Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Armatura za grejanje Heimeier

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030119.065 Leptir ventil Xurox Heimeier DN 65 kom
10.227,74
030119.080 Leptir ventil Xurox Heimeier DN 80 kom
11.019,32
030119.100 Leptir ventil Xurox Heimeier DN 100 kom
12.277,79
030119.125 Leptir ventil Xurox Heimeier DN 125 kom
15.241,47
030119.150 Leptir ventil Xurox Heimeier DN 150 kom
17.554,59
040803.280 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 1/2" kom
4.724,60
040803.300 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 3/4" kom
5.382,27
040803.312 Trokraki prestrujni ventil Heimeier 1" kom
6.480,77
040803.400 Trokraki mesni ventil Heimeier 3/4" kom
5.612,16
040803.410 Trokraki mesni ventil Heimeier 1" kom
6.224,81
040803.401 Trokraki mesni ventil Heimeier 5/4" kom
6.842,19
040803.503 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier1/2" kom
175,38
040803.500 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier3/4" kom
248,85
040803.502 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier 1" kom
359,06
040803.501 Cevni priklj. za cel. cev M Heimeier5/4" kom
1.075,98
040803.015 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 15 kom
124,43
040803.022 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 22 kom
242,93
040803.028 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 28 kom
407,64
040803.035 Cevni priklj. za Cu cev M Heimeier 35 kom
782,10
060330.115 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 15/0,63 kom
14.152,46
060330.215 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 15/1,25 kom
14.152,46
060330.315 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 15/1,6 kom
14.152,46
060330.515 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 15/4 kom
14.152,46
060330.120 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 20/5 kom
14.524,55
060330.125 Trokraki ventil BR CV316RGA DN 25/8 kom
17.317,59
060333.232 Trokraki ventil TA CV316RGA DN 32 kom
20.762,39
060333.240 Trokraki ventil TA CV316RGA DN 40 kom
25.882,77
060333.250 Trokraki ventil TA CV316RGA DN 50 kom
35.380,55
060333.140 Trokraki ventil TA 316RGA DN 40/20 kom
24.940,70
060333.150 Trokraki ventil TA 316RGA DN 50/31,5 kom
35.380,55
060330.220 Trok ven. HORA 316 DN20 Heimeier kom
14.524,55
060330.225 Trok ven. HORA 316 DN25 Heimeier kom
17.317,59
060333.132 Trok ven. HORA 316 DN32 Heimeier kom
20.762,39
060335.365 Trok ven. HORA 316 DN65 Heimeier kom
43.740,72
060335.250 Trok ven. HORA 316 GG DN50 Heimeier kom
24.188,22
060335.265 Trok ven. HORA 316 GG DN65 Heimeier kom
43.740,72
060335.280 Trok ven. HORA 316 GG DN80 Heimeier kom
55.807,58
060335.290 Trok ven. HORA 316 GG DN100 Heimeier kom
59.558,10
060335.491 Trok ven. HORA 316 GG DN125 Heimeier kom
176.527,08
060335.465 Trok ven. HORA 316GG DN65 Heimeier Kvs63 kom
43.740,72
060335.180 Trok ven. HORA 316GG DN80 Heimeier Kvs80 kom
55.807,58
789742.500 Separator necistoceZEPARO ZCD25 Heimeier kom
6.862,34
789743.200 Separator necistoceZEPARO ZCD32 Heimeier kom
9.570,06
789744.000 Separator necistoceZEPARO ZCD40 Heimeier kom
15.063,72
789745.000 Separator necistoceZEPARO ZCD50 Heimeier kom
15.989,21
789051.500 Separator vazduha ZEPARO ZUT15 Heimeier kom
5.927,37
789052.000 Separator vazduha ZEPARO ZUT20 Heimeier kom
6.747,39
789052.500 Separator vazduha ZEPARO ZUT25 Heimeier kom
7.214,28
040803.623 Separator vazduha ZEPARO ZUVS20 Heimeier kom
10.371,12
788205.000 Separator vazduha ZEPARO ZIO50 Heimeier kom
81.981,86
040803.624 Separator vazduha ZUVS25 Heimeier kom
11.264,61
040803.620 Separator vazduha VENT ZUV20 Heimeier kom
6.076,68
040803.625 Separator vazduha VENT ZUV25 Heimeier kom
6.696,44
040803.632 Separator vazduha VENT ZUV32 Heimeier kom
9.203,90
040803.640 Separator vazduha VENT ZUV40 Heimeier kom
10.948,22
124600.010 Kuglasti ventil TA Globo H 3/8" kom
1.130,49
124600.020 Kuglasti ventil TA Globo H 1/2" kom
1.103,24
124600.030 Kuglasti ventil TA Globo H 3/4" kom
1.273,88
124600.040 Kuglasti ventil TA Globo H 1" kom
1.424,37
124600.050 Kuglasti ventil TA Globo H 5/4" kom
2.127,08
124600.060 Kuglasti ventil TA Globo H 6/4" kom
3.620,18
124600.080 Kuglasti ventil TA Globo H 2" kom
4.436,64
060001.380 Termometar za Globo H kom
780,92
060000.380 Termometar za Globo H crveni kom
766,70
124000.600 Kugl.ven.za spajanje sa pump.Heimeier 1" kom
1.495,47
124000.601 Kugl.ven.za spajanje sa pumpHeimeier5/4" kom
2.179,22
124000.700 Kugl.ven.sa nepov.ventilom Heimeier 1" kom
2.531,16
124000.701 Kugl.ven.sa nepov.ventilom Heimeier 5/4" kom
2.580,93
052149.015 Kosi prolazni ventil STS DN15 Heimeier kom
4.084,70
052849.215 Kosi drenazni ventil STS DN15 Heimeier kom
6.164,37
052849.220 Kosi drenazni ventil STS DN20 Heimeier kom
3.983,97
052265.216 Stap prikljucak za kapilare Heimeier kom
923,12
052265.306 Tranzicioni nipl F 1/4" Heimeier kom
1.144,71
052179.981 Tranzicioni nipl G 1/16" Heimeier kom
766,70
052081.065 Balansni ventil TA Staf DN65 kom
30.242,39
052181.080 Balansni ventil TA Staf DN80 kom
60.945,74
052181.090 Balansni ventil TA Staf DN100 kom
88.267,10
052181.091 Balansni ventil TA Staf DN125 kom
114.019,52
052181.093 Balansni ventil TA Staf DN200 kom
196.970,70
052164.215 Balansni ventil TA Compact-DP 1/2" kom
10.996,80
052164.220 Balansni ventil TA Compact-DP 3/4" kom
11.882,00
052164.225 Balansni ventil TA Compact-DP 1" kom
12.684,24
052164.015 Balansni ventil TA Compact-P 1/2" kom
7.188,21
052164.020 Balansni ventil TA Compact-P 3/4" kom
8.571,11
052164.025 Balansni ventil TA Compact-P 1'' kom
9.660,12
052164.032 Balansni ventil TA Compact-P 5/4'' kom
14.532,84
052164.115 Balansni ventil TA Compact-P LF 1/2" kom
7.188,21
052163.015 Holender za TA Compact 3/4" kom
668,34
052163.020 Holender za TA Compact 1" kom
900,60
052163.026 Holender za TA Compact 5/4'' kom
1.344,98
052163.032 Holender za TA Compact 6/4'' kom
2.495,61
060102.350 Poluholender za TA Compact 3/4"-1/2'' kom
289,14
060103.350 Poluholender za TA Compact 1"-3/4" kom
451,49
060104.350 Poluholender za TA Compact 5/4"-1" kom
754,85
060105.350 Poluholender za TA Compact 6/4"-5/4" kom
1.593,83
052851.015 Balansni ventil TA Stad NP25 1/2" kom
5.397,68
052851.020 Balansni ventil TA Stad NP25 3/4" kom
6.002,03
052851.025 Balansni ventil TA Stad NP25 1" kom
6.380,04
052851.032 Balansni ventil TA Stad NP25 5/4" kom
8.322,26
052851.040 Balansni ventil TA Stad NP25 6/4" kom
10.668,56
052851.050 Balansni ventil TA Stad NP25 2" kom
13.192,61
322224.101 Slider pogon 160 TA kom
7.437,06
322224.108 Slider pogon 160plus TA kom
9.064,07
322224.103 Slider pogon 500 TA kom
14.526,92
322226.101 Slider pogon 750/24 TA kom
20.987,54
224130.105 Adapter za Slider 750 kom
8.949,12
322042.809 Adapter za TA Slider 750 kom
6.380,04
052851.620 Balansni ventil sa drenazom TA Stad3/4'' kom
3.314,45
052851.625 Balansni ventil sa drenazom TA Stad1'' kom
4.360,80
052851.632 Balansni ventil sa drenazom TA Stad5/4'' kom
10.044,06
052851.640 Balansni ventil sa drenazom TA Stad6/4'' kom
12.514,79
052851.650 Balansni ventil sa drenazom TA Stad2'' kom
7.849,44
061015.020 Sobni termostat (5-30) 230V Heimeier kom
2.649,66
130301.325 Regulaciona kapa Heimeier kom
238,19
041810.000 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 3/4" kom
4.168,83
041810.001 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 1" kom
5.036,25
041810.002 Prestrujni ventil Hidrolux Heimeier 5/4" kom
5.257,85
060233.250 Prolazni kontrolni ventil Kvs=40 TA5/4" kom
34.092,45
056450.000 Vekotrim prikljucak 1/2" prav Heimeier kom
1.096,13
056650.000 Vekotrim prikljucak 3/4" prav Heimeier kom
993,03
056550.000 Vekotrim prikljucak 1/2" ugaoni Heimeier kom
1.096,13
056750.000 Vekotrim prikljucak 3/4" ugaoni Heimeier kom
993,03
046608.200 Rad.prav set-gum+dup.r.1/2"Heimeier(V+G) kom
1.395,93
046608.210 Rad. ug. set-gum+dup.r.1/2"Heimeier(V+G) kom
1.395,93
046608.300 Rad.prav set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+G+N) kom
1.656,63
046608.301 Rad.ug. set-gum+d.r.1/2"Heimeier(V+G+N) kom
1.656,63
046608.400 Rad. prav set-gum. 1/2" Heimeier (V+K+N) kom
1.107,98
046608.401 Rad. ug. set-gum. 1/2" Heimeier (V+K+N) kom
1.138,79
046608.102 Rad. TS ugaoni set 1/2" Heimeier (V+N+G) kom
2.700,62
046610.006 Termo glava sa nal.senz. Heimeier60-90oC kom
3.808,59
046610.019 Termo glava B antivandal Heimeier kom
2.146,04
046610.007 Termo glava DX bela Heimeier kom
998,96
046610.018 Termo glava D-U Heimeier kom
687,30
046610.015 Termo glava K Heimeier kom
1.034,51
046610.014 Termo glava K 10-40/C2m Heimeier kom
3.938,94
046610.016 Termo glava K sa brojevima Heimeier kom
1.202,78
046610.017 Termo glava K sa dalji. senz. Heimeier kom
3.165,14
600200.500 Termo glava K sa daljinskim Heimeier kom
2.438,73
604000.500 Termo glava K zastita od kradje Heimeier kom
1.373,42
046610.009 Termo glava S Heimeier kom
687,30
971024.500 Termo glava VK Heimeier kom
1.497,84
250000.253 Kljuc za termoglavu Heimeier kom
677,82
053001.433 Univerzalni kljuc Heimeier kom
586,58
046610.010 Aktuator EMOtec 230V NC 0,6m Heimeier kom
2.013,32
046610.011 Aktuator EMOt 230V NC 1m Heimeier kom
3.056,12
046610.112 Aktuator EMOt 230V NC 2m Heimeier kom
3.178,17
183700.500 Aktuator EMOt 230V NO Heimeier kom
3.192,39
184301.500 Aktuator EMOt 230V NC 2m TA kom
1.978,95
067076.100 Pribor aktuatora ZA76 MC100-160 kom
3.342,89
046602.304 Termo ventil standard prav Heimeier3/4" kom
1.797,65
046602.504 Termo ventil standard prav Heimeier 5/4" kom
4.660,61
046602.334 Termo ventil standard ugaoniHeimeier3/4" kom
1.677,96
345201.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier3/8" kom
860,31
345202.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier 1/2" kom
860,31
345203.000 Termo ventil Calypso prav Heimeier 3/4" kom
1.572,50
345101.000 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier3/8" kom
860,31
345102.001 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier1/2" kom
860,31
345502.000 Termo ventil Calypso ug. Heimeier1/2"SN kom
1.538,13
345103.000 Termo ventil Calypso ugaoni Heimeier3/4" kom
1.572,50
345104.000 Termo ventil Calypso desni Heimeier1/2" kom
1.571,31
345107.000 Termo ventil Calypso des. Heimeier1/2"MF kom
1.485,99
345105.000 Termo ventil Calypso levi Heimeier1/2" kom
1.580,79
345106.000 Termo ventil Calypso levi Heimeier1/2"MF kom
1.572,50
345002.000 Termo ventil Calypso aks. Heimeier 1/2" kom
1.084,28
371402.000 Termo ventil V-exakt prav Heimeier 1/2" kom
1.638,86
373302.000 Termo ven.V-exakt ug.Heimeier 1/2"-3/4"l kom
1.638,86
373402.000 Termo ven.V-exakt ug.Heimeier 1/2"-3/4"d kom
1.638,86
035503.000 Rad.navijak ugaoni Regulux Heimeier 3/4" kom
994,22
035602.000 Rad.navijak prav Regulux Heimeier 1/2" kom
804,62
035603.000 Rad.navijak prav Regulux Heimeier 3/4" kom
988,29
035501.000 Rad.navijak ugaoni Regutec Heimeier 3/8" kom
618,57
033103.000 Rad.navijak ugaoni Regutec Heimeier 3/4" kom
1.004,88
035502.000 Rad.navijak ugaoni Regutec Heimeier 1/2" kom
743,00
033201.000 Rad.navijak prav Regutec Heimeier 3/8" kom
636,35
033203.000 Rad.navijak prav Regutec Heimeier 3/4" kom
1.054,65
036502.000 Rad.navijak ug. Regutec Heimeier 1/2"SN kom
919,56
033202.000 Rad.navijak prav Regutec F Heimeier 1/2" kom
654,12
033102.000 Rad.navijak ug. Regutec F Heimeier 1/2" kom
636,35
033302.000 Rad.navijak ug. Regutec M Heimeier 1/2" kom
681,38
383115.169 Usponska cev Heimeier L=1100mm kom
664,79
386802.000 H ventil ugaoni Multilux AFC Heimeier kom
5.738,96
386602.000 H ventil ugaoni MultiluxEclipse Heimeier kom
5.738,96
046650.003 Usponski donji ventil 100% Heimeier kom
1.809,50
381150.000 Uspon. donji ventil EK 100% Heimeier kom
2.426,88
046650.002 Usponski TS set 100% Heimeier kom
4.806,36
046651.002 Usp. TS set bez usp. cevi 100% Heimeier kom
4.141,58
710101.200 Ekspanziona posuda SU 400.3 Statico kom
76.037,90

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders