PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Armatura za grejanje Heimeier

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
040803.280 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 1/2" kom
4.448,12
040803.300 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 3/4" kom
5.067,88
040803.312 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 1" kom
6.102,44
040803.400 Trokraki mesni ventil Heimeier 3/4" kom
5.285,04
040803.410 Trokraki mesni ventil Heimeier 1" kom
5.860,88
040803.401 Trokraki mesni ventil Heimeier 5/4" kom
6.442,82
040803.503 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier1/2" kom
163,48
040803.500 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier3/4" kom
234,24
040803.502 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier 1" kom
337,94
040803.501 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier5/4" kom
1.013,82
040803.015 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 15 kom
117,12
040803.022 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 22 kom
228,14
040803.028 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 28 kom
383,08
040803.035 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 35 kom
736,88
124600.020 Kuglasti ventil TA Globo H 1/2" kom
1.038,22
124600.030 Kuglasti ventil TA Globo H 3/4" kom
1.199,26
124600.040 Kuglasti ventil TA Globo H 1" kom
1.342,00
124600.050 Kuglasti ventil TA Globo H 5/4" kom
2.003,24
124600.060 Kuglasti ventil TA Globo H 6/4" kom
3.408,68
124600.080 Kuglasti ventil TA Globo H 2" kom
4.177,28
124000.001 Kugl. ventil sa termometrom Heimeier 1" kom
2.052,04
124000.054 Kugl. ventil sa termometrom Heimeier5/4" kom
2.719,38
124000.600 Kugl.ven.za spajanje sa pump.Heimeier 1" kom
1.407,88
124000.601 Kugl.ven.za spajanje sa pumpHeimeier5/4" kom
2.052,04
124000.700 Kugl.ven.sa nepov.ventilom Heimeier 1" kom
2.382,66
124000.701 Kugl.ven.sa nepov.ventilom Heimeier 5/4" kom
2.430,24
124000.900 Kugl.ven.nepov.ven.+term. Heimeier 1" kom
3.097,58
124000.901 Kugl.ven.nepov.ven.+term. Heimeier 5/4" kom
3.147,60
052182.050 Balansni ventil TA Staf DN50 kom
29.810,70
052081.065 Balansni ventil TA Staf DN65 kom
28.477,24
052181.080 Balansni ventil TA Staf DN80 kom
57.387,58
052181.090 Balansni ventil TA Staf DN100 kom
83.113,72
052181.091 Balansni ventil TA Staf DN125 kom
107.363,66
052181.092 Balansni ventil TA Staf DN150 kom
139.582,64
052181.093 Balansni ventil TA Staf DN200 kom
313.906,00
052179.008 Merni nastavak 3/8" za Staf Heimeier kom
810,08
052151.014 Balansni ventil TA Stad 1/2" kom
5.083,74
052151.020 Balansni ventil TA Stad 3/4" kom
5.652,26
052151.025 Balansni ventil TA Stad 1" kom
6.007,28
052151.032 Balansni ventil TA Stad 5/4" kom
7.836,06
052151.040 Balansni ventil TA Stad 6/4" kom
10.045,48
052151.050 Balansni ventil TA Stad 2" kom
12.422,04
041810.000 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 3/4" kom
3.925,96
041810.001 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 1" kom
4.742,14
041810.002 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 5/4" kom
4.909,28
046608.200 Rad.prav set-gum+dup.r.1/2"Heimeier(V+G) kom
1.310,28
046608.210 Rad. ug. set-gum+dup.r.1/2"Heimeier(V+G) kom
1.310,28
046608.300 Rad.prav set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+G+N) kom
1.606,74
046608.301 Rad.ug. set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+G+N) kom
1.606,74
046608.400 Rad.prav set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+K+N) kom
1.134,60
046608.401 Rad.ug. set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+K+N) kom
1.104,10
046609.012 Rad. prav set 1/2" Heimeier (V+N) kom
1.371,28
046609.112 Rad. ugaoni set 1/2" Heimeier (V+N) kom
1.152,90
046609.102 Rad. TS prav set 1/2" Heimeier (V+N+G) kom
2.361,92
046608.102 Rad. TS ugaoni set 1/2" Heimeier (V+N+G) kom
2.361,92
046608.104 Rad.TSprav set dup.r.1/2"Heimeier(V+N+G) kom
2.288,72
046608.103 Rad.TS ug.set dup.r.1/2"Heimeier (V+N+G) kom
2.344,84
046609.204 Rad. aut.TS prav ventil 3/4'' Heimeier kom
2.913,36
046609.304 Rad. aut.TS ugaoni ventil 3/4'' Heimeier kom
2.673,02
046610.005 Termo glava sa nal.senz. Heimeier20-50oC kom
3.533,12
046610.008 Termo glava sa nal.senz. Heimeier40-70oC kom
3.440,40
046610.006 Termo glava sa nal.senz. Heimeier60-90oC kom
3.585,58
046610.019 Termo glava B antivandal Heimeier kom
2.020,32
046610.007 Termo glava DX bela Heimeier kom
940,62
046610.018 Termo glava D-U Heimeier kom
647,82
046610.015 Termo glava K Heimeier kom
974,78
046610.009 Termo glava S Heimeier kom
647,82
046602.101 Termo ventil standard prav Heimeier3/8" kom
1.106,54
046602.102 Termo ventil standard prav Heimeier1/2" kom
1.135,82
046602.304 Termo ventil standard prav Heimeier3/4" kom
1.693,36
046602.100 Termo ventil standard prav Heimeier 1" kom
2.790,14
046602.504 Termo ventil standard prav Heimeier 5/4" kom
4.388,34
046602.112 Termo ventil standard ugaoniHeimeier1/2" kom
1.043,10
917502.000 Termo ventil standard ug.Heimeier1/2"SN kom
944,28
046602.334 Termo ventil standard ugaoniHeimeier3/4" kom
1.579,90
046602.111 Termo ventil standard ugaoni Heimeier 1" kom
2.676,68
345201.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier3/8" kom
829,60
345202.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier 1/2" kom
829,60
345203.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier 3/4" kom
1.478,64
345101.000 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier3/8" kom
829,60
345102.001 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier1/2" kom
829,60
345103.000 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier3/4" kom
1.478,64
016102.000 Rad.ventil ugaoni Termotec Heimeier 1/2" kom
619,76
016202.000 Rad.ventil prav Termotec Heimeier 1/2" kom
619,76
035503.000 Rad.navijak ugaoni Regulux Heimeier 3/4" kom
935,74
035602.000 Rad.navijak prav Regulux Heimeier 1/2" kom
758,84
035603.000 Rad.navijak prav Regulux Heimeier 3/4" kom
929,64
035501.000 Rad.navijak ugaoni Regutec Heimeier 3/8" kom
542,90
035502.000 Rad.navijak ugaoni Regutec Heimeier 1/2" kom
700,28
036502.000 Rad.navijak ug. Regutec Heimeier 1/2"SN kom
866,20
383115.169 Usponska cev Heimeier L=1100mm kom
636,84
046650.003 Usponski donji ventil 100% Heimeier kom
1.385,92
381150.000 Uspon. donji ventil EK 100% Heimeier kom
1.481,08
046650.002 Usponski TS set 100% Heimeier kom
3.811,28
046651.002 Usp. TS set bez usp. cevi 100% Heimeier kom
3.200,06
140401.802 Inox razdelni set Dynacon 1"x2 Heimeier kom
11.469,22
140401.803 Inox razdelni set Dynacon 1"x3 Heimeier kom
13.334,60
140401.804 Inox razdelni set Dynacon 1"x4 Heimeier kom
16.574,92
140401.806 Inox razdelni set Dynacon 1"x6 Heimeier kom
21.514,70
140401.807 Inox razdelni set Dynacon 1"x7 Heimeier kom
23.108,02
140401.808 Inox razdelni set Dynacon 1"x8 Heimeier kom
27.890,42
140401.809 Inox razdelni set Dynacon 1"x9 Heimeier kom
33.468,26
140401.810 Inox razdelni set Dynacon 1"x10 Heimeier kom
36.654,90
140401.811 Inox razdelni set Dynacon 1"x11 Heimeier kom
37.451,56
140401.812 Inox razdelni set Dynacon 1"x12 Heimeier kom
39.046,10
140402.002 Inox razdelni set Dynalux 1"x2 Heimeier kom
7.105,28
140402.003 Inox razdelni set Dynalux 1"x3 Heimeier kom
8.895,02
140402.004 Inox razdelni set Dynalux 1"x4 Heimeier kom
10.234,58
140402.005 Inox razdelni set Dynalux 1"x5 Heimeier kom
12.106,06
140402.006 Inox razdelni set Dynalux 1"x6 Heimeier kom
13.280,92
140402.007 Inox razdelni set Dynalux 1"x7 Heimeier kom
14.862,04
140402.008 Inox razdelni set Dynalux 1"x8 Heimeier kom
16.740,84
140402.009 Inox razdelni set Dynalux 1"x9 Heimeier kom
18.112,12
140402.010 Inox razdelni set Dynalux 1"x10 Heimeier kom
20.020,20
140402.011 Inox razdelni set Dynalux 1"x11 Heimeier kom
21.708,68
140402.012 Inox razdelni set Dynalux 1"x12 Heimeier kom
23.682,64
140401.400 Multibox C/RTL Heimeier kom
7.816,54
140401.402 Multibox K/RTL Heimeier kom
16.843,32
140401.401 Limitator temp.pov.vode RTL 1/2"Heimeier kom
4.306,60
917302.800 Limit. temp.pov.vode RTL 1/2"ek Heimeier kom
3.945,48

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders