PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
54.563,28
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
62.693,36
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
66.727,90
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
59.321,28
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
66.727,90
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
70.702,66
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
99.188,44
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
80.820,12
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
77.389,48
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
111.656,84
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
91.119,36
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
129.483,48
900600.416 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-16 kom
179.648,66
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
138.937,26
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
155.377,98
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
103.646,32
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
170.736,56
900600.517 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-16 kom
231.682,88
900600.516 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 kom
147.308,90
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
175.011,44
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
197.022,68
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
239.150,50
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
263.842,08
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
271.672,04
900600.101 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN6 kom
315.635,96
900600.102 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN10 kom
325.211,74
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
716,14
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
945,50
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
20.298,36
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
15.334,18
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
17.705,86
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
26.089,70
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
21.236,54
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
31.274,70
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
61.707,60
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
63.189,90
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/5,5-12 kom
109.443,76
900250.612 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-12 kom
165.673,56
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
27.791,60
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
21.299,98
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
24.553,72
900251.601 Cirk. pumpa Stratos Pico 25/1-6-130 kom
25.136,88
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
25.573,64
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
29.464,22
900252.101 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 1" kom
580,72
900252.102 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 5/4" kom
812,52
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
8.591,24
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
8.502,18
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
8.765,70
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
9.784,40
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
12.236,60
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/8 kom
14.104,42
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
9.091,44
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
10.094,28
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
12.818,54
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/8 kom
14.737,60
900605.015 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/4 kom
12.814,88
900605.002 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/11 kom
19.798,16
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
8.957,24
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.789,28
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
11.027,58
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.789,28
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
11.027,58
900154.000 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1/2" kom
836,92
900154.001 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 1" kom
523,38
900154.002 Holenderi i zaptivaci (par) RS Star 5/4" kom
733,22
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
10.810,42
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
19.449,24
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
16.088,14
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
26.175,10
900603.006 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 kom
27.623,24
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
25.709,06
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
31.644,36
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
27.623,24
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
42.393,78
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
39.980,62
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
43.129,44
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
70.569,68
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
61.996,74
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 DM kom
43.391,74
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/7 EM kom
45.752,44
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z 30/10 DM kom
74.332,16
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 DM kom
122.844,24
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z 40/7 EM kom
114.116,36
900601.801 Recirkulaciona pumpa Top Z 80/10 DM kom
258.213,00
900601.925 Recirkulaciona pumpa Stratos Pico Z 25/1 kom
40.153,86
900603.100 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1/2" kom
771,04
900603.101 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 1" kom
1.725,08
900603.102 Holender+zaptivak (par) Star-Top Z 5/4" kom
2.049,60
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
26.643,58
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
26.217,80
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
27.176,72
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
26.639,92
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
41.865,52
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
43.778,48
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
33.634,18
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
34.504,04
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
32.792,38
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
33.491,44
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
31.502,84
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
32.348,30
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
38.376,32
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
39.307,18
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
41.865,52
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
44.655,66
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
56.266,40
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
59.589,68
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
55.470,96
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
60.527,86
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
76.641,62
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
76.634,30
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
89.490,66
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
94.329,18
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
65.438,36
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
70.928,36
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
72.015,38
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
81.402,06
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
85.668,40
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
97.507,28
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
103.792,72
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
86.456,52
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
101.768,74
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
94.329,18
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
107.218,48
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
127.843,80
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
130.154,48
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
143.082,82
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
150.476,02
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
203.105,60
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
227.522,68
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
165.883,40
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
138.533,44
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
159.784,62
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
218.337,30
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
177.519,76
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
690,52
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
910,12
900204.065 Cirkulaciona pumpa IPL 65/115-1,5/2 kom
135.075,96
900906.001 Holenderi i zaptivaci (par) 1" kom
794,22
900906.002 Holenderi i zaptivaci (par) 5/4" kom
1.047,98
900600.200 Cirkulaciona pumpa Stratos Eco 25/1-5 kom
22.449,22

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders