Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Armatura za grejanje Oventrop

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
123321.102 Kuglasti ventil Optibal 1/2" kom
739,44
123321.304 Kuglasti ventil Optibal 3/4" kom
1.061,76
123321.001 Kuglasti ventil Optibal 1" kom
1.472,96
123321.504 Kuglasti ventil Optibal 5/4" kom
2.502,72
123321.604 Kuglasti ventil Optibal 6/4" kom
3.596,48
123321.002 Kuglasti ventil Optibal 2" kom
5.235,33
123321.212 Kuglasti ventil - rucka Optibal 21/2" kom
15.631,34
123321.003 Kuglasti ventil - rucka Optibal 3" kom
38.473,40
104300.400 Siber ventil Oventrop 1/2" kom
2.154,33
104300.800 Siber ventil Oventrop 1" kom
3.463,76
104301.595 Siber ventil Oventrop 6/4" kom
6.601,64
104301.600 Siber ventil Oventrop 2" kom
10.117,53
040715.001 Kosi hvatac necistoca Oventrop 1/2" kom
1.337,87
040715.002 Kosi hvatac necistoca Oventrop 3/4" kom
1.682,70
040715.003 Kosi hvatac necistoca Oventrop 1" kom
2.475,47
040715.004 Kosi hvatac necistoca Oventrop 5/4" kom
3.543,15
040715.005 Kosi hvatac necistoca Oventrop 6/4" kom
4.379,76
040715.006 Kosi hvatac necistoca Oventrop 2" kom
6.396,63
040715.007 Kosi hvatac necistoca Oventrop 21/2" kom
12.510,05
040172.001 Nepovratni ventil Oventrop 1/2" kom
2.180,40
040172.002 Nepovratni ventil Oventrop 3/4" kom
2.790,68
040172.003 Nepovratni ventil Oventrop 1" kom
4.081,14
040172.004 Nepovratni ventil Oventrop 5/4" kom
5.767,40
040172.005 Nepovratni ventil Oventrop 6/4" kom
7.765,31
040172.006 Nepovratni ventil Oventrop 2" kom
11.742,17
108830.004 Odzracno lonce 1/2" Oventrop kom
1.016,73
108830.006 Odzracno lonce 3/4" Oventrop kom
2.319,05
103331.300 PIP slavina Oventrop 3/8" kom
1.270,32
103331.400 PIP slavina Oventrop 1/2" kom
713,37
106140.004 Regulator protoka pravi Hycocon Q 15 kom
26.623,40
106148.014 Reg. dif. pritiska Hydromat DTR1/2"+hol. kom
23.273,40
106147.004 Regulator dif. pritiska Hydromat DTR1/2" kom
22.133,43
106147.016 Regulator dif. pritiska Hydromat DTR 2" kom
64.620,42
106200.004 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 1/2" kom
14.427,38
106200.006 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 3/4" kom
17.234,64
106200.008 Regulator dif. pritiska Hycocon DTZ 1" kom
21.055,08
106200.010 Regulator dif. pritska Hycocon DTZ 5/4" kom
28.445,93
106850.304 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 3/4" kom
3.735,12
106850.100 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 1" kom
4.543,29
106850.504 Regulacioni ventil Hycocon HTZ 5/4'' kom
8.428,91
114620.040 Regul. ventil Cocon QTZ 1/2" Oventrop kom
5.491,29
114610.060 Regul. ventil Cocon QTZ 3/4" Oventrop kom
12.100,04
114610.080 Regul. ventil Cocon QTZ 1" Oventrop kom
16.860,18
114570.004 Reg. ventil Cocon QTZ 1/2" aut.reg.prot. kom
10.089,09
114615.100 Regul. ventil Cocon QFC 65/16 Oventrop kom
178.664,82
114615.200 Regul. ventil Cocon QFC 80/16 Oventrop kom
184.544,79
106170.004 Pravi balansni ventil Hycocon V 15 kom
3.313,26
106170.006 Pravi balansni ventil Hycocon V 20 kom
3.706,68
106170.008 Pravi balansni ventil Hycocon V 25 kom
5.166,60
106171.001 Pravi balansni ventil Hycocon V 32 kom
6.267,47
106171.002 Pravi balansni ventil Hycocon V 40 kom
7.048,38
106151.003 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 10 kom
3.323,93
106151.004 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 15 kom
3.323,93
106151.005 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 20 kom
3.719,72
106151.006 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 25 kom
5.171,34
106151.007 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 32 kom
5.909,60
106151.008 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 40 kom
6.650,22
106151.009 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 50 kom
7.882,62
106151.110 Kosi balansni ventil Hydrocontrol 65 kom
24.132,53
135469.900 Termo zastita za Regumat RTA3/4"Oventrop kom
8.485,79
135106.200 Kotlovski sig.blokMSM-BlockDN25 Oventrop kom
3.459,02
046601.103 Rad.TS ugaoni set1/2"Oventrop (V+N+G) kom
1.790,54
167370.400 Rad.TS ug.set dup.r.1/2"Oventrop(V+N+G) kom
1.928,00
167510.400 Rad.TS pr.set dup.r.1/2"Oventrop (V+N+G) kom
1.928,00
118000.400 Rad. ventil ugaoni Oventrop TS 1/2" kom
952,74
118000.003 Rad. ventil pravi Oventrop TS 3/8" kom
1.150,64
118010.400 Rad. ventil pravi Oventrop TS 1/2" kom
952,74
118370.440 Rad. ventil ugaoni Oventrop AV9 TS 1/2" kom
1.151,82
118380.400 Rad. ventil pravi Oventrop AV9 TS 1/2" kom
952,74
118370.600 Rad. ventil ugaoni Oventrop AV9 TS 3/4" kom
2.095,08
101137.500 Termo glava Uni XD Oventrop kom
1.055,84
101136.500 Termo glava Uni XH Oventrop kom
991,85
101136.800 Termo glava antivandal Uni LHB Oventrop kom
1.894,82
101136.700 Termo glava Vindo TH Oventrop kom
818,84
101136.701 Aktuator LH Oventrop 230V kom
2.827,41
101270.050 El.motorni pogon 24V mod.0-10V Oventrop kom
11.686,47
115802.000 El.motorni pogon QFC/QTR 24V DN 40-100 kom
69.585,57
115200.610 Uzidni sobni termostat 230 V Oventrop kom
7.205,99
115205.024 Sobni termostat 24 V Oventrop kom
4.245,86
115205.010 Sobni termostat 230 V Oventrop kom
2.751,57
115250.610 Digitalni sobni termostat 230 V Oventrop kom
8.162,28
119150.004 Rad. ventil ugaoni duo reg. HRV 1/2" kom
867,42
119160.004 Rad. ventil pravi duo reg. HRV 1/2" kom
867,42
119050.003 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 3/8" kom
880,46
119050.004 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 1/2" kom
688,49
119050.006 Rad. ventil ugaoni Oventrop HR 3/4" kom
1.188,56
119060.003 Rad. ventil pravi Oventrop HR 3/8" kom
880,46
119060.004 Rad. ventil pravi Oventrop HR 1/2" kom
688,49
119060.006 Rad. ventil pravi Oventrop HR 3/4" kom
1.266,77
109106.100 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 3/8" kom
725,22
109106.200 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 1/2" kom
622,13
109106.300 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi2 3/4" kom
1.112,72
109116.100 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 3/8" kom
702,71
109116.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 1/2" kom
601,98
109116.300 Rad. navijak pravi Oventrop Combi2 3/4" kom
1.078,35
109117.100 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi3 1/2" kom
902,97
109117.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi3 1/2" kom
902,97
109066.200 Rad. navijak ugaoni Oventrop Combi4 1/2" kom
1.187,37
109076.200 Rad. navijak pravi Oventrop Combi4 1/2" kom
1.443,33
140110.940 Priklj. povr. voda Oventrop Combi2 1/2" kom
1.016,73
109055.100 Drenazni alat za Oventrop Combi 4 kom
2.546,57
118022.001 Uronski ventil Oventrop 1/2" kom
4.069,29
118022.002 Uronski ventil (susac) Oventrop 1/2" kom
4.202,01
118200.001 Usponski gornji ventil Oventrop 1/2" kom
1.769,21
118200.002 Usponski donji ventil (100%) Oventrop kom
2.031,09
118200.003 Usponski donji ventil (50%) Oventrop kom
1.861,64
118200.004 Prikljucna steznica (set) Oventrop Cofit kom
520,22
046640.904 H ventil (100%) izvod pod Oventrop kom
1.546,43
046640.914 H ventil (50%) izvod pod Oventrop kom
1.264,40
046640.915 H ventil (100%) izvod zid Oventrop kom
1.546,43
046640.104 Adapter za Cu cev (par) Oventrop 15 kom
616,20
046640.105 Adapter za Cu cev (par) Oventrop 18 kom
616,20
046640.101 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 16x2 kom
561,69
046640.100 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 17x2 kom
658,86
046640.102 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 18x2 kom
684,93
046640.106 Adapter Al-pex cev (par) Oventrop 20x2 kom
838,98
046640.103 Adapter za Al-pex cev Oventrop 20x2,5 kom
419,49
130030.051 Mesni ventil - ventil Brawa-mix 35-50 kom
7.944,24
130030.100 Termos.mesni ventil Brawa-mix 30-65 5/4" kom
34.943,28
050200.111 Vodeni filter Aquanova Magnum 2" 95-140 kom
28.105,83
050200.110 Ulozak za vodeni filter 95-140 Oventrop kom
3.162,77
050200.112 Plastic. solja filtera Trogamid T 95-140 kom
7.299,60
050200.109 O-ring za vodeni filter Aquanova Magnum kom
368,54
140650.040 Loptasti ventil za Multidis SF 3/4" kom
1.330,76
141449.300 Zavrsna kapa Multidis SFI 6/4" kom
953,93
150796.900 Adapter Al-pex cev(par)Oventrop1"x20x2mm kom
840,17
150797.900 Adapter Al-pex cev(par)Oventrop1"x26x2mm kom
1.117,46
153254.300 Press dupla spojnica 16x16 Oventrop kom
519,03

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders