Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Besavni celicni fiting ASTM A

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
74,66
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
91,25
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
116,13
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
165,90
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
194,34
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
379,20
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
681,38
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
1.014,36
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
1.544,06
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
1.847,42
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
2.727,87
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
4.324,07
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
6.752,13
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
15.022,25
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
17.002,38
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
606,72
020108.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 2" kom
910,08
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
2.538,27
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
209,75
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
232,26
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
1.047,54
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
452,67
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
560,51
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
738,26
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
1.388,82
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
1.837,94
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
2.975,54
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
8.082,89
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
11.333,34
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
11.809,71
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
20.293,13
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
29.782,61
020203.006 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
529,70
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
788,03
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
615,02
020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
543,92
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
573,54
020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
732,33
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
1.106,79
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
953,93
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
953,93
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
1.403,04
020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
1.381,71
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
1.438,59
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
1.047,54
020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
2.019,24
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
1.901,93
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
1.561,83
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
2.844,00
020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
2.844,00
020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
2.844,00
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
4.583,58
020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
4.425,98
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
6.172,67
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
5.435,60
020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
6.284,06
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
11.877,26
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
15.128,90
020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
15.369,45
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
15.767,61
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
33.864,93
020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
31.044,63
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
48.548,27
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
47.676,11
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
47.676,11
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
591,32
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
210,93
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
171,83
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
213,30
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
169,46
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
220,41
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
336,54
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
247,67
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
219,23
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
176,57
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
334,17
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
318,77
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
271,37
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
247,67
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
487,04
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
575,91
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
484,67
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
450,30
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
701,52
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
618,57
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
657,68
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
559,32
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
790,40
020104.026 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x5/4" kom
1.202,78
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
1.036,88
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
1.009,62
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
894,68
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
847,28
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
1.726,55
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
1.462,29
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
1.416,08
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
1.234,77
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
2.282,31
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
2.316,68
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
2.212,40
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
3.168,69
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
2.763,42
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
4.178,31
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
3.810,96
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
3.532,49
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
3.227,94
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
4.935,53
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
6.282,87
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
5.190,30
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
6.010,32
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
8.741,75
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
7.758,20
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
7.921,73
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
165,90
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
252,41
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
369,72
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
721,67
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
1.035,69
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
1.762,10
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
3.415,17
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
5.670,23
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
8.585,33

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders