Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Besavni celicni fiting ASTM A

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
68,32
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
78,08
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
114,68
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
162,26
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
211,06
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
313,54
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
509,96
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
717,36
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
1.217,56
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
1.317,60
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
2.411,94
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
3.914,98
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
6.552,62
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
11.759,58
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
17.302,04
020102.032 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 16" kom
36.125,42
020102.033 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 18" kom
72.518,02
020102.034 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 20" kom
89.224,70
020102.035 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 24" kom
195.794,14
020105.016 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 21/2" kom
398,94
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
613,66
020105.020 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 4" kom
1.271,24
020105.022 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 6" kom
2.604,70
020105.031 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 8" kom
5.026,40
020105.032 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 10" kom
10.894,60
020108.006 Besavni luk 180 ASTM A 234 STD 2" kom
921,10
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
2.568,10
020180.004 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 4" kom
4.346,86
020180.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 6" kom
12.378,12
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
198,86
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
204,96
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
292,80
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
368,44
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
450,18
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
562,42
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
989,42
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
1.376,16
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
2.091,08
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
3.173,22
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
4.544,50
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
8.382,62
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
16.061,30
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
25.950,62
020203.006 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
592,92
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
297,68
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
686,86
020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
607,56
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
451,40
020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
818,62
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
599,02
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
599,02
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
599,02
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
986,98
020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
1.067,50
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
1.346,88
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
1.060,18
020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
1.459,12
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
1.459,12
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
1.582,34
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
1.964,20
020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
2.541,26
020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
3.458,70
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
3.551,42
020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
3.919,86
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
5.671,78
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
6.237,86
020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
6.363,52
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
13.897,02
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
15.334,18
020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
15.576,96
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
15.986,88
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
34.336,90
020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
31.477,22
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
49.224,56
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
48.340,06
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
48.340,06
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
141,52
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
153,72
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
115,90
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
180,56
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
195,20
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
135,42
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
247,66
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
186,66
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
165,92
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
156,16
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
328,18
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
280,60
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
240,34
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
229,36
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
541,68
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
425,78
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
368,44
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
355,02
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
699,06
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
633,18
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
551,44
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
463,60
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
452,62
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
1.047,98
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
868,64
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
780,80
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
729,56
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
1.687,26
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
1.521,34
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
1.362,74
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
1.229,76
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
2.437,56
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
2.197,22
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
1.998,36
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
1.700,68
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
1.633,58
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
3.724,66
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
3.318,40
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
2.899,94
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
2.899,94
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
6.746,60
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
5.834,04
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
5.060,56
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
5.060,56
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
8.469,24
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
7.989,78
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
7.509,10
020104.060 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 16"x12" kom
26.520,36
020109.033 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
397,72
020109.052 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
312,32
003211.001 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
619,76
020109.031 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
1.287,10
020109.030 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
1.073,60
020109.032 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
978,44
020109.054 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
1.667,74
020109.063 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
7.676,24
020109.042 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
2.496,12
020109.065 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
2.508,32
020109.048 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
5.030,06
020109.055 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
4.505,46
020109.049 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
4.505,46
020109.047 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
10.265,08
020109.050 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
7.079,66
020109.056 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
6.498,94
020109.128 Ekc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
17.774,18
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
169,58
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
254,98
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
359,90
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
603,90
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
1.100,44
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
1.503,04
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
2.792,58
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
4.701,88
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
7.056,48
020107.024 Kapa ASTMA 234 STD 16" kom
12.912,48
020107.026 Kapa ASTMA 234 STD 20" kom
24.653,76

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders