Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.040 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/40 kom
6.867,30
030102.050 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/50 kom
6.760,05
030102.065 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/65 kom
10.299,14
030102.080 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/80 kom
9.836,42
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.184,96
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
18.689,55
030102.150 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/150 kom
23.234,81
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/40 kom
4.662,15
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/50 kom
5.285,13
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/65 kom
6.399,76
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/80 kom
8.118,09
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/100 kom
9.809,91
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/125 kom
15.942,15
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/150 kom
20.087,35
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
39.755,36
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
63.774,63
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
95.093,78
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
5.828,59
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
7.407,14
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.418,13
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
11.095,64
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
15.474,61
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
18.476,27
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
40.590,43
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
58.802,80
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
107.593,25
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
6.867,30
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.450,67
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.300,34
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
20.864,58
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
2.006,33
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
2.308,78
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
2.953,46
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
4.174,12
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
5.157,40
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
6.927,55
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
8.573,58
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
11.974,09
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
15.597,52
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
23.502,32
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
34.777,51
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
60.482,57
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
1.809,91
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
2.284,68
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
2.642,57
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
3.806,60
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.671,79
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.404,58
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.768,79
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
11.511,37
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
15.078,17
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
22.319,01
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
33.067,61
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
54.180,42
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
7.798,76
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
12.677,81
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
23.649,33
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
1.908,72
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
2.312,40
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
3.012,50
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
4.077,72
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
5.145,35
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
7.084,20
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
11.259,52
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
17.596,62
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
23.410,74
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
39.219,14
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
62.629,88
030105.200 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/32 kom
2.535,32
030105.201 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/40 kom
2.930,56
030105.202 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/50 kom
4.125,92
030105.203 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/65 kom
5.671,94
030105.204 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/80 kom
6.568,46
030105.205 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/100 kom
9.456,84
030105.206 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/125 kom
14.855,24
030105.207 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/150 kom
18.730,52
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.218,26
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.520,71
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.867,75
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.272,63
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.614,85
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
4.097,00
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
5.671,94
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.568,46
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
9.456,84
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
14.080,43
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
19.316,15
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
33.741,21
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
68.805,50
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
2.829,34
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
3.013,71
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
3.239,04
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
3.775,27
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.693,48
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
5.586,38
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
6.458,80
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
9.408,64
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
12.627,20
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
25.325,49
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
49.529,12
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
72.236,14
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
154.993,13
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.916,25
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.475,37
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
5.146,56
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
6.176,83
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.411,96
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.951,95
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
11.189,63
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
14.973,33
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
20.215,08
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
35.952,38
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
59.165,50
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
94.109,30
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
178.552,08
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
9.356,83
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
12.439,22
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
15.068,53
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
17.684,58
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
21.647,83
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
32.354,25
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
44.125,90
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
122.123,14
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
235.259,38
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
312.704,73
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
2.194,31
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
2.284,68
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
2.530,50
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
2.865,49
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
4.105,44
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
4.983,88
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
6.079,23
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
12.047,59
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
23.295,06
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
2.896,82
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
2.920,92
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
3.314,96
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
3.707,79
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
5.665,91
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
8.519,35
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
10.252,14
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
15.869,85
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
47.239,62
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
12.360,89
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.300,50
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.002,86
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.611,69
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
4.999,55

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders