Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Rezervni delovi za gasne kotlove Immergas

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900900.460 PIP slavina Eolo Star 24kW 3E kom
705,08
900900.436 PIP slavina Nike Eolo Star kW kom
1.070,06
900900.417 PIP slavina za gasni kotao Eolo Maior kom
1.241,88
900900.443 PIP slavina za gasni kotao Eolo Maior 28 kom
2.285,87
900979.028 Glavna stampana ploca Eolo Maior kW kom
10.185,08
900980.010 Stampana ploca sa Eolo i Nike Star kW kom
12.886,88
900900.405 Stampana ploca za Eolo i Nike Mini kom
12.967,46
900979.003 Stampana ploca za Nike Star i Eolo Star kom
18.143,54
900979.008 Stampana ploca za Eolo Star 24kW 3E kom
11.525,31
900979.010 Stampana ploca za Eolo Star 24kW 4E kom
8.955,05
900900.425 Stampana ploca Eolo Maior S kom
8.590,07
900900.321 Stampana ploca Eolo Maior 24s kom
2.577,38
900900.466 Stampana ploca Eolo Maior 28kW 4E kom
14.307,69
900979.040 Stampana ploca Nike 24 Maior kom
10.772,84
900900.426 Stampana ploca Eolo Mini kom
19.114,05
900979.045 Stampana ploca Eolo Mini 28kW 3E kom
12.582,33
900979.050 Stampana ploca Maior kW kom
12.886,88
900900.432 Kutija za stampanu plocu Nike Eolo Star kom
773,81
900900.434 Kutija za stampanu plocu Nike Eolo Mini kom
1.855,71
900979.020 Gasni ventil SIT 845 kom
10.848,68
900900.804 Gasni ventil Eolo Star 24kW 3E kom
10.533,47
900900.805 Gasni ventil Eolo Star 24kW 4E kom
6.156,08
900900.802 Gasni ventil Victrix Tera 24/28 28/32 kom
7.504,61
900900.807 Gasni ventil SIT 822 Victrix Pro kom
22.983,08
900900.803 Gasni ventil SIT 848 Victrix Pro 100/120 kom
12.132,03
900900.810 Gasni ventil Victrix Maior TT kom
7.870,77
900979.011 Elektroda za jonizaciju Eolo Star 24kW4E kom
793,95
900979.005 Elektroda za paljenje za Eolo Star kom
360,24
900979.009 Elektroda za paljenje Eolo Star 24kW 3E kom
857,94
900979.025 Elektroda za palenje Eolo Nike kom
374,46
900979.026 Elektoda za paljenje Eolo Mini kom
238,19
900980.006 Desna ekektroda Nike Eolo Maior kom
274,92
900900.407 Leva elektroda Nike Eolo Maior kom
277,29
900980.020 Sigurnosni ventil 3 bara Eolo Mini 24 kom
1.151,82
900980.002 Sigurnosni ventil Eolo Star kom
857,94
900980.013 Sigurnosni ventil Eolo Star 24kW 3E kom
783,29
900980.023 Sigurnosni ventil 3 bara Eolo Maior 24 kom
3.790,82
900979.016 Sigurnosni ventil Zeus 24 Maior kom
776,18
900980.030 Automatski odzracni ventil Eolo Star kom
1.333,13
900900.801 Autom. odzr.ventil Eolo Star 24E/Victrix kom
2.326,16
900979.789 Flusostat Nike Maior kom
241,74
900980.009 Flusostat Eolo Nike Maior kW kom
1.103,24
900980.980 Flusostat Eltek Immergas kom
1.740,77
900980.007 Presostat Eolo Star 24kW 3E kom
2.398,44
900900.711 Cev za flusostat Eolo Star 24 4E kom
481,11
900900.337 Presostat kom
2.090,34
900900.396 Presostat Eolo Mini kom
2.046,50
900980.003 Presostat za vazduh Eolo Star kW kom
2.046,50
900980.016 Aps.presostat Eolo Star23kW,Eolo Maior24 kom
695,60
900980.014 Aps.presostat cir.pumpeEolo Star 24kW 3E kom
695,60
900900.815 Presostat Eolo 24 i 27 Maior kom
2.090,34
900980.005 Drzac presostata Eolo Star kW kom
202,64
900900.696 Mikroprekidac za san. vodu kom
437,27
900980.011 Mikroprekidac za san.vodu Eolo Nike Star kom
437,27
900980.019 Mikroprekidac za san. vodu Eolo Mini 24 kom
1.425,56
900900.415 Mikroprekidac Eolo Maior kom
1.425,56
900900.806 Trokraki ventil Mini kom
15.664,52
900900.413 Trokraki ventil Nike Eolo Maior S kom
29.383,26
900900.493 Trokraki ventil Zeus Maior 24 kom
2.180,40
901016.225 Membrana trokrakog ventila za Eolo Mini kom
2.476,65
900900.437 Motor trokrakog ventila Eolo Maior kom
2.680,47
900900.409 Ulozak trok. ventila Nike Eolo Maior kom
5.054,03
900900.464 Set za trokraki ventil Zeus kom
971,70
900900.465 Set za trokraki ventil Eolo Mini 23kW kom
4.340,66
900980.018 Set za remont trokr.ventilaEolo Mini23kW kom
2.226,62
900980.017 Set za remont trokr.ventila Eolo Mini 24 kom
5.255,48
900980.025 Set za remont trokr.ventila Eolo Maior24 kom
6.568,46
900900.430 Cirkulaciona pumpa 15-60 kom
15.873,08
900900.825 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini kom
11.652,11
900900.562 Cirkulaciona pumpa 15-50 Eolo Star 2005. kom
15.886,11
900900.896 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini 24kW kom
16.063,86
900900.467 Cirkulaciona pumpa Eolo Mini 28kW 3E kom
20.275,35
900900.898 Cirkulaciona pumpa Eolo Star 24kW 3E kom
17.178,95
900900.809 Cirkulaciona pumpa Eolo Maior 24 kom
14.222,37
900900.800 Cirkulaciona pumpa Victrix Tera 24/28 kom
17.632,80
900900.808 Cirkulaciona pumpa Victrix Tera28l - 32l kom
23.621,79
900979.031 Kuciste za pum. 15/60 Grundfos Star-Mini kom
12.026,57
900979.054 Kuciste pumpe Eolo Mini kom
4.851,39
900900.468 Kuciste pumpe Eolo Star 3/4E kom
5.631,12
900900.469 Glava cir. pumpe Eolo Star 24kW 3/4E kom
15.717,84
900979.053 Kuciste NTC sonde san. vode ulaz kom
836,61
900979.055 Kuciste za mikroprekidac za Eolo Maior kom
380,39
900900.441 Primarni izmenjivac Eolo Mini kom
23.788,88
900900.411 Primarni izmenjivac Nike Mini kom
18.464,67
900900.755 Primarni izmenjivac Nike Maior kom
35.686,28
900900.976 Primarni izmenjivac Eolo Maior 24s kom
14.926,26
900900.440 Primarni izmenjivac Eolo Maior 28 kom
23.890,79
900900.563 Primarni izmenjivac Zeus Maior 21 kom
20.736,32
900979.027 Sekundarni izmenjivac Eolo Mini 3E kom
7.579,26
900900.649 Sekundarni izmenjivac Nike Maior kom
6.316,05
900900.650 Sekundarni izm. Victrix Tera/Eolo Maior kom
11.021,69
900900.652 Bitermicki izmenjivac Eolo Star 3E new kom
25.505,94
900900.623 Gorionik Nike Mini, Eolo Mini, Eolo Star kom
3.595,29
900900.367 Gorionik Zeus Maior kom
5.321,84
900900.366 Gorionik Zeus Maior 21s kom
4.143,95
900900.018 Gorionik Eolo Star kW kom
2.678,10
900900.452 Ventilator Nike Mini kom
5.949,89
900980.001 Ventilator Eolo Star kom
8.581,77
900980.027 Ventilator RG 128 Eolo Mini kom
10.772,84
900980.015 Ventilator 39W Eolo Star 24 kom
4.748,30
900980.012 Ventilator Eolo Star 24kW 3E kom
4.136,84
900900.174 Ventilator Eolo Maior 24 kW kom
4.421,24
900900.778 Ventilator Zeus Maior kom
6.100,38
900900.776 Ventilator Zeus Maior 21 kom
5.573,06
900900.445 Ekspanziona posuda 6L Nike Eolo Mini kom
5.474,70
900900.139 Ekspanziona posuda Eolo Star 24kW 3E kom
6.843,38
900900.487 Ekspanziona posuda Eolo Maior kom
6.624,15
900900.783 NTC senzor Eolo Star 23kW kom
3.193,58
900900.780 NTC san. vode Eolo Star 24kW 3E kom
387,50
900900.781 NTC san. vode Eolo Maior 24 kom
3.038,34
900900.782 NTC senzor nalegajuci Eolo Star 24kW 3E kom
427,79
900900.784 NTC grejanja Eolo Star 24kW 3E kom
450,30
900900.785 Snala za NTC senzor Eolo Star 24kW 3E kom
105,47
900976.037 O - ring 1.1360 kom
216,86
900976.038 O ring set N10 18x2,8 EPMDM kom
360,24
900900.268 Granicni termostat Eolo Star kom
439,64
900900.965 Granicni termostat Eolo Maior 27 kom
535,62
900900.454 Sigurnosni termostat 65oC kom
613,83
900979.039 Sugurnosni termostat 105oC (5 kom) kom
2.236,10
900979.007 Termomanometar Nike Eolo mini kom
1.909,04
900979.296 Termomanometar Eolo Maior kom
1.173,15
900979.804 Termometar Zeus Maior kom
1.065,32
900979.805 Manometar Eolo Star 24kW 3E kom
828,32
900900.500 Displej za Eolo Star 24kW 3E kom
95,99
900900.510 Hidrogrupa Eolo Star 24kW 3E kom
1.918,52
900900.520 By pass Eolo Star 24kW 3E kom
1.112,72
900900.243 Klikson zastita Nike Eolo Star 24kW 3E kom
84,14
900900.176 Kabl elektrode za paljenje kom
214,49
900900.419 Razdelni kolektor Nike-Eolo Star kom
4.750,67
900979.034 Podloska (20 kom) kom
1.507,32
900900.472 Senzor pritiska Eolo Mini 28kW 3E kom
763,14
900900.473 Turbolator za senzor protoka PTV kom
117,32
900900.476 Prednja tastatura za Eolo Star kom
156,42
900980.021 PIP slavina Victrix 24 kW,Star24 3E kom
2.029,91
900900.699 PIP slavina Victrix Tera 24/28kW kom
658,86
900900.684 Stampana ploca Victrix Tera kom
12.429,47
900900.691 Stampana ploca za Victrix 24TT 1E kom
16.416,99
900900.697 Stampana ploca Victrix Tera 24/28kW kom
12.802,74
900900.704 Stampana ploca Victrix Tera 28/32kW kom
12.802,74
901016.141 Membrana trokrakog ventila Victrix 20/27 kom
126,80
900900.688 Motor trokrakog ventila Victrix Tera kom
2.878,37
900900.180 Elektroda za paljenje Victrix 27 kom
1.430,30
900900.962 Elektroda za paljenje kom
1.316,54
900900.695 Elektroda za paljenje i jonizaciju Tera kom
1.199,22
900900.687 Podloska za elektr. za paljenje Victrix kom
91,25
900900.722 Kabl elektrode za paljenje Victrix Tera kom
917,19
900900.961 Elektroda za jonizaciju Victrix 20 kom
1.576,05
900900.095 Dihtung elektrode za Victrix TT 35kW kom
1.540,50
900900.094 Sifon za Victrix kom
1.862,82
900900.096 Externa sonda za Victrix kom
3.704,31
900900.997 Primarni izmenj. za Victrix Tera 24-30kW kom
34.647,03
900900.998 Primarni izmenjivac za Vicrtix TT 35kW kom
39.613,37
900900.683 Presostat Victrix Tera kom
797,51
900900.689 Flusostat Victrix Tera kom
1.368,68
900900.690 Flusostat Victrix 35-55 Pro kom
7.144,37
900900.679 Senzor temp. gasova Victrix Tera kom
830,69
900900.685 NTC senzor d.14 Victrix Tera kom
366,17
900900.686 NTC senzor d.18 Victrix Tera kom
393,42
900900.698 Sigurnosni ventil 3bara VictrixTera24/28 kom
900,60
900979.405 Sigurnosni termostat 100oC Victrix kom
2.187,51
900900.477 Ventilator Victrix PRO 100 kom
45.716,12

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders