
3.040,22
051144.005 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x5 kom
3.774,06
051144.006 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x6 kom
4.585,03
051144.007 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x7 kom
5.255,01
051144.008 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x8 kom
6.103,33
051144.009 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x9 kom
6.838,38
051144.010 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x10 kom
7.589,09
051144.011 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x11 kom
8.341,01
051144.012 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x12 kom
9.091,73
051144.107 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x7 kom
7.907,21
051144.108 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x8 kom
8.943,51
051140.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x2 kom
724,21
051140.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x3 kom
965,21
051114.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x4 kom
1.214,64
051142.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x5 kom
1.471,31
051141.002 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x2 kom
1.104,99
051141.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x3 kom
1.655,67
051141.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x4 kom
2.208,77
051141.100 Set za podno grejanje1"Icma MO55 RS25/65 kom
31.162,51
041150.312 MS redukcija art. 236 3/4"x1/2" kom
144,60
041150.000 MS redukcija art. 236 1"x3/8" kom
215,70
041150.001 MS redukcija art. 236 1"x1/2" kom
215,70
041150.002 MS redukcija art. 236 1"x3/4" kom
215,70
041170.001 MS dupli nipl art. 233 1/2"x1/2" kom
96,40
041170.005 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x24x1,5 kom
183,16
041170.006 MS dupli nipl-red. art.233 1"x24x1,5 kom
242,21
041170.002 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x1/2" kom
167,50
041170.003 MS dupli nipl-red. art.233 1"x1/2" kom
219,31
041190.002 MS kapa art.238 24x1,5 kom
144,60
041180.001 MS kapa art.201 1" kom
142,19
041160.001 MS cep art.237 1" kom
233,77
051080.101 MS zavrsni t-komad F art. 202 3/4" kom
660,34
051080.102 MS zavrsni t-komad F art. 202 1" kom
716,98
051080.201 MS zavrsni t-komad M art. 203 3/4" kom
660,34
051080.202 MS zavrsni t-komad M art. 203 1" kom
716,98

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders