Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Okiten creva, kanalice, korugovane i besumne cevi Pestan

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
300810.089 Okiten crevo Pestan PE80 20 PN10 met
50,02
300810.090 Okiten crevo Pestan PE100 25 PN10 met
63,44
300810.091 Okiten crevo Pestan PE100 32 PN10 met
86,62
300810.092 Okiten crevo Pestan PE100 40 PN10 met
131,76
300810.093 Okiten crevo Pestan PE100 50 PN10 met
202,52
300810.094 Okiten crevo Pestan PE100 63 PN10 met
320,86
300810.224 Okiten crevo Pestan PE100 75 PN10 met
453,84
300910.194 Okiten crevo Pestan PE100 90 PN10 met
652,70
300910.195 Okiten crevo Pestan PE100 110 PN10 met
971,12
300911.025 Okiten crevo Pestan PE100 25 PN16 met
75,64
300911.032 Okiten crevo Pestan PE100 32 PN16 met
124,44
300911.040 Okiten crevo Pestan PE100 40 PN16 met
192,76
050050.020 HTPP cev 40x250 SDR 41 kom
50,02
050050.021 HTPP cev 40x500 SDR 41 kom
95,16
050050.022 HTPP cev 40x1000 SDR 41 kom
163,48
050050.005 HTPP cev 50x250 SDR 41 kom
58,56
050050.004 HTPP cev 50x500 SDR 41 kom
113,46
050050.006 HTPP cev 50x1000 SDR 41 kom
181,78
050050.007 HTPP cev 75x250 SDR 41 kom
90,28
050050.008 HTPP cev 75x500 SDR 41 kom
180,56
050050.009 HTPP cev 75x1000 SDR 41 kom
270,84
050050.010 HTPP cev 75x2000 SDR 41 kom
541,68
050050.023 HTPP cev 75x3000 SDR 41 kom
813,74
050050.001 HTPP cev 90x250 SDR 41 kom
147,62
050050.002 HTPP cev 90x500 SDR 41 kom
229,36
050050.011 HTPP cev 110x250 SDR 41 kom
237,90
050050.003 HTPP cev 110x500 SDR 41 kom
405,04
050050.012 HTPP cev 110x1000 SDR 41 kom
591,70
050050.013 HTPP cev 110x2000 SDR 41 kom
1.127,28
050050.024 HTPP cev 110x3000 SDR 41 kom
1.660,42
050050.025 HTPP cev 125x500 SDR 41 kom
564,86
050050.026 HTPP cev 125x1000 SDR 41 kom
816,18
050050.027 HTPP cev 125x2000 SDR 41 kom
1.546,96
050050.014 HTPP cev 160x250 SDR 41 kom
520,94
050050.015 HTPP cev 160x500 SDR 41 kom
864,98
050050.016 HTPP cev 160x1000 SDR 41 kom
1.243,18
050050.017 HTPP cev 160x2000 SDR 41 kom
2.343,62
050050.018 HTPP cev 160x3000 SDR 41 kom
3.444,06
050050.019 HTPP cev 160x4000 SDR 41 kom
4.544,50
050051.001 HTPP niskosumna cev 50x250 kom
150,06
050051.002 HTPP niskosumna cev 50x500 kom
223,26
050051.003 HTPP niskosumna cev 50x1000 kom
366,00
050051.009 HTPP niskosumna cev 75x250 kom
280,60
050051.012 HTPP niskosumna cev 75x500 kom
373,32
050051.013 HTPP niskosumna cev 75x1000 kom
550,22
050051.004 HTPP niskosumna cev 110x250 kom
392,84
050051.014 HTPP niskosumna cev 110x500 kom
594,14
050051.011 HTPP niskosumna cev 110x1000 kom
946,72
050052.102 PP niskosumno koleno 45o 50 kom
106,14
050052.100 PP niskosumno koleno 45o 75 kom
163,48
050052.101 PP niskosumno koleno 45o 110 kom
307,44
050052.201 PP niskosumno koleno 87,5o 50 kom
106,14
050052.200 PP niskosumno koleno 87,5o 110 kom
307,44
050052.300 PP niskosumna redukcija 75/50 kom
174,46
050052.400 PP niskosumna kosa racva 75/50 kom
208,62
050052.301 PP niskosumna kosa racva 75/75 kom
265,96
050052.401 PP niskosumna kosa racva 110/50 kom
373,32
050052.402 PP niskosumna kosa racva 110/75 kom
428,22
050052.403 PP niskosumna kosa racva 110/110 kom
519,72
050051.500 PP niskosumna t-racva 110/75 kom
428,22
050051.510 PP niskosumna t-racva 110/110 kom
519,72
152315.075 Korugovana kanalizaciona cev PE 75 met
134,20
152315.090 Korugovana kanalizaciona cev PE 90 met
176,90
152315.110 Korugovana kanalizaciona cev PE 110 met
237,90
152315.125 Korugovana kanalizaciona cev PE 125 met
302,56
152315.160 Korugovana kanalizaciona cev PE 160 met
417,24
152315.200 Korugovana kanalizaciona cev PE 200 met
546,56
153315.075 Korugovana drenazna cev PE 75 met
152,50
153315.110 Korugovana drenazna cev PE 110 met
264,74
153315.125 Korugovana drenazna cev PE 125 met
317,20
153315.160 Korugovana drenazna cev PE 160 met
450,18
153315.200 Korugovana drenazna cev PE 200 met
595,36
155315.075 Spojnica za korugovanu cev 75 kom
42,70
155315.110 Spojnica za korugovanu cev 110 kom
85,40
153316.125 Spojnica za korugovanu cev 125 kom
106,14
153316.160 Spojnica za korugovanu cev 160 kom
186,66
153316.200 Spojnica za korugovanu cev 200 kom
359,90
052882.001 Slivnik standard DRY vertikal kom
1.460,34
052882.002 Slivnik standard DRY 1 kom
1.460,34
052882.003 Slivnik standard DRY 1 crno staklo kom
3.400,14
052882.006 Slivnik standard DRY 1 keramika kom
2.880,42
052882.004 Slivnik standard DRY 2 kom
1.460,34
052882.005 Slivnik standard DRY 3 kom
1.460,34
052882.007 Slivnik maska i resetka DRY 1 kom
1.460,34
052884.007 Slivnik standard Tide vertikal kom
1.679,94
052884.001 Slivnik standard Tide 1 kom
1.679,94
052884.002 Slivnik standard Tide 2 kom
1.679,94
052884.003 Slivnik standard Tide 3 kom
1.679,94
052884.004 Slivnik standard Tide 4 kom
1.679,94
052884.044 Maska i resetka za slivnik Tide 4 kom
1.679,94
052883.000 Tus kanalica Line 300 kom
7.000,36
052883.009 Tus kanalica Line 450 kom
7.000,36
052883.004 Tus kanalica Line 550 kom
10.000,34
052883.011 Tus kanalica Line 550 crno kalj. staklo kom
11.820,58
052883.001 Tus kanalica Line 650 kom
11.999,92
052883.019 Tus kanalica Line 650 belo kalj. staklo kom
16.544,42
052883.021 Tus kanalica Line 650 crno kalj. staklo kom
16.544,42
052883.002 Tus kanalica Line 750 kom
11.999,92
052883.010 Tus kanalica Line 750 belo kalj. staklo kom
16.544,42
052883.018 Tus kanalica Line 750 crno kalj. staklo kom
11.999,92
052883.003 Tus kanalica Line 850 kom
11.999,92
052883.016 Tus kanalica Slim Line 300 kom
7.000,36
052883.017 Tus kanalica Slim Line 450 kom
7.000,36
052883.008 Tus kanalica Slim Line 550 kom
10.000,34
052883.007 Tus kanalica Slim Line 650 kom
10.000,34
052883.015 Tus kanalica Slim Line 750 kom
10.000,34
052883.020 Tus kanalica Slim Line 850 kom
10.000,34
052883.005 Tus kanalica Slim Line 1050 kom
10.000,34
391020.400 S-Line HTPP cev 50x250 kom
167,14
391020.410 S-Line HTPP cev 50x500 kom
247,66
391020.420 S-Line HTPP cev 50x1000 kom
406,26
391020.610 S-Line HTPP cev 50x2000 kom
740,54
391020.430 S-Line HTPP cev 75x250 kom
311,10
391020.440 S-Line HTPP cev 75x500 kom
414,80
391020.450 S-Line HTPP cev 75x1000 kom
611,22
391020.460 S-Line HTPP cev 75x2000 kom
1.107,76
391020.620 S-Line HTPP cev 90x250 kom
394,06
391020.630 S-Line HTPP cev 90x500 kom
594,14
391020.470 S-Line HTPP cev 110x250 kom
436,76
391020.480 S-Line HTPP cev 110x500 kom
660,02
391020.490 S-Line HTPP cev 110x1000 kom
1.051,64
391020.500 S-Line HTPP cev 110x2000 kom
1.897,10
391020.510 S-Line HTPP cev 110x3000 kom
2.831,62
391020.520 S-Line HTPP cev 125x250 kom
679,54
391020.530 S-Line HTPP cev 125x500 kom
961,36
391020.540 S-Line HTPP cev 125x1000 kom
1.492,06
391020.550 S-Line HTPP cev 125x2000 kom
2.410,72
391020.568 S-Line HTPP cev 125x3000 kom
3.786,88
391020.560 S-Line HTPP cev 160x250 kom
1.188,28
391020.570 S-Line HTPP cev 160x500 kom
1.567,70
391020.580 S-Line HTPP cev 160x1000 kom
2.463,18
391020.590 S-Line HTPP cev 160x2000 kom
4.118,72
391020.600 S-Line HTPP cev 160x3000 kom
6.039,00
391020.700 S-Line PP koleno 87,5o 50 kom
152,50
391020.710 S-Line PP koleno 87,5o 75 kom
342,82
391021.060 S-Line PP koleno 87,5o 90 kom
455,06
391020.720 S-Line PP koleno 87,5o 110 kom
545,34
391020.780 S-Line PP koleno 87,5o 125 kom
1.266,36
391020.790 S-Line PP koleno 87,5o 160 kom
2.332,64
391020.730 S-Line PP koleno 45o 50 kom
139,08
391020.740 S-Line PP koleno 45o 75 kom
297,68
391020.980 S-Line PP koleno 45o 90 kom
392,84
391020.750 S-Line PP koleno 45o 110 kom
461,16
391020.760 S-Line PP koleno 45o 125 kom
1.085,80
391020.770 S-Line PP koleno 45o 160 kom
1.983,72
391020.841 S-Line PP lucna racva 110/110 kom
1.609,18
391020.800 S-Line PP kosa racva 50/50 kom
183,00
391020.890 S-Line PP kosa racva 75/50 kom
346,48
391020.810 S-Line PP kosa racva 75/75 kom
433,10
391020.990 S-Line PP kosa racva 90/90 kom
655,14
391020.820 S-Line PP kosa racva 110/50 kom
503,86
391020.830 S-Line PP kosa racva 110/75 kom
639,28
391020.840 S-Line PP kosa racva 110/110 kom
866,20
391020.850 S-Line PP kosa racva 125/110 kom
1.331,02
391020.960 S-Line PP kosa racva 125/125 kom
1.561,60
391020.860 S-Line PP kosa racva 160/110 kom
2.482,70
391020.870 S-Line PP kosa racva 160/125 kom
2.887,74
391020.880 S-Line PP kosa racva 160/160 kom
3.783,22
391020.970 S-Line PP kosa racva dupla 50/110/50 kom
1.018,70
391020.900 S-Line PP t-racva 50/50 kom
161,04
391020.910 S-Line PP t-racva 75/75 kom
352,58
391021.050 S-Line PP t-racva 90/90 kom
533,14
391020.920 S-Line PP t-racva 110/50 kom
447,74
391020.930 S-Line PP t-racva 110/75 kom
542,90
391020.940 S-Line PP t-racva 110/110 kom
668,56
391020.690 S-Line PP t-racva 125/110 kom
1.046,76
391020.950 S-Line PP t-racva 160/160 kom
2.863,34
391021.000 S-Line PP revizija 50 kom
218,38
391021.010 S-Line PP revizija 75 kom
503,86
391021.020 S-Line PP revizija 110 kom
866,20
391021.030 S-Line PP revizija 125 kom
1.747,04
391021.040 S-Line PP revizija 160 kom
3.289,12
391021.150 S-Line PP redukcija 50/40 kom
89,06
391021.100 S-Line PP redukcija 75/50 kom
153,72
391021.140 S-Line PP redukcija 110/50 kom
307,44
391021.110 S-Line PP redukcija 110/75 kom
355,02
391021.160 S-Line PP redukcija 110/90 kom
394,06
391021.120 S-Line PP redukcija 125/110 kom
590,48
391021.130 S-Line PP redukcija 160/125 kom
994,30
391021.200 S-Line PP klizna spojka 50 kom
145,18
391021.210 S-Line PP klizna spojka 75 kom
292,80
391021.220 S-Line PP klizna spojka 110 kom
423,34
391021.230 S-Line PP klizna spojka 125 kom
976,00

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders