Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Razdelnici i MS fiting Bugatti, Icma, Te-sa

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
042015.115 Adapter za Cu cev Te-sa 15 kom
183,16
042015.118 Adapter za Cu cev Te-sa 18 kom
183,16
051100.416 Adapter za Al-pex Te-sa 16x2 kom
192,80
051100.418 Adapter za Al-pex Te-sa 18x2 kom
192,80
051100.420 Adapter za Al-pex Te-sa 20x2 kom
192,80
933990.001 Drzac razdelnika 1'' kom
308,48
933990.054 Drzac razdelnika 5/4'' kom
344,63
051200.102 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x2 kom
1.511,07
051200.103 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x3 kom
2.138,88
051200.104 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x4 kom
2.849,83
051200.105 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x5 kom
3.531,86
051200.106 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x6 kom
4.235,58
051200.107 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x7 kom
5.248,98
051200.108 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x8 kom
5.932,22
051200.109 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x9 kom
6.649,19
051200.110 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x10 kom
7.377,01
051200.111 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x11 kom
8.089,17
051200.112 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x12 kom
8.794,09
051201.002 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x2 kom
2.638,95
051201.003 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x3 kom
3.643,92
051201.004 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x4 kom
4.682,63
051201.005 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x5 kom
5.759,90
051201.006 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x6 kom
6.835,97
051201.007 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x7 kom
7.925,29
051201.008 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x8 kom
8.808,55
051201.009 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x9 kom
9.995,48
051201.010 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x10 kom
10.922,12
051201.011 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x11 kom
12.159,66
051201.012 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x12 kom
13.259,82
051140.342 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x2 kom
972,44
051140.343 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x3 kom
1.461,67
051140.344 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x4 kom
1.947,28
051140.102 MS razdelni set art. K005 1''x2 kom
3.316,16
051140.103 MS razdelni set art. K005 1''x3 kom
4.863,38
051140.104 MS razdelni set art. K005 1''x4 kom
6.235,88
051140.105 MS razdelni set art. K005 1''x5 kom
7.640,91
051140.106 MS razdelni set art. K005 1''x6 kom
9.048,35
051140.107 MS razdelni set art. K005 1''x7 kom
10.413,61
051140.108 MS razdelni set art. K005 1''x8 kom
12.095,79
051140.109 MS razdelni set art. K005 1''x9 kom
13.494,80
051140.110 MS razdelni set art. K005 1''x10 kom
14.944,41
051140.111 MS razdelni set art. K005 1''x11 kom
16.326,55
051140.112 MS razdelni set art. K005 1''x12 kom
17.782,19
051140.202 MS razdelni set art. K021 1''x2 kom
7.768,64
051140.203 MS razdelni set art. K021 1''x3 kom
9.313,45
051140.204 MS razdelni set art. K021 1''x4 kom
10.845,00
051140.205 MS razdelni set art. K021 1''x5 kom
12.300,64
051140.206 MS razdelni set art. K021 1''x6 kom
13.765,92
051140.207 MS razdelni set art. K021 1''x7 kom
15.238,43
051140.208 MS razdelni set art. K021 1''x8 kom
16.992,91
051140.209 MS razdelni set art. K021 1''x9 kom
18.399,15
051140.210 MS razdelni set art. K021 1''x10 kom
19.835,51
051140.211 MS razdelni set art. K021 1''x11 kom
21.286,33
051140.212 MS razdelni set art. K021 1''x12 kom
22.770,89
051140.402 MS razdelni set art. K021 5/4''x2 kom
10.097,90
051140.403 MS razdelni set art. K021 5/4''x3 kom
12.106,64
051140.404 MS razdelni set art. K021 5/4''x4 kom
14.098,50
051140.405 MS razdelni set art. K021 5/4''x5 kom
15.989,15
051140.406 MS razdelni set art. K021 5/4''x6 kom
17.895,46
051140.407 MS razdelni set art. K021 5/4''x7 kom
19.809,00
051140.408 MS razdelni set art. K021 5/4''x8 kom
22.092,47
051140.409 MS razdelni set art. K021 5/4''x9 kom
23.920,46
051140.410 MS razdelni set art. K021 5/4''x10 kom
25.784,59
051140.411 MS razdelni set art. K021 5/4''x11 kom
27.671,62
051140.412 MS razdelni set art. K021 5/4''x12 kom
29.603,24
051143.002 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x2 kom
1.230,31
051143.003 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x3 kom
1.793,04
051143.004 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x4 kom
2.331,68
051143.005 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x5 kom
2.894,41
051143.006 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x6 kom
3.516,19
051143.007 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x7 kom
4.030,73
051143.008 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x8 kom
4.681,43
051143.009 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x9 kom
5.246,57
051143.010 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x10 kom
5.650,25
051143.011 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x11 kom
6.526,28
051143.012 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x12 kom
6.919,11
051143.107 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x7 kom
8.061,45
051143.108 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x8 kom
9.203,79
051144.002 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x2 kom
1.550,84
051144.003 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x3 kom
2.266,61
051144.004 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x4 kom
2.946,23
051144.005 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x5 kom
3.655,97
051144.006 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x6 kom
4.441,63
051144.007 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x7 kom
5.091,13
051144.008 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x8 kom
5.912,94
051144.009 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x9 kom
6.625,09
051144.010 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x10 kom
7.352,91
051144.011 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x11 kom
8.079,53
051144.012 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x12 kom
8.807,35
051144.107 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x7 kom
7.660,19
051144.108 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x8 kom
8.663,95
051140.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x2 kom
702,52
051140.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x3 kom
935,08
051114.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x4 kom
1.177,29
051142.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x5 kom
1.425,52
051141.002 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x2 kom
1.071,25
051141.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x3 kom
1.603,86
051141.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x4 kom
2.140,08
051141.100 Set za podno grejanje1"Icma MO55 RS25/65 kom
30.217,79
052145.001 MS razdelnik sa ventil. MF art.4200 1"x2 kom
1.227,90
052145.002 MS razdelnik sa ventil. MF art.4201 1"x3 kom
1.684,59
041150.312 MS redukcija art. 236 3/4"x1/2" kom
139,78
041150.000 MS redukcija art. 236 1"x3/8" kom
208,47
041150.001 MS redukcija art. 236 1"x1/2" kom
208,47
041150.002 MS redukcija art. 236 1"x3/4" kom
208,47
041170.001 MS dupli nipl art. 233 1/2"x1/2" kom
92,79
041170.005 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x24x1,5 kom
178,34
041170.006 MS dupli nipl-red. art.233 1"x24x1,5 kom
234,98
041170.002 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x1/2" kom
161,47
041170.003 MS dupli nipl-red. art.233 1"x1/2" kom
212,08
041171.121 MS redukcija MF 1/2"x1/4" kom
51,82
041171.123 MS redukcija MF 1/2"x3/8" kom
39,77
041171.341 MS redukcija MF 3/4"x1/2" kom
57,84
041171.342 MS redukcija MF 1"x1/2" kom
109,66
042171.345 MS redukcija MF 1"x3/4" kom
93,99
041171.343 MS redukcija MF 5/4"x3/4" kom
245,82
041171.344 MS redukcija MF 5/4"x1" kom
184,37
041171.645 MS redukcija MF 6/4"x5/4" kom
208,47
041171.500 MS holender M 15x1/2" kom
174,73
041171.501 MS holender M 18x1/2" kom
227,75
041171.502 MS holender M 18x3/4" kom
228,95
041171.503 MS holender M 22x3/4" kom
362,71
041171.504 MS holender M 22x1" kom
367,53
041171.505 MS holender M 28x1" kom
610,94
041171.506 MS holender M 28x5/4" kom
604,91
041171.507 MS holender M 35x5/4" kom
745,90
041171.508 MS holender F 15x1/2" kom
204,85
041171.509 MS holender F 18x1/2" kom
204,85
041171.510 MS holender F 18x3/4" kom
289,20
041171.511 MS holender F 22x3/4" kom
313,30
041171.512 MS holender F 22x1" kom
530,20
041171.513 MS holender F 28x1" kom
550,69
041171.514 MS holender F 28x5/4" kom
612,14
041171.515 MS holender F 35x5/4" kom
630,22
041190.002 MS kapa art.238 24x1,5 kom
139,78
041180.001 MS kapa art.201 1" kom
137,37
041180.002 MS kapa sa gumicom FF 3/4" kom
69,89
041160.001 MS cep art.237 1" kom
226,54
041160.002 MS cep M Te-sa 1" kom
222,93
051080.101 MS zavrsni t-komad F art. 202 3/4" kom
639,86
051080.102 MS zavrsni t-komad F art. 202 1" kom
694,08
051080.201 MS zavrsni t-komad M art. 203 3/4" kom
639,86
051080.202 MS zavrsni t-komad M art. 203 1" kom
694,08
051081.138 MS zavrsni t-komad M Te-sa 1"x3/8"x1/2" kom
360,30
051081.112 MS zavrsni t-komad M Te-sa 1"x1/2"x1/2" kom
360,30
051081.400 MS zavrsni t-komad M Te-sa5/4"x1/2"x1/2" kom
577,20
051081.139 MS spojnica Te-sa 1" kom
327,76
051081.140 MS spojnica Te-sa 5/4" kom
586,84
042300.001 MS t-komad 1/2" kom
171,11
042300.002 MS t-komad 3/4" kom
249,44
042300.003 MS t-komad 1" kom
441,03
042300.004 MS t-komad art. 140 5/4" kom
912,19
042300.005 MS t-komad art. 140 6/4" kom
1.201,39
042300.006 MS t-komad art. 140 2" kom
1.888,24
042400.001 MS koleno FF 1/2" kom
128,94
042400.002 MS koleno FF 3/4" kom
222,93
042400.003 MS koleno FF 1" kom
341,02
042400.004 MS koleno FF art. 141 5/4" kom
755,54
042400.005 MS koleno FF art. 141 6/4" kom
1.144,75
042400.006 MS koleno FF art. 141 2" kom
1.926,80
042400.112 MS koleno MF 1/2" kom
150,63
042400.134 MS koleno MF 3/4" kom
241,00
042400.101 MS koleno MF 1" kom
507,31
042400.154 MS koleno MF 5/4" kom
1.044,74
042200.000 MS dupli nipl 3/8" kom
38,56
042200.001 MS dupli nipl 1/2" kom
59,05
042200.002 MS dupli nipl 3/4" kom
80,74
042200.003 MS dupli nipl 1" kom
139,78
042200.004 MS dupli nipl 5/4" kom
228,95
042201.102 MS dupli nipl - redukcija 1/2"x3/8" kom
50,61
042201.103 MS dupli nipl - redukcija 3/4"x1/2" kom
74,71
042201.107 MS dupli nipl - redukcija 1''x1/2'' kom
95,20
042201.105 MS dupli nipl - redukcija 1''x3/4'' kom
136,17
042201.106 MS dupli nipl - redukcija 5/4''x3/4'' kom
227,75
042201.104 MS dupli nipl - redukcija 5/4''x1'' kom
233,77
042500.001 MS muf 1/2" kom
80,74
042500.002 MS muf 3/4" kom
128,94
042500.003 MS muf 1" kom
239,80
042500.004 MS muf art. 145 5/4" kom
365,12
042500.005 MS muf art. 145 6/4" kom
575,99
042500.006 MS muf art. 145 2" kom
959,18
042600.001 Niklovano koleno 1/2" kom
142,19
042600.002 Niklovano koleno 3/4" kom
245,82
042600.003 Niklovano koleno 1" kom
384,40
042600.100 Niklovani muf 1/2" kom
89,17
042600.110 Niklovani muf 3/4" kom
143,40
042600.120 Niklovani muf 1" kom
249,44
042600.200 Niklovani dupli nipl 3/8" kom
43,38
042600.210 Niklovani dupli nipl 1/2" kom
68,69
042600.220 Niklovani dupli nipl 3/4" kom
90,38
042600.230 Niklovani dupli nipl 1" kom
163,88
042600.400 Niklovana redukcija 3/8"x1/4" kom
45,79
042600.410 Niklovana redukcija 1/2"x3/8" kom
43,38
042600.420 Niklovana redukcija 3/4"x1/2" kom
66,28
042600.430 Niklovana redukcija 1"x1/2" kom
125,32
042600.440 Niklovana redukcija 1"x3/4" kom
107,25
042600.500 Niklovani t-komad 1/2" kom
191,60
042600.510 Niklovani t-komad 3/4" kom
268,72
042600.520 Niklovani t-komad 1" kom
498,87

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders