Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.207,87
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
18.724,19
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
4.812,29
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
5.454,56
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
6.605,19
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
8.376,77
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
10.123,46
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
15.309,02
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
20.563,31
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
48.195,14
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
95.001,45
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
114.011,22
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
5.433,23
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
6.471,29
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.099,48
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
9.227,60
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
13.695,05
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
16.074,53
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
36.577,40
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
65.316,02
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
97.460,33
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
6.878,93
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.466,83
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.318,98
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
20.903,40
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
3.525,38
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
3.989,90
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
4.583,58
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
5.656,01
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
6.178,59
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
7.979,79
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
9.840,24
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
12.412,88
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
15.421,59
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
22.376,36
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
50.158,68
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
90.109,77
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
2.750,39
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
2.928,14
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
3.351,18
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
4.431,90
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.673,64
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.489,06
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.031,93
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
10.113,98
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
13.435,53
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
18.930,38
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
45.724,41
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
66.719,06
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
7.887,36
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
11.794,31
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
20.640,33
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
2.392,52
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
2.766,98
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
3.551,45
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
6.271,02
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
6.098,01
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
8.952,68
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
14.807,76
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
25.031,94
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
23.440,49
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
39.269,72
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
62.710,20
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.317,72
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.526,28
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.591,46
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.014,50
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.345,12
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
3.187,65
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
4.794,51
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.447,59
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
9.002,45
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
13.343,10
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
23.371,76
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
39.140,55
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
72.303,96
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
2.256,24
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
2.497,98
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
2.839,26
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
3.088,11
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.209,12
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
4.289,70
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
4.813,47
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
7.075,64
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
8.630,36
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
18.597,39
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
36.703,01
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
70.264,58
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
150.536,48
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.647,43
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
3.970,94
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.397,54
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
5.690,37
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.102,89
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.456,16
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
12.220,91
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
16.588,82
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
24.735,69
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
40.657,35
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
69.070,10
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
127.675,46
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
142.062,54
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
9.592,58
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
11.794,31
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
14.680,97
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
17.062,82
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
21.294,45
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
29.754,17
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
50.070,99
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
109.101,77
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
198.473,28
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
254.369,73
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
2.076,12
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
2.319,05
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
2.512,20
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
3.185,28
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
3.453,09
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
3.664,02
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
3.799,11
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
5.516,18
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
6.105,12
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
6.506,84
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
11.416,29
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
21.375,03
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
3.338,15
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
3.682,98
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
4.029,00
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
4.414,13
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
6.407,30
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
6.714,21
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
7.674,06
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
12.162,84
030109.112 Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 kom
24.785,46
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
32.979,74
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
4.206,75
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
8.712,12
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
12.353,63
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.308,52
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.009,90
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.625,20
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
5.011,37

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders