Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
10.254,99
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
11.001,54
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
18.866,39
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/8 kom
22.670,24
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
10.852,23
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
11.938,88
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
20.460,21
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/8 kom
26.310,56
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
14.837,39
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
15.580,38
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
13.324,14
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
13.691,49
900600.252 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-4 kom
72.434,31
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
83.409,78
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
87.426,93
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
96.387,90
900600.254 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-12 kom
122.808,66
900600.314 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-4 kom
79.285,98
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
85.033,23
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
97.629,78
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
103.140,03
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
131.486,42
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
107.462,91
900600.453 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-12 kom
145.320,11
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
103.771,64
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
150.809,03
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
138.412,74
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
172.868,99
900600.416 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-16 kom
242.808,87
900600.511 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-6 kom
174.682,04
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
194.290,23
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
217.453,43
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
188.961,29
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
235.751,01
900600.517 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-16 kom
300.299,15
900600.516 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 kom
214.155,57
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
232.250,52
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
272.283,38
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
320.932,37
900600.806 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN6 kom
289.425,59
900600.807 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN10 kom
293.938,07
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
356.597,31
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
376.122,56
900600.103 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN6 kom
337.237,97
900600.104 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN10 kom
352.727,10
900600.101 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN6 kom
391.271,60
900600.102 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN10 kom
454.965,35
900605.801 Cirk. pumpa Stratos GIGA 80/1-32/4.1 kom
512.087,09
900600.701 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo25/0,5-6 kom
108.211,83
900600.703 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo25/0,5-8 kom
112.099,82
900600.702 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo25/0,5-10 kom
121.591,67
900250.401 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo30/0,5-8 kom
117.293,67
900250.406 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo40/0,5-8 kom
172.349,96
900250.408 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo50/0,5-6 kom
199.793,37
900250.409 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo50/0,5-12 kom
261.178,74
900250.407 Cirkulaciona pumpa Stratos Maxo65/0,5-16 kom
358.667,51
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
24.407,45
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
26.912,54
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
27.411,42
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
30.916,65
900250.151 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-4 kom
22.498,41
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
24.997,58
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
22.498,41
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
23.941,74
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
34.251,24
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
26.982,45
900250.304 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-4 kom
22.498,41
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
38.245,88
900253.025 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 130 kom
34.251,24
900250.253 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-7 kom
70.038,24
900250.254 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-10 kom
75.875,55
900250.255 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-12 kom
90.656,06
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
75.746,39
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
79.353,53
900250.302 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-12 kom
90.750,86
900250.403 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-4 kom
87.140,16
900250.404 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-8 kom
125.081,49
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-12 kom
146.066,66
900250.405 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-16 kom
217.282,79
900250.500 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-8 kom
155.268,18
900250.501 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-9 kom
179.302,35
900250.502 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-12 kom
181.095,26
900250.503 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-16 kom
275.251,80
900250.650 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-9 kom
197.543,06
900250.612 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-12 kom
239.153,15
900250.615 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-16 kom
270.734,58
900250.800 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN6 kom
230.571,38
900250.801 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN10 kom
237.670,71
900250.802 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN6 kom
285.420,29
900250.803 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN10 kom
304.449,02
900250.100 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN6 kom
322.202,69
900250.101 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN10 kom
322.014,27
900250.617 Cirkul. pumpa Yonos Maxo Z 30/0,5-12 kom
120.252,62
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
39.550,56
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
34.735,91
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
40.025,75
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
35.048,75
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
51.024,92
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
53.001,50
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
50.791,47
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
54.354,77
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
40.948,86
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
40.842,21
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
41.582,84
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
44.112,81
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
44.553,63
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
47.524,43
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
58.246,31
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
59.091,21
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
60.207,48
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
53.772,93
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
72.482,90
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
73.588,50
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
94.160,10
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
92.079,24
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
109.757,07
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
119.315,28
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
78.712,44
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
81.682,05
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
94.027,38
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
96.533,66
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
100.691,82
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
111.385,26
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
125.138,37
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
101.674,19
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
109.749,96
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
114.726,96
900600.018 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10EM kom
120.073,68
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
128.572,50
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
145.497,86
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
131.283,78
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
133.081,43
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
144.247,68
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
294.433,40
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
310.539,92
900602.084 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/20DM kom
317.487,57
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
132.830,21
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
145.704,05
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
300.105,99
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
146.775,29
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
146.775,29
900604.032 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 DM kom
149.807,70
900604.030 Cirkulaciona pumpa Top SD 32/10 EM kom
149.693,94
900604.050 Cirkulaciona pumpa Top SD 50/7 DM kom
190.601,33
900154.000 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1/2" kom
1.590,27
900154.001 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1" kom
1.006,07
900154.002 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 5/4" kom
1.303,50
900156.052 Cirkulaciona pumpa IPL 40/130-2,2/2 kom
112.838,07
900156.051 Cirkulaciona pumpa IPL 50/130-0,37/4 kom
98.013,72
900156.050 Cirkulaciona pumpa IPL 50/140-3/2 kom
159.713,12
900156.065 Cirkulaciona pumpa IPL 65/115-1.5/2 kom
88.436,55
900156.066 Cirkulaciona pumpa IP-E 65/120-3/2-IE4 kom
372.528,45
900156.080 Cirkulaciona pumpa IPL 80/145-5.5/2 kom
182.408,24
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
14.415,53
901603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova A (row) kom
15.787,76
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova T (row) kom
29.244,62
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
22.110,92
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
35.020,31
900603.006 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 kom
37.089,32
900603.007 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/7-3 kom
39.228,24
900600.255 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
34.522,61
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
37.089,32
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
60.193,26
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
67.800,96
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
61.851,08
900600.258 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 DM kom
69.267,99
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
91.426,31
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
97.050,32
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 EM kom
76.695,57
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 DM kom
85.137,51
900600.012 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 EM kom
87.479,07
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 DM kom
89.911,88
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 EM kom
138.994,58
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 DM kom
140.180,76
900600.507 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 50/7 DM kom
201.618,27
900600.651 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 65/10 DM kom
284.523,24
900601.801 Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN6 kom
354.926,46
900601.802 Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN10 kom
354.926,46
900601.926 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-4 kom
42.213,26
900601.927 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-6 kom
48.493,76
900601.928 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 25/1-4 kom
39.665,51
900601.925 Recirkul. pumpa Stratos Pico Z 25/1-6 kom
45.410,39
900603.100 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1/2" kom
1.232,40
900602.034 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 3/4" kom
2.916,29
900603.101 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1" kom
2.623,59
900603.102 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 5/4" kom
4.154,61

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders