Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Icma oprema za podno grejanje

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
040301.035 Mesni ventil Icma art.148 30-65oC 3/4" kom
6.936,99
046600.123 Termo glava sa senz.20-70oC Icma art.991 kom
2.835,71
046600.992 Termo glava sa senz.20-70oC Icma art.992 kom
2.547,75
046600.133 Termo glava sa senz.20-50oC Icma art.994 kom
2.228,99
051100.009 Izolacija za razdelnik Icma art. 177 1" kom
1.418,45
051130.005 MS razdelnik MF (24x1.5) art.223 1"x3 kom
881,64
051140.342 MS razd.sa vent.MF(M-1/2")art.227 3/4"x2 kom
987,11
051140.343 MS razd.sa vent.MF(M-1/2")art.227 3/4"x3 kom
1.483,62
051140.344 MS razd.sa vent.MF(M-1/2")art.227 3/4"x4 kom
1.976,58
051140.102 MS razdelni set art. K005 1''x2 kom
3.366,59
051140.103 MS razdelni set art. K005 1''x3 kom
4.936,71
051140.104 MS razdelni set art. K005 1''x4 kom
6.330,27
051140.105 MS razdelni set art. K005 1''x5 kom
7.755,83
051140.106 MS razdelni set art. K005 1''x6 kom
9.186,12
051140.107 MS razdelni set art. K005 1''x7 kom
10.571,39
051140.108 MS razdelni set art. K005 1''x8 kom
12.278,97
051140.109 MS razdelni set art. K005 1''x9 kom
13.698,60
051140.110 MS razdelni set art. K005 1''x10 kom
15.170,37
051140.111 MS razdelni set art. K005 1''x11 kom
16.573,41
051140.112 MS razdelni set art. K005 1''x12 kom
18.051,11
051140.202 MS razdelni set art. K021 1''x2 kom
7.886,18
051140.203 MS razdelni set art. K021 1''x3 kom
9.453,93
051140.204 MS razdelni set art. K021 1''x4 kom
11.008,65
051140.205 MS razdelni set art. K021 1''x5 kom
12.486,35
051140.206 MS razdelni set art. K021 1''x6 kom
13.973,52
051140.207 MS razdelni set art. K021 1''x7 kom
15.468,99
051140.208 MS razdelni set art. K021 1''x8 kom
17.250,05
051140.209 MS razdelni set art. K021 1''x9 kom
18.677,97
051140.210 MS razdelni set art. K021 1''x10 kom
20.135,52
051140.211 MS razdelni set art. K021 1''x11 kom
21.608,48
051140.212 MS razdelni set art. K021 1''x12 kom
23.115,80
051140.402 MS razdelni set art. K021 5/4''x2 kom
10.250,25
051140.403 MS razdelni set art. K021 5/4''x3 kom
12.289,64
051140.404 MS razdelni set art. K021 5/4''x4 kom
14.312,43
051140.405 MS razdelni set art. K021 5/4''x5 kom
16.230,95
051140.406 MS razdelni set art. K021 5/4''x6 kom
18.166,05
051140.407 MS razdelni set art. K021 5/4''x7 kom
20.109,45
051140.408 MS razdelni set art. K021 5/4''x8 kom
22.426,13
051140.409 MS razdelni set art. K021 5/4''x9 kom
24.281,84
051140.410 MS razdelni set art. K021 5/4''x10 kom
26.175,47
051140.411 MS razdelni set art. K021 5/4''x11 kom
28.090,43
051140.412 MS razdelni set art. K021 5/4''x12 kom
30.051,60
051141.212 MS razdelni set art. K025 5/4''x12 kom
39.838,52
051140.503 MS razdelni set art. K022 1''x3 + 226 kom
10.529,91
051140.504 MS razdelni set art. K022 1''x4 + 226 kom
12.084,63
051140.505 MS razdelni set art. K022 1''x5 + 226 kom
13.561,14
051140.507 MS razdelni set art. K022 1''x7 + 226 kom
16.543,79
051140.509 MS razdelni set art. K022 1''x9 + 226 kom
19.752,77
051140.510 MS razdelni set art. K022 1''x10 + 226 kom
21.210,32
051140.603 MS razdelni set art. K023 1''x3 kom
10.111,61
051140.604 MS razdelni set art. K023 1''x4 kom
11.796,68
051140.605 MS razdelni set art. K023 1''x5 kom
13.396,43
051140.606 MS razdelni set art. K023 1''x6 kom
15.008,03
051140.607 MS razdelni set art. K023 1''x7 kom
16.625,55
051140.608 MS razdelni set art. K023 1''x8 kom
18.554,73
051140.609 MS razdelni set art. K023 1''x9 kom
20.101,16
051140.610 MS razdelni set art. K023 1''x10 kom
21.678,39
051140.902 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x2 kom
8.755,97
051140.903 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x3 kom
10.401,93
051140.904 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x4 kom
12.036,05
051140.905 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x5 kom
13.587,21
051140.906 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x6 kom
15.150,23
051140.907 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x7 kom
16.719,17
051140.908 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x8 kom
18.590,28
051140.909 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x9 kom
20.089,31
051140.910 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x10 kom
21.617,96
051140.911 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x11 kom
23.164,38
051140.912 MS razdelni set sa protok.art.K031 1"x12 kom
24.747,54
051143.225 Kuglasti ventil ugaoni Icma art.225 3/4" kom
1.429,11
051143.226 Kuglasti ventil ugaoni Icma art.225 1" kom
1.881,78
051143.002 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x2 kom
1.247,81
051143.003 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x3 kom
1.820,16
051143.004 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x4 kom
2.367,63
051143.005 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x5 kom
2.938,80
051143.006 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x6 kom
3.569,22
051143.007 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x7 kom
4.090,62
051143.008 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x8 kom
4.751,85
051143.009 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x9 kom
5.325,39
051143.010 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x10 kom
5.735,40
051143.011 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x11 kom
6.625,34
051143.012 MS razdelnik sa nav. art. 1005 1"x12 kom
7.023,50
051144.202 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x2 kom
2.410,29
051144.203 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x3 kom
3.419,91
051144.204 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x4 kom
4.486,41
051144.205 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x5 kom
5.551,73
051144.206 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x6 kom
6.625,34
051143.107 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x7 kom
7.694,21
051143.108 MS razdelnik sa nav. art. 1007 5/4"x8 kom
8.784,41
051144.002 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x2 kom
1.574,87
051144.003 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x3 kom
2.301,27
051144.004 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x4 kom
2.989,76
051144.005 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x5 kom
3.711,42
051144.006 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x6 kom
4.508,93
051144.007 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x7 kom
5.167,79
051144.008 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x8 kom
6.002,03
051144.009 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x9 kom
6.724,88
051144.010 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x10 kom
7.463,13
051144.011 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x11 kom
8.202,57
051144.012 MS sabirnik sa ventilima art. 1001 1"x12 kom
8.940,83
051144.102 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x2 kom
2.151,96
051144.103 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x3 kom
3.054,93
051144.104 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x4 kom
4.005,30
051144.105 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x5 kom
4.955,67
051144.106 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x6 kom
5.914,34
051144.107 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x7 kom
7.775,97
051144.108 MS sabirnik sa ventilima art.1011 5/4"x8 kom
8.795,07
051140.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x2 kom
712,19
051140.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x3 kom
949,19
051114.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x4 kom
1.194,48
051142.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art. 1102 1"x5 kom
1.446,89
051141.002 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x2 kom
1.086,65
051141.003 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x3 kom
1.628,19
051141.004 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x4 kom
2.172,11
051141.005 MS razdelnik FF (F-1/2") art.1102 5/4"x5 kom
2.323,79
051141.100 Set za podno grejanje1"Icma MO55 RS25/65 kom
30.645,29
051141.101 Set za podno grejanje1"IcmaKO62 UPS25/40 kom
16.444,25
051141.103 Set za podno grejanje1"IcmaKO62 UPS25/65 kom
16.959,72
051141.102 Set za podno gr. 1" Icma MO58 UPS2 25/60 kom
20.322,75
051141.104 Set za podno gr. 1" Icma MO58 UPM3 25/70 kom
26.188,50
051141.200 Termoregulaciona grupa 1'' Icma K063 kom
7.522,38
051080.101 MS zavrsni t-komad F art. 202 3/4" kom
649,38
051080.102 MS zavrsni t-komad F art. 202 1" kom
705,08
051080.201 MS zavrsni t-komad M art. 203 3/4" kom
649,38
051080.202 MS zavrsni t-komad M art. 203 1" kom
705,08
051100.008 MS zavrsni t-komad M sa gum. art.268 1" kom
308,10
051108.011 MS zavrsni t-komad M sa gum.art.268 5/4" kom
383,94
051108.012 Cep za razdelnik art. 173 5/4" kom
277,29
051108.013 Spojnica za razdelnik art. 198 1" kom
605,54
051108.014 Spojnica za razdelnik art. 198 5/4" kom
849,65

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders