Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.040 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/40 kom
6.652,81
030102.050 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/50 kom
6.547,97
030102.065 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/65 kom
9.977,40
030102.080 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/80 kom
9.529,14
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
11.804,18
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
18.106,33
030102.150 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/150 kom
22.531,09
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/40 kom
4.915,20
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/50 kom
5.923,78
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/65 kom
6.626,30
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/80 kom
7.836,12
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/100 kom
9.940,05
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/125 kom
15.483,05
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/150 kom
18.870,30
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
37.345,36
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
61.843,01
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
92.296,98
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
5.981,62
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
6.943,21
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.153,03
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
11.988,55
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
14.990,20
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
17.899,07
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
39.360,12
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
57.072,42
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
104.519,29
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
6.651,60
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.186,77
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
9.978,61
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
20.212,67
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
1.941,26
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
2.234,07
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
2.857,06
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
4.039,16
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
4.989,91
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
6.703,42
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
8.296,43
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
11.588,49
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
15.093,83
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
24.574,77
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
33.689,39
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
58.649,76
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
1.750,87
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
2.209,97
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
2.557,01
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
3.683,69
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.521,16
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.197,32
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.485,61
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
11.198,07
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
14.966,10
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
23.386,64
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
32.034,93
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
52.487,39
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
9.662,90
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
11.590,90
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
26.513,62
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
1.850,88
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
2.241,30
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
2.920,92
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
3.954,81
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
4.988,70
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
6.868,50
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
10.917,30
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
17.062,80
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
22.702,20
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
38.029,80
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
60.732,00
030105.200 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/32 kom
2.455,79
030105.201 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/40 kom
2.838,98
030105.202 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/50 kom
3.996,99
030105.203 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/65 kom
5.494,80
030105.204 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/80 kom
6.363,61
030105.205 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/100 kom
9.161,62
030105.206 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/125 kom
14.391,32
030105.207 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/150 kom
18.144,89
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.180,90
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.474,92
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.809,91
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.455,79
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.838,98
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
3.996,99
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
5.494,80
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.363,61
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
9.161,62
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
14.391,32
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
18.730,52
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
32.718,16
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
66.781,10
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
4.444,04
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.860,97
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
3.976,50
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
4.401,87
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.930,86
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
5.916,55
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
7.918,06
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
10.690,76
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
14.544,35
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
27.404,11
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
48.072,27
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
70.111,72
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
150.564,75
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.804,19
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.347,64
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.999,55
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
5.999,70
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.199,88
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.696,49
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
10.869,10
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
14.545,56
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
19.637,89
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
34.924,52
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
57.521,88
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
91.565,54
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
173.973,08
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
11.639,10
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
12.856,15
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
14.134,65
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
16.976,04
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
25.950,88
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
32.955,55
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
51.446,27
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
100.204,19
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
196.658,41
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
295.940,77
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
2.129,24
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
2.217,20
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
2.457,00
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
2.781,14
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
3.983,73
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
4.838,08
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
5.906,91
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
14.044,28
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
22.647,98
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
2.810,06
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
2.835,37
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
3.217,35
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
3.599,34
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
5.503,24
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
8.284,38
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
9.974,99
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
20.726,00
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
52.835,64
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
12.240,39
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.193,25
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
2.906,46
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.430,94
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
4.838,08

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders