Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900900.460 PIP slavina Eolo Star 24kW 3E kom
613,35
900900.436 PIP slavina Nike Eolo Star kW kom
929,06
900900.417 PIP slavina za gasni kotao Eolo Maior kom
1.202,59
900980.024 PIP slavinica Eolo Maior 24 kom
2.369,03
900900.443 PIP slavina za gasni kotao Eolo Maior 28 kom
2.213,59
900980.028 Rucica PIP slavine Eolo Mini 24 kom
100,02
900979.029 Visokonaponska ploca Eolo Maior kW kom
14.529,89
900979.028 Glavna stampana ploca Eolo Maior kW kom
9.864,13
900980.010 Stampana ploca sa Eolo i Nike Star kW kom
12.480,19
900900.405 Stampana ploca za Eolo i Nike Mini kom
12.557,31
900979.003 Stampana ploca za Nike Star i Eolo Star kom
17.570,11
900979.008 Stampana ploca za Eolo Star 24kW 3E kom
9.724,35
900979.010 Stampana ploca za Eolo Star 24kW 4E kom
7.554,15
900979.013 Stampana ploca Eolo Maior kom
1.981,02
900900.425 Stampana ploca Eolo Maior S kom
8.319,32
900900.321 Stampana ploca Eolo Maior 24s kom
2.495,56
900900.466 Stampana ploca Eolo Maior 28kW 4E kom
13.452,62
900900.427 Stampana ploca Nike 21 Maior kom
7.039,61
900979.040 Stampana ploca Nike 24 Maior kom
10.432,89
900900.820 Stampana ploca Zeus Maior kom
11.936,73
900900.426 Stampana ploca Eolo Mini kom
18.511,21
900979.015 Stampana ploca Eolo Mini 28kW kom
10.742,58
900979.045 Stampana ploca Eolo Mini 28kW 3E kom
10.612,44
900979.050 Stampana ploca Maior kW kom
12.480,19
900900.432 Kutija za stampanu plocu Nike Eolo Star kom
749,51
900900.434 Kutija za stampanu plocu Nike Eolo Mini kom
1.796,66
900900.439 Kutija za stampanu plocu Nike Mini kom
1.844,86
900979.004 Gasni ventil SIT 845 - set kom
13.214,03
900979.020 Gasni ventil SIT 845 kom
10.506,40
900900.803 Gasni ventil Eolo Maior 24 kom
9.303,81
900900.804 Gasni ventil Eolo Star 24kW 3E kom
10.200,33
900900.802 Gasni ventil Victrix Tera 24/28 28/32 kom
7.268,56
900979.011 Elektroda za jonizaciju Eolo Star 24kW4E kom
768,79
900979.005 Elektroda za paljenje za Eolo Star kom
348,25
900979.009 Elektroda za paljenje Eolo Star 24kW 3E kom
831,45
900979.025 Elektroda za palenje Eolo Nike kom
362,71
900979.026 Elektoda za paljenje Eolo Mini kom
230,16
900979.006 Elektroda za paljenje Zeus Maior kom
362,71
900980.006 Desna ekektroda Nike Eolo Maior kom
266,31
900900.407 Leva elektroda Nike Eolo Maior kom
268,72
900900.403 Sigurnosni ventil za Eolo Mini kom
530,20
900980.020 Sigurnosni ventil 3 bara Eolo Mini 24 kom
1.115,83
900980.002 Sigurnosni ventil Eolo Star kom
831,45
900980.013 Sigurnosni ventil Eolo Star 24kW 3E kom
757,95
900980.023 Sigurnosni ventil 3 bara Eolo Maior 24 kom
3.671,64
900979.016 Sigurnosni ventil Zeus 24 Maior kom
751,92
900980.008 Sig. ventil za bojler 60L Zeus Maior kom
724,21
900980.030 Automatski odzracni ventil Eolo Star kom
1.291,76
900900.801 Autom. odzr.ventil Eolo Star 24E/Victrix kom
2.122,01
900979.032 Flusostat Nike Eolo Star kom
1.038,71
900979.789 Flusostat Nike Maior kom
234,98
900980.009 Flusostat Eolo Nike Maior kW kom
1.068,84
900980.029 Flusostat Eolo Maior 24 kom
426,57
900980.980 Flusostat Eltek Immergas kom
1.466,49
900980.007 Presostat Eolo Star 24kW 3E kom
2.024,40
900900.337 Presostat kom
2.024,40
900900.396 Presostat Eolo Mini kom
1.981,02
900980.003 Presostat za vazduh Eolo Star kW kom
1.981,02
900980.016 Aps.presostat Eolo Star23kW,Eolo Maior24 kom
673,60
900980.014 Aps.presostat cir.pumpeEolo Star 24kW 3E kom
673,60
900900.428 Presostat Eolo 27 Maior kom
1.115,83
900900.815 Presostat Eolo 24 i 27 Maior kom
2.024,40
900980.005 Drzac presostata Eolo Star kW kom
196,42
900980.004 Viljuska drzaca za presost. Eolo Star kW kom
12,05
900900.696 Mikroprekidac za san. vodu kom
424,16
900980.011 Mikroprekidac za san.vodu Eolo Nike Star kom
424,16
900980.019 Mikroprekidac za san. vodu Eolo Mini 24 kom
1.379,73
900900.159 Mikroprekidac za pumpu kom
424,16
900900.415 Mikroprekidac Eolo Maior kom
1.379,73
900900.448 Mikroprekidac Maior kom
81,94
900900.433 Prekidac Nike Eolo Mini kom
189,19
900900.435 Glavni prekidac Eolo Maior S kom
544,66
900900.806 Trokraki ventil Mini kom
15.169,75
900980.022 Trokraki ventil Eolo Mini 24kW kom
6.885,37
900900.413 Trokraki ventil Nike Eolo Maior S kom
28.457,28
900900.547 Trokraki ventil Nike Maior kom
785,66
900900.492 Trokraki ventil Zeus Maior 21 kom
5.962,34
900900.493 Trokraki ventil Zeus Maior 24 kom
2.111,16
901016.225 Membrana trokrakog ventila za Eolo Mini kom
1.977,41
900900.437 Motor trokrakog ventila Eolo Maior kom
2.596,78
900900.034 Motor trokrakog ventila Zeus Maior 21 kom
527,79
900900.409 Ulozak trok. ventila Nike Eolo Maior kom
4.894,71
900900.429 Pumpa sa trokr. ventilom Eolo Maior 28 X kom
25.097,74
900900.461 Dihtung trok.ventila Eolo mini 2,84x2,62 kom
216,90
900900.462 Disk trokrakog ventila Eolo mini kom
519,36
900900.463 Caura trokrakog ventila Eolo mini kom
74,71
900900.464 Set za trokraki ventil Zeus kom
941,11
900900.465 Set za trokraki ventil Eolo Mini 23kW kom
4.204,25
900980.018 Set za remont trokr.ventilaEolo Mini23kW kom
2.156,95
900980.017 Set za remont trokr.ventila Eolo Mini 24 kom
5.089,92
900980.025 Set za remont trokr.ventila Eolo Maior24 kom
6.361,20
900900.431 Cirkulaciona pumpa 15-50 kom
13.015,21
900900.430 Cirkulaciona pumpa 15-60 kom
15.373,39
900900.111 Cirkulaciona pumpa 6 MCA kom
18.308,77
900900.825 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini kom
11.284,83
900900.561 Cirkulaciona pumpa Eolo Star kom
13.359,84
900900.562 Cirkulaciona pumpa 15-50 Eolo Star 2005. kom
10.278,65
900900.896 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini 24kW kom
15.557,76
900900.467 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini 28kW 3E kom
19.063,10
900900.898 Cirkulaciona pumpa Eolo Star 24kW 3E kom
16.637,44
900900.809 Cirkulaciona pumpa Eolo Maior 24 kom
13.774,36
900900.897 Cirkulaciona pumpa Eolo Maior 27 kom
16.056,63
900900.800 Cirkulaciona pumpa Victrix Tera 24/28 kom
17.076,06
900979.031 Kuciste za pum. 15/60 Grundfos Star-Mini kom
11.646,33
900979.054 Kuciste pumpe Eolo Mini kom
4.698,30
900900.468 Kuciste pumpe Eolo Star 3/4E kom
5.294,77
900900.469 Glava cir. pumpe Eolo Star 24kW 3/4E kom
15.222,77
900979.052 Kuciste NTC sonde san. vode kom
729,03
900979.055 Kuciste za mikroprekidac za Eolo Maior kom
368,73
900900.441 Primarni izmenjivac Eolo Mini kom
23.038,40
900900.411 Primarni izmenjivac Nike Mini kom
17.882,20
900900.755 Primarni izmenjivac Nike Maior kom
34.560,61
900900.976 Primarni izmenjivac Eolo Maior 24s kom
14.455,18
900900.847 Primarni izmenjivac Eolo Maior 27 kom
21.298,38
900900.440 Primarni izmenjivac Eolo Maior 28 kom
23.137,21
900900.563 Primarni izmenjivac Zeus Maior 21 kom
20.082,53
900979.023 Sekundarni izmenjivac Eolo Mini kom
11.254,70
900979.027 Sekundarni izmenjivac Eolo Mini 3E kom
7.340,86
900900.649 Sekundarni izmenjivac Nike Maior kom
6.117,79
900900.651 Bimetarni izmenjivac Eolo Star 3E kom
27.404,11
900900.652 Bitermicki izmenjivac Eolo Star 3E new kom
21.257,41
900900.623 Gorionik Nike Mini, Eolo Mini, Eolo Star kom
3.482,45
900900.133 Gorionik Nike Maior kom
3.157,10
900900.019 Gorionik Eolo Maior kom
3.241,45
900900.367 Gorionik Zeus Maior kom
5.153,79
900900.366 Gorionik Zeus Maior 21s kom
4.012,65
900900.018 Gorionik Eolo Star kW kom
2.594,37
900900.452 Ventilator Nike Mini kom
5.762,31
900980.001 Ventilator Eolo Star kom
6.153,94
900980.027 Ventilator RG 128 Eolo Mini kom
10.432,89
900980.015 Ventilator 39W Eolo Star 24 kom
4.598,28
900980.012 Ventilator Eolo Star 24kW 3E kom
4.006,63
900980.026 Ventilator Eolo Maior 24 kom
6.948,03
900900.174 Ventilator Eolo Maior 24 kW kom
4.281,37
900900.963 Ventilator Eolo Maior 27 kom
6.199,73
900900.778 Ventilator Zeus Maior kom
5.908,12
900900.776 Ventilator Zeus Maior 21 kom
5.397,20
900900.445 Ekspanziona posuda 6L Nike Eolo Mini kom
5.302,00
900900.446 Ekspanziona posuda 8L kom
7.752,97
900900.139 Ekspanziona posuda Eolo Star 24kW 3E kom
4.457,30
900900.487 Ekspanziona posuda Eolo Maior kom
6.415,42
900900.900 Sanitarni bojler za Zeus Maior kom
18.190,68
900900.762 NTC otpornik kom
2.691,97
900900.783 NTC senzor Eolo Star 23kW kom
2.691,97
900900.780 NTC san. vode Eolo Star 24kW 3E kom
375,96
900900.781 NTC san. vode Eolo Maior 24 kom
2.942,61
900900.782 NTC senzor nalegajuci Eolo Star 24kW 3E kom
375,96
900900.784 NTC grejanja Eolo Star 24kW 3E kom
391,63
900900.785 Snala za NTC senzor Eolo Star 24kW 3E kom
102,43
900979.036 O - rings kom
4,82
900976.038 O - ring 1,82x2,65 Eolo Star kW kom
13,26
900976.037 O - ring 1.1360 kom
209,67
900976.039 O - ring za pip slavinu Star kom
325,35
900900.268 Granicni termostat Eolo Star kom
426,57
900900.965 Granicni termostat Eolo Maior 27 kom
519,36
900900.451 Sigurnosni termostat Nike Mini kom
954,36
900900.454 Sigurnosni termostat 65oC kom
594,07
900979.039 Sugurnosni termostat 105oC (5 kom) kom
2.165,39
900900.449 Termostat 55oC (set 5 kom) kom
3.260,73
900979.007 Termomanometar Nike Eolo mini kom
1.849,68
900979.296 Termomanometar Eolo Maior kom
1.136,32
900900.455 Termomanometar 0-120oC 6bar Maior kom
2.138,88
900979.804 Termometar Zeus Maior kom
1.031,48
900979.805 Manometar Eolo Star 24kW 3E kom
801,33
900979.807 Manometar Zeus Maior kom
1.223,08
900900.868 Ventil sigurnosti Zeus Maior 21 kom
7.144,45
900979.014 Kontrolni panel Eolo Maior S kom
2.021,99
900900.500 Displej za Eolo Star 24kW 3E kom
93,99
900979.024 Izmenjivac toplote Eolo 21 Maior kom
7.715,62
900900.438 Oplata kotla Maior kW kom
1.844,86
900900.510 Hidrogrupa Eolo Star 24kW 3E kom
1.858,11
900900.520 By pass Eolo Star 24kW 3E kom
1.077,27
900900.243 Klikson zastita Nike Eolo Star 24kW 3E kom
81,94
900900.175 Jonizaciona elektroda 0,47-1,75 kom
386,81
900900.176 Kabl elektrode za paljenje kom
208,47
900900.085 Kutija elektro ploce kom
985,69
900900.419 Razdelni kolektor Nike-Eolo Star kom
4.600,69
900979.034 Podloska (20 kom) kom
1.460,46
900900.400 Metalni drzac cevi kom
25,31
900900.401 MS holender kom
683,24
900900.095 Spojnica za motor gasnog kotla Maior kom
635,04
900900.470 Silikonske cevcice za Eolo Star kom
181,96
900900.471 Keramicka izolacija komore Eolo Star kom
177,14
900900.472 Senzor pritiska Eolo Mini 28kW 3E kom
739,87
900900.473 Turbolator za senzor protoka PTV kom
114,48
900980.021 PIP slavina.Victrix 24 kW,Star24 3E kom
1.712,31
900900.699 PIP slavina Victrix Tera 24/28kW kom
637,45
900900.214 Stampana ploca Victrix 20 kom
21.445,39
900900.453 Stampana ploca Victrix 50 kom
40.766,36
900900.684 Stampana ploca Victrix Tera kom
12.036,75
900900.697 Stampana ploca Victrix Tera 24/28kW kom
11.243,86
900900.691 Stampana ploca za Victrix 24TT 1E kom
15.898,77
901016.141 Membrana trokrakog ventila Victrix 20/27 kom
122,91
900900.688 Motor trokrakog ventila Victrix Tera kom
2.787,17
900900.650 Kondenzacioni modul Victrix 20 kom
63.622,80
900900.179 Kondenzacioni modul Victrix 27 kom
74.871,47
900900.442 Kondenzacioni modul Victrix 50 kom
73.814,69
900900.180 Elektroda za paljenje Victrix 27 kom
1.384,55
900900.687 Elektroda za paljenje Victrix Tera kom
89,17
900900.695 Elektroda za paljenje i jonizaciju Tera kom
1.161,62
900900.961 Elektroda za jonizaciju Victrix 20 kom
1.525,53
900900.177 Elektroda za jonizaciju Victrix 27 kom
1.525,53
900900.178 Rezervna elektroda za paljenje Victrix 2 kom
145,81
900900.094 Sifon za Victrix kom
1.803,89
900900.096 Externa sonda za Victrix kom
3.218,56
900900.458 Zaptivac modula Victrix 50 kom
214,49
900900.956 Gorionik Victrix 27 kom
6.315,41
900900.456 Azbestni zaptivac Victrix 50 kom
368,73
900900.732 Prednji panel za gorionik Victrix 27 kom
239,80
900900.387 Zadnji panel gorionika Victrix 27 kom
951,95
900900.999 Cev izmenjivaca Victrix kom
703,72
900900.683 Presostat Victrix Tera kom
673,60
900900.689 Flusostat Victrix Tera kom
1.151,98
900900.685 NTC senzor d.14 Victrix Tera kom
318,12
900900.686 NTC senzor d.18 Victrix Tera kom
332,58
900900.698 Sigurnosni ventil 3bara VictrixTera24/28 kom
788,07
900979.405 Sigurnosni termostat 100oC Victrix kom
2.118,39
900900.459 O - ring Victrix 50 kom
421,75

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders