PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Razdelnici i MS fiting Bugatti, Icma, Te-sa

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
042015.115 Adapter za Cu cev Te-sa 15 kom
183,00
042015.118 Adapter za Cu cev Te-sa 18 kom
183,00
051100.416 Adapter za Al-pex Te-sa 16x2 kom
192,76
051100.418 Adapter za Al-pex Te-sa 18x2 kom
192,76
051100.420 Adapter za Al-pex Te-sa 20x2 kom
192,76
051200.102 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x2 kom
1.511,58
051200.103 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x3 kom
2.138,66
051200.104 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x4 kom
2.849,92
051200.105 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x5 kom
3.531,90
051200.106 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x6 kom
4.235,84
051200.107 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x7 kom
5.248,44
051200.108 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x8 kom
5.931,64
051200.109 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x9 kom
6.650,22
051200.110 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x10 kom
7.377,34
051200.111 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x11 kom
8.088,60
051200.112 MS razd. sa vent. FF (M-3/4")Te-sa 1"x12 kom
8.793,76
051201.002 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x2 kom
2.638,86
051201.003 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x3 kom
3.644,14
051201.004 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x4 kom
4.682,36
051201.005 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x5 kom
5.759,62
051201.006 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x6 kom
6.835,66
051201.007 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x7 kom
7.926,34
051201.008 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x8 kom
8.808,40
051201.009 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x9 kom
9.995,46
051201.010 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x10 kom
10.921,44
051201.011 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x11 kom
12.159,74
051201.012 MS razd.sa vent.FF(M-3/4")Te-sa 5/4"x12 kom
13.260,18
051140.342 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x2 kom
947,94
051140.343 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x3 kom
1.421,30
051140.344 MS razd.sa vent.FF(M-1/2")art.227 3/4"x4 kom
1.895,88
051143.002 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x2 kom
1.245,62
051143.003 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x3 kom
1.815,36
051143.004 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x4 kom
2.360,70
051143.005 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x5 kom
2.930,44
051143.006 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x6 kom
3.559,96
051143.007 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x7 kom
4.080,90
051143.008 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x8 kom
4.739,70
051143.009 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x9 kom
5.311,88
051143.010 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x10 kom
5.720,58
051143.011 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x11 kom
6.607,52
051143.012 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x12 kom
7.005,24
051143.107 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x7 kom
9.006,04
051143.108 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x8 kom
10.282,16
051144.002 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x2 kom
1.571,36
051144.003 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x3 kom
2.294,82
051144.004 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x4 kom
2.982,90
051144.005 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x5 kom
3.700,26
051144.006 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x6 kom
4.498,14
051144.007 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x7 kom
5.154,50
051144.008 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x8 kom
5.986,54
051144.009 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x9 kom
6.707,56
051144.010 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x10 kom
7.226,06
051144.011 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x11 kom
8.343,58
051144.012 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x12 kom
8.848,66
051144.107 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x7 kom
8.020,28
051144.108 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x8 kom
9.134,14
051140.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x2 kom
675,88
051140.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x3 kom
902,80
051114.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x4 kom
1.134,60
051142.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x5 kom
1.373,72
051141.002 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x2 kom
1.033,34
051141.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x3 kom
1.546,96
051141.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x4 kom
2.064,24
051141.100 Set za podno grejanje1"Icma MO55 RS25/65 kom
29.703,34
052145.001 MS razdelnik sa ventil. MF art.4200 1"x2 kom
1.243,18
052145.002 MS razdelnik sa ventil. MF art.4201 1"x3 kom
1.705,56
041150.312 MS redukcija art. 236 3/4"x1/2" kom
142,74
041150.000 MS redukcija art. 236 1"x3/8" kom
211,06
041150.001 MS redukcija art. 236 1"x1/2" kom
211,06
041150.002 MS redukcija art. 236 1"x3/4" kom
211,06
041170.001 MS dupli nipl art. 233 1/2"x1/2" kom
90,28
041170.005 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x24x1,5 kom
173,24
041170.006 MS dupli nipl-red. art.233 1"x24x1,5 kom
229,36
041170.002 MS dupli nipl-red. art.233 3/4"x1/2" kom
156,16
041170.003 MS dupli nipl-red. art.233 1"x1/2" kom
207,40
041171.121 MS redukcija MF 1/2"x1/4" kom
52,46
041171.123 MS redukcija MF 1/2"x3/8" kom
39,04
041171.341 MS redukcija MF 3/4"x1/2" kom
58,56
041171.342 MS redukcija MF 1"x1/2" kom
109,80
042171.345 MS redukcija MF 1"x3/4" kom
93,94
041171.343 MS redukcija MF 5/4"x3/4" kom
245,22
041171.344 MS redukcija MF 5/4"x1" kom
184,22
041171.645 MS redukcija MF 6/4"x5/4" kom
207,40
041171.500 MS holender M 15x1/2" kom
167,14
041171.501 MS holender M 18x1/2" kom
220,82
041171.502 MS holender M 18x3/4" kom
222,04
041171.503 MS holender M 22x3/4" kom
351,36
041171.504 MS holender M 22x1" kom
352,58
041171.505 MS holender M 28x1" kom
591,70
041171.506 MS holender M 28x5/4" kom
586,82
041171.507 MS holender M 35x5/4" kom
723,46
041171.508 MS holender F 15x1/2" kom
196,42
041171.509 MS holender F 18x1/2" kom
198,86
041171.510 MS holender F 18x3/4" kom
280,60
041171.511 MS holender F 22x3/4" kom
303,78
041171.512 MS holender F 22x1" kom
513,62
041171.513 MS holender F 28x1" kom
534,36
041171.514 MS holender F 28x5/4" kom
594,14
041171.515 MS holender F 35x5/4" kom
611,22
041190.002 MS kapa art.238 24x1,5 kom
142,74
041180.001 MS kapa art.201 1" kom
140,30
041160.001 MS cep art.237 1" kom
208,62
041160.002 MS cep M Te-sa 1" kom
223,26
051080.101 MS zavrsni t-komad F art. 202 3/4" kom
622,20
051080.102 MS zavrsni t-komad F art. 202 1" kom
674,66
051080.201 MS zavrsni t-komad M art. 203 3/4" kom
622,20
051080.202 MS zavrsni t-komad M art. 203 1" kom
674,66
051081.138 MS zavrsni t-komad M Te-sa 1"x3/8"x1/2" kom
359,90
051081.112 MS zavrsni t-komad M Te-sa 1"x1/2"x1/2" kom
359,90
051081.400 MS zavrsni t-komad M Te-sa5/4"x1/2"x1/2" kom
577,06
051081.139 MS spojnica Te-sa 1" kom
326,96
051081.140 MS spojnica Te-sa 5/4" kom
586,82
042300.001 MS t-komad 1/2" kom
186,66
042300.002 MS t-komad 3/4" kom
272,06
042300.003 MS t-komad 1" kom
480,68
042300.004 MS t-komad art. 140 5/4" kom
923,54
042300.005 MS t-komad art. 140 6/4" kom
1.216,34
042300.006 MS t-komad art. 140 2" kom
1.911,74
042400.001 MS koleno FF 1/2" kom
136,64
042400.002 MS koleno FF 3/4" kom
235,46
042400.003 MS koleno FF 1" kom
361,12
042400.004 MS koleno FF art. 141 5/4" kom
764,94
042400.005 MS koleno FF art. 141 6/4" kom
1.159,00
042400.006 MS koleno FF art. 141 2" kom
1.950,78
042200.000 MS dupli nipl 3/8" kom
40,26
042200.001 MS dupli nipl 1/2" kom
57,34
042200.002 MS dupli nipl 3/4" kom
80,52
042200.003 MS dupli nipl 1" kom
140,30
042200.004 MS dupli nipl 5/4" kom
235,46
042201.102 MS dupli nipl - redukcija 1/2"x3/8" kom
51,24
042201.103 MS dupli nipl - redukcija 3/4"x1/2" kom
74,42
042201.105 MS dupli nipl - redukcija 1''x3/4'' kom
136,64
042201.104 MS dupli nipl - redukcija 5/4''x1'' kom
234,24
042500.001 MS muf 1/2" kom
89,06
042500.002 MS muf 3/4" kom
140,30
042500.003 MS muf 1" kom
262,30
042500.004 MS muf art. 145 5/4" kom
369,66
042500.005 MS muf art. 145 6/4" kom
583,16
042500.006 MS muf art. 145 2" kom
971,12

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders