Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Izolacija za cevi Izoterm Plama

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
190000.001 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x6mm met
28,44
190000.002 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 8x6mm met
28,44
190000.005 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 10x6mm met
28,44
190000.006 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x6mm met
33,18
190000.156 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x6mm met
34,37
190000.007 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x6mm met
34,37
190000.009 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x6mm met
37,92
190000.011 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x6mm met
41,48
190000.014 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x6mm met
49,77
190000.017 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x6mm met
59,25
190000.020 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x6mm met
75,84
190000.044 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x9mm met
36,74
190000.045 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x9mm met
41,48
190000.004 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x9mm met
45,03
190000.008 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x9mm met
50,96
190000.010 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x9mm met
49,77
190000.012 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x9mm met
49,77
190000.015 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x9mm met
68,73
190000.018 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x9mm met
74,66
190000.021 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x9mm met
87,69
190000.023 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x9mm met
97,17
190000.031 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x9mm met
125,61
190000.024 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x9mm met
132,72
190000.025 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x9mm met
176,57
190000.029 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x9mm met
221,60
190000.043 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x9mm met
357,87
190000.151 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x13mm met
63,99
190000.181 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x13mm met
67,55
190000.013 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x13mm met
68,73
190000.016 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x13mm met
88,88
190000.019 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x13mm met
101,91
190000.022 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x13mm met
118,50
190000.027 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x13mm met
132,72
190000.054 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x13mm met
167,09
190000.028 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x13mm met
178,94
190000.026 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x13mm met
222,78
190000.089 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x13mm met
278,48
190000.108 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 108x13mm met
421,86
190000.114 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x13mm met
443,19
190000.427 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x19mm met
125,61
190000.429 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x19mm met
150,50
190000.428 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x19mm met
177,75
190000.351 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x19mm met
220,41
190000.421 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x19mm met
267,81
190000.481 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x19mm met
282,03
190000.459 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x19mm met
337,73
190000.030 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x19mm met
344,84
190000.060 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 65x19mm met
401,72
190000.076 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x19mm met
438,45
190000.489 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x19mm met
479,93
190000.449 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x19mm met
754,85
190000.339 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 133x19mm met
1.179,08
191000.001 Izolacija u ploci 6 mm m2
597,24
191000.002 Izolacija u ploci 10 mm m2
701,52
191000.003 Izolacija u ploci 13 mm m2
925,49
191000.005 Izolacija u ploci 19 mm m2
1.193,30
191000.007 Izolacija u ploci 25 mm m2
1.566,57
191000.009 Izolacija u ploci 32 mm m2
2.076,12
191001.001 Samolepljiva izolacija u ploci 6 mm m2
765,51
191001.002 Samolepljiva izolacija u ploci 10 mm m2
866,24
191001.003 Samolepljiva izolacija u ploci 13 mm m2
1.027,40
191001.004 Samolepljiva izolacija u ploci 19 mm m2
1.246,62
191001.006 Samolepljiva izolacija u ploci 25 mm m2
1.666,11
191001.007 Samolepljiva izolacija u ploci 32 mm m2
2.575,01
190002.156 Cevna izolacija ISO L=2m 15x6mm met
9,48
190002.186 Cevna izolacija ISO L=2m 18x6mm met
10,67
190002.226 Cevna izolacija ISO L=2m 22x6mm met
13,04
190002.286 Cevna izolacija ISO L=2m 28x6mm met
17,78
190002.356 Cevna izolacija ISO L=2m 35x6mm met
22,52
190002.426 Cevna izolacija ISO L=2m 42x6mm met
27,26
190000.032 Cevna izolacija ISO L=2m 15x9mm met
17,78
190000.033 Cevna izolacija ISO L=2m 18x9mm met
20,15
190000.034 Cevna izolacija ISO L=2m 22x9mm met
22,52
190000.035 Cevna izolacija ISO L=2m 28x9mm met
27,26
190000.036 Cevna izolacija ISO L=2m 35x9mm met
34,37
190000.037 Cevna izolacija ISO L=2m 42x9mm met
40,29
190000.038 Cevna izolacija ISO L=2m 48x9mm met
46,22
190000.041 Cevna izolacija ISO L=2m 54x9mm met
60,44
190000.039 Cevna izolacija ISO L=2m 60x9mm met
63,99
190000.040 Cevna izolacija ISO L=2m 76x9mm met
72,29
190000.042 Cevna izolacija ISO L=2m 89x9mm met
94,80
190001.015 Cevna izolacija ISO L=2m 15x13mm met
34,37
190001.018 Cevna izolacija ISO L=2m 18x13mm met
35,55
190001.022 Cevna izolacija ISO L=2m 22x13mm met
41,48
190001.028 Cevna izolacija ISO L=2m 28x13mm met
43,85
190001.035 Cevna izolacija ISO L=2m 35x13mm met
56,88
190001.042 Cevna izolacija ISO L=2m 42x13mm met
69,92
190001.048 Cevna izolacija ISO L=2m 48x13mm met
79,40
190001.054 Cevna izolacija ISO L=2m 54x13mm met
100,73
190001.060 Cevna izolacija ISO L=2m 60x13mm met
104,28
190001.065 Cevna izolacija ISO L=2m 65x13mm met
120,87
190001.076 Cevna izolacija ISO L=2m 76x13mm met
152,87
190001.089 Cevna izolacija ISO L=2m 89x13mm met
193,16
190001.114 Cevna izolacija ISO L=2m 114x13mm met
273,74
190001.151 Cevna izolacija ISO L=2m 15x19mm met
69,92
190001.129 Cevna izolacija ISO L=2m 18x19mm met
90,06
190001.229 Cevna izolacija ISO L=2m 22x19mm met
97,17
190001.289 Cevna izolacija ISO L=2m 28x19mm met
101,91
190001.359 Cevna izolacija ISO L=2m 35x19mm met
120,87
190001.429 Cevna izolacija ISO L=2m 42x19mm met
152,87
190001.489 Cevna izolacija ISO L=2m 48x19mm met
155,24
190001.609 Cevna izolacija ISO L=2m 60x19mm met
205,01
190001.769 Cevna izolacija ISO L=2m 76x19mm met
260,70
190011.882 Cevna izolacija ISO L=2m 88x20mm met
382,76
229229.229 Cevasta izolacija SSL 22x9mm met
49,77
359359.359 Cevasta izolacija SSL 35x9mm met
78,21
429429.429 Cevasta izolacija SSL 42x9mm met
107,84
489489.489 Cevasta izolacija SSL 48x9mm met
130,35
609609.609 Cevasta izolacija SSL 60x9mm met
163,53
761761.761 Cevasta izolacija SSL 76x13mm met
348,39
891891.013 Cevasta izolacija SSL 89x13mm met
438,45
190101.015 Cevasta izolacija u koturu SSL 15x4mm met
17,78
190101.018 Cevasta izolacija u koturu SSL 18x4mm met
18,96
190101.022 Cevasta izolacija u koturu SSL 22x4mm met
21,33
190101.028 Cevasta izolacija u koturu SSL 28x4mm met
26,07
190101.035 Cevasta izolacija u koturu SSL 35x4mm met
34,37
190101.042 Cevasta izolacija u koturu SSL 42x4mm met
52,14
190101.050 Cevasta izolacija u koturu SSL 50x4mm met
66,36
190101.604 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x4mm met
75,84
190600.500 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x5mm met
129,17
190101.075 Cevasta izolacija u koturu SSL 75x4mm met
85,32
190101.100 Cevasta izolacija u koturu SSL 100x4mm met
110,21
190101.110 Cevasta izolacija u koturu SSL 110x4mm met
124,43
190101.125 Cevasta izolacija u koturu SSL 125x4mm met
133,91
190101.160 Cevasta izolacija u koturu SSL 160x4mm met
202,64
190450.154 Cev. izolacija u koturu SSL plus 15x4mm met
24,89
190450.184 Cev. izolacija u koturu SSL plus 18x4mm met
27,26
190450.224 Cev. izolacija u koturu SSL plus 22x4mm met
30,81
190450.284 Cev. izolacija u koturu SSL plus 28x4mm met
35,55
190450.354 Cev. izolacija u koturu SSL plus 35x4mm met
41,48
190450.424 Cev. izolacija u koturu SSL plus 42x4mm met
54,51
194521.606 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima6/6 met
21,33
194522.806 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima8/6 met
29,63
194523.106 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima10/6 met
22,52
194524.126 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima12/6 met
24,89
194525.156 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima15/6 met
24,89
194526.186 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima18/6 met
27,26
194526.226 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima22/6 met
30,81
195521.606 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 6/6 met
32,00
195522.806 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 10/6 met
37,92
195523.126 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 12/6 met
42,66
195524.156 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 15/6 met
49,77
195525.186 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 18/6 met
53,33
190500.001 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x6mm met
39,11
190500.002 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x6mm met
41,48
190500.003 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x9mm met
59,25
190500.004 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x9mm met
63,99
190301.050 Samolepljiva siva traka 0,05x50m kom
923,12
190301.051 Samolepljiva crna traka 0,05x50m kom
923,12
190301.052 Samolepljiva traka 3x50x10m kom
665,97
190301.054 Samolepljiva traka 3x50x15m kom
809,36

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders