Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Cirkulacione pumpe Wilo

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
900254.034 Cirkulaciona pumpa Star RSB 30/4 kom
8.591,24
900252.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/2 kom
9.842,96
900254.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 kom
7.549,36
900254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 kom
8.099,58
900254.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/7 kom
12.899,06
900254.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/8 kom
15.500,10
900354.005 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/2 kom
8.699,82
900354.001 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/4 kom
7.989,78
900354.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/6 kom
8.790,10
900354.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/7 kom
13.989,74
900354.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 30/8 kom
17.988,90
900605.015 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/4 kom
12.021,88
900605.016 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/6 kom
14.034,88
900605.002 Cirkulaciona pumpa Star STG 15/11 kom
18.472,02
900605.025 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/4 kom
13.208,94
900605.026 Cirkulaciona pumpa Star STG 25/6 kom
15.065,78
900252.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/2-130 kom
7.594,50
900252.004 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/4-130 kom
9.989,36
900252.003 Cirkulaciona pumpa Star RS 15/6-130 kom
10.489,56
900254.000 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/4 130 kom
9.772,20
901254.002 Cirkulaciona pumpa Star RS 25/6 130 kom
10.039,38
900600.252 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-4 kom
47.468,98
900600.251 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-6 kom
56.756,84
900600.253 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-8 kom
57.845,08
900600.250 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-10 kom
63.774,28
900600.254 Cirkulaciona pumpa Stratos 25/1-12 kom
80.480,96
900600.314 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-4 kom
51.958,58
900600.316 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-6 kom
55.724,72
900600.318 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-8 kom
63.980,46
900600.410 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-10 kom
67.591,66
900600.451 Cirkulaciona pumpa Stratos 30/1-12 kom
89.468,70
900600.452 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-10 kom
71.100,38
900600.453 Cirkulaciona pumpa Stratos 32/1-12 kom
98.034,32
900600.414 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-4 kom
68.005,24
900600.418 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-8 kom
103.771,98
900600.420 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-10 kom
90.707,00
900600.411 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-12 kom
121.087,44
900600.416 Cirkulaciona pumpa Stratos 40/1-16 kom
165.935,86
900600.511 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-6 kom
115.576,70
900600.518 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-8 kom
136.092,22
900600.519 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-9 kom
149.631,78
900600.505 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-10 kom
123.832,44
900600.512 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-12 kom
162.220,96
900600.517 Cirkulaciona pumpa Stratos 50/1-16 kom
217.512,58
900600.516 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-6 kom
140.343,92
900600.659 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-9 kom
165.935,86
900600.652 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-12 kom
183.685,64
900600.656 Cirkulaciona pumpa Stratos 65/1-16 kom
220.834,64
900600.806 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN6 kom
189.670,96
900600.807 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-6 PN10 kom
202.260,14
900600.800 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN6 kom
245.376,16
900600.801 Cirkulaciona pumpa Stratos 80/1-12 PN10 kom
258.810,80
900600.103 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN6 kom
221.005,44
900600.104 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-6 PN10 kom
231.154,62
900600.101 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN6 kom
266.240,60
900600.102 Cirkulaciona pumpa Stratos 100/1-12 PN10 kom
309.581,10
900251.106 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 15/1-6 kom
23.901,02
900251.400 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-4 kom
19.500,48
900251.600 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 25/1-6 kom
21.500,06
900251.601 Cirk. pumpa Stratos Pico 25/1-6-130 kom
22.400,42
900251.700 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-4 kom
21.900,22
900251.900 Cirkulaciona pumpa Stratos Pico 30/1-6 kom
24.700,12
900250.151 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-4 kom
15.700,18
900250.150 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 15/1-6 kom
17.899,84
900250.250 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-4 kom
13.900,68
900250.251 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-6 kom
15.990,54
900250.252 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 25/1-8 kom
23.500,86
900250.301 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-6 kom
19.000,28
900250.304 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-4 kom
16.400,46
900250.308 Cirkulaciona pumpa Yonos Pico 30/1-8 kom
27.800,14
900250.253 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-7 kom
48.203,42
900250.254 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-10 kom
53.144,42
900250.255 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 25/0,5-12 kom
65.941,00
900250.400 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-7 kom
57.169,20
900250.402 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-10 kom
58.821,08
900250.302 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 30/0,5-12 kom
77.384,60
900250.403 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-4 kom
58.511,20
900250.404 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-8 kom
86.476,04
900250.512 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-12 kom
102.626,40
900250.405 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 40/0,5-16 kom
140.859,98
900250.500 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-8 kom
113.409,98
900250.501 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-9 kom
126.618,92
900250.502 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-12 kom
135.184,54
900250.503 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 50/0,5-16 kom
181.260,28
900250.650 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-9 kom
138.279,68
900250.612 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-12 kom
161.674,40
900250.615 Cirkulaciona pumpa Yonos Maxo 65/0,5-16 kom
187.811,68
900250.800 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN6 kom
160.362,90
900250.801 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-6 PN10 kom
170.889,06
900250.802 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN6 kom
204.480,54
900250.803 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 80/0,5-12 PN10 kom
215.675,26
900250.100 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN6 kom
238.378,24
900250.101 Cirkul. pumpa Yonos Maxo 100/0,5-12 PN10 kom
257.983,64
900601.955 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM kom
28.012,42
900601.031 Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM kom
24.136,48
900601.001 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM kom
28.378,42
900601.021 Cirkulaciona pumpa Top S 25/7EM kom
24.353,64
900601.250 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM kom
35.085,98
900601.255 Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM kom
37.150,22
900601.256 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM kom
35.292,16
900601.257 Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM kom
37.768,76
900601.030 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM kom
28.452,84
900601.034 Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM kom
28.378,42
900601.305 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM kom
28.894,48
900601.035 Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM kom
30.958,72
900601.002 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7DM kom
30.958,72
900601.003 Cirkulaciona pumpa Top S 30/7EM kom
33.021,74
900601.006 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM kom
38.182,34
900601.005 Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM kom
40.245,36
900601.007 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM kom
41.833,80
900601.004 Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM kom
37.364,94
900602.009 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM kom
50.364,04
900601.008 Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM kom
49.643,02
900602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM kom
58.821,08
900602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM kom
63.980,46
900602.415 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM kom
71.204,08
900602.416 Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM kom
80.491,94
900602.012 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM kom
54.692,60
900602.050 Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM kom
56.756,84
600602.014 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM kom
59.851,98
600602.015 Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM kom
67.075,60
600602.010 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM kom
69.965,78
600602.011 Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM kom
77.395,58
600602.515 Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM kom
81.522,84
900600.013 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7DM kom
70.648,98
900600.014 Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM kom
76.260,98
900600.016 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM kom
77.395,58
900600.018 Cirkulaciona pumpa Top S 65/10EM kom
79.459,82
900600.017 Cirkulaciona pumpa Top S 65/13DM kom
94.040,04
900600.015 Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM kom
104.225,82
900600.020 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM kom
87.714,34
900600.021 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM kom
89.778,58
900602.015 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM kom
102.161,58
900602.083 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM kom
190.909,26
900602.082 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM kom
211.548,00
900602.084 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/20DM kom
216.280,38
900602.030 Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM kom
99.986,32
900602.018 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM kom
88.746,46
900602.016 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM kom
103.192,48
900602.017 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM kom
192.972,28
900602.019 Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM kom
99.986,32
900154.000 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1/2" kom
757,62
900154.001 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 1" kom
555,10
900154.002 Holenderi+zaptivci Wilo (par) 5/4" kom
757,62
900603.000 Recirkulaciona pumpa Star Z Nova (row) kom
10.836,04
901603.001 Recirkulaciona pumpa Star Z 15 TT kom
16.097,90
900603.002 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/1 kom
15.995,42
900603.005 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/4-3 150 kom
25.080,76
900603.006 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/5-3 kom
26.561,84
900603.007 Recirkulaciona pumpa Star Z 20/7-3 kom
28.378,42
900603.003 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 EM kom
24.723,30
900603.025 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/2 DM kom
30.546,36
900603.004 Recirkulaciona pumpa Star Z 25/6 kom
26.830,24
900600.214 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 EM kom
41.004,20
900600.204 Recirkulaciona pumpa Top Z 20/4 DM kom
46.186,76
900600.256 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 EM kom
42.133,92
900600.258 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/6 DM kom
47.185,94
900600.257 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 EM kom
64.710,02
900600.025 Recirkulaciona pumpa Top Z 25/10 DM kom
66.113,02
900601.011 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 EM kom
52.247,72
900600.400 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/7 DM kom
57.998,80
900600.012 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 EM kom
61.917,44
900601.010 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 30/10 DM kom
63.638,86
900601.407 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 EM kom
98.379,58
900600.407 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 40/7 DM kom
99.217,72
900600.507 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 50/7 DM kom
142.704,62
900600.651 Recirkulaciona pumpa Top Z RG 65/10 DM kom
201.382,96
900601.801 Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN6 kom
251.215,08
900601.802 Recirkul. pumpa Top Z RG 80/10 DM PN10 kom
251.215,08
900601.926 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-4 kom
32.991,24
900601.927 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 20/1-6 kom
37.900,52
900601.928 Recirkul. pumpa Stratos Pico-Z 25/1-4 kom
31.000,20
900601.925 Recirkul. pumpa Stratos Pico Z 25/1-6 kom
35.491,02
900603.100 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1/2" kom
742,98
900602.034 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 3/4" kom
2.008,12
900603.101 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 1" kom
1.568,92
900603.102 Holenderi+zaptivci Wilo san. (par) 5/4" kom
2.446,10
900600.100 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 1" kom
530,70
900252.102 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 5/4" kom
757,62
900602.101 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 1" kom
555,10
900252.101 Hol. i zap.(par) Stratos-Yonos Pico 1" kom
555,10
900600.504 Holenderi i zaptivci (par) Stratos 5/4" kom
757,62
900602.100 Holenderi i zaptivaci (par) Top S 5/4" kom
757,62

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders