Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.040 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/40 kom
6.867,30
030102.050 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/50 kom
6.760,05
030102.065 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/65 kom
10.299,14
030102.080 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/80 kom
9.836,42
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.184,96
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
18.689,55
030102.150 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/150 kom
23.234,81
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
4.805,54
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
5.447,81
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
6.597,38
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
8.366,32
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
10.109,95
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
15.290,25
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
20.536,82
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
48.133,73
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
95.231,15
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
112.622,92
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
5.423,71
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
6.458,80
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.084,35
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
9.209,82
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
13.669,52
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
16.044,58
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
36.529,58
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
66.418,40
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
108.754,87
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
6.867,30
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.450,67
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.300,34
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
20.864,58
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
3.895,77
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
4.069,29
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
4.622,38
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
5.643,02
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
6.163,58
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
7.960,23
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
9.817,14
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
12.383,79
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
15.384,24
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
22.321,42
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
50.066,55
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
89.994,22
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
2.743,79
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
2.920,92
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
3.343,88
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
4.421,15
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.662,15
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.473,26
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.013,25
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
10.095,49
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
13.418,88
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
18.906,45
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
45.665,89
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
77.179,05
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
7.889,14
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
11.801,77
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
20.663,34
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
2.820,91
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
3.361,95
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
4.364,51
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
6.899,83
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
7.640,91
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
10.776,32
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
16.704,92
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
26.046,08
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
23.410,74
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
39.219,14
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
62.629,88
030105.200 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/32 kom
2.535,32
030105.201 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/40 kom
2.930,56
030105.202 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/50 kom
4.125,92
030105.203 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/65 kom
5.671,94
030105.204 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/80 kom
6.568,46
030105.205 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/100 kom
9.456,84
030105.206 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/125 kom
14.855,24
030105.207 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/150 kom
18.730,52
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.358,04
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.572,53
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.588,19
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.011,15
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.340,11
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
3.181,20
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
4.785,06
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.435,91
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
8.986,89
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
13.318,87
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
26.155,73
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
40.290,38
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
74.399,11
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
2.532,91
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
2.804,04
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
3.188,43
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
3.467,99
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.726,01
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
4.817,59
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
5.405,63
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
8.607,32
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
10.499,17
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
22.623,88
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
44.650,07
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
85.476,68
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
177.678,46
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.148,67
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
3.486,07
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
3.962,04
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
4.312,70
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
5.820,15
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
6.350,35
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
7.342,07
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
10.209,97
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
21.730,97
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
26.199,11
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
55.456,51
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
108.378,91
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
117.667,05
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
9.599,03
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
11.801,77
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
14.691,36
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
17.073,65
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
21.317,66
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
29.786,40
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
50.164,15
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
127.686,62
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
198.980,45
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
255.182,85
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
2.073,81
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
2.316,01
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
2.508,81
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
3.278,81
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
3.554,75
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
3.771,65
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
3.911,43
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
5.677,96
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
6.285,28
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
6.901,04
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
10.158,15
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
23.289,04
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
3.435,46
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
3.792,14
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
4.147,61
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
4.542,85
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
6.594,97
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
6.910,68
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
8.138,57
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
13.279,10
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
36.929,64
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
4.200,63
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
8.700,10
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
12.360,89
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.300,50
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.002,86
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.611,69
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
4.999,55

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders