Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.040 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/40 kom
6.735,62
030102.050 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/50 kom
6.629,48
030102.065 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/65 kom
10.101,60
030102.080 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/80 kom
9.647,76
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
11.951,12
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
18.331,72
030102.150 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/150 kom
22.811,56
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/40 kom
4.976,38
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/50 kom
5.997,52
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/65 kom
6.708,78
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/80 kom
7.933,66
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/100 kom
10.063,78
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/125 kom
15.675,78
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 16/150 kom
19.105,20
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
37.810,24
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
62.612,84
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
93.445,90
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
6.056,08
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
7.029,64
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.254,52
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
12.137,78
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
15.176,80
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
18.121,88
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
39.850,08
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
57.782,86
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
105.820,36
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
6.734,40
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.288,68
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.102,82
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
20.464,28
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
1.965,42
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
2.261,88
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
2.892,62
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
4.089,44
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
5.052,02
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
6.786,86
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
8.399,70
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
11.732,74
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
15.281,72
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
24.880,68
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
34.108,76
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
59.379,84
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
1.772,66
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
2.237,48
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
2.588,84
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
3.729,54
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.577,44
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.274,46
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.591,24
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
11.337,46
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
15.152,40
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
23.677,76
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
32.433,70
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
53.140,76
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
9.783,18
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
11.735,18
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
26.843,66
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
1.873,92
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
2.269,20
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
2.957,28
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
4.004,04
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
5.050,80
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
6.954,00
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
11.053,20
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
17.275,20
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
22.984,80
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
38.503,20
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
61.488,00
030105.200 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/32 kom
2.486,36
030105.201 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/40 kom
2.874,32
030105.202 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/50 kom
4.046,74
030105.203 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/65 kom
5.563,20
030105.204 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/80 kom
6.442,82
030105.205 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/100 kom
9.275,66
030105.206 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/125 kom
14.570,46
030105.207 Kosi hvatac necistoca DV NP 6/150 kom
18.370,76
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.195,60
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.493,28
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.832,44
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.486,36
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.874,32
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
4.046,74
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
5.563,20
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.442,82
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
9.275,66
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
14.570,46
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
18.963,68
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
33.125,44
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
67.612,40
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
4.499,36
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.921,48
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.026,00
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
4.456,66
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.992,24
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
5.990,20
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
8.016,62
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
10.823,84
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
14.725,40
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
27.745,24
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
48.670,68
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
70.984,48
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
152.439,00
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.851,54
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.401,76
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
5.061,78
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
6.074,38
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.289,50
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.804,74
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
11.004,40
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
14.726,62
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
19.882,34
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
35.359,26
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
58.237,92
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
92.705,36
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
176.138,72
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
11.783,98
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
13.016,18
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
14.310,60
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
17.187,36
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
26.273,92
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
33.365,78
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
52.086,68
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
101.451,54
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
199.106,44
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
299.624,68
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
2.155,74
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
2.244,80
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
2.487,58
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
2.815,76
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
4.033,32
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
4.898,30
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
5.980,44
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
14.219,10
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
22.929,90
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
2.845,04
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
2.870,66
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
3.257,40
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
3.644,14
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
5.571,74
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
8.387,50
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
10.099,16
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
20.984,00
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
53.493,34
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
12.392,76
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.233,00
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
2.942,64
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.498,54
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
4.898,30

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders