Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Geberit pluvia

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
367163.161 PE lucna racva 90o 110/110 Geberit kom
1.015,55
360000.161 PE cev L=5m 40 Geberit met
434,90
361000.160 PE cev L=5m 50 Geberit met
421,86
363000.160 PE cev L=5m 56 Geberit met
450,30
364000.160 PE cev L=5m 63 Geberit met
529,70
365000.160 PE cev L=5m 75 Geberit met
611,46
366000.160 PE cev L=5m 90 Geberit met
853,20
367000.160 PE cev L=5m 110 Geberit met
1.315,35
368000.160 PE cev L=5m 125 Geberit met
1.704,03
369000.160 PE cev L=5m 160 Geberit met
2.588,04
370000.160 PE cev L=5m 200 Geberit met
3.323,93
371000.160 PE cev L=5m 250 Geberit met
6.050,61
372000.160 PE cev L=5m 315 Geberit met
9.645,90
370050.160 PE cev PN4 L=5m 200 Geberit met
5.600,31
361088.161 PE koleno 90o 50 Geberit kom
225,15
385088.161 PE koleno 90o 75 Geberit kom
492,96
367088.161 PE koleno 90o 110 Geberit kom
712,19
368088.161 PE koleno 90o 125 Geberit kom
1.067,69
369088.161 PE koleno 90o 160 Geberit kom
2.477,84
360055.161 PE dugo koleno 90o 40 Geberit kom
213,30
361055.161 PE dugo koleno 90o 50 Geberit kom
225,15
363055.161 PE dugo koleno 90o 56 Geberit kom
241,74
364055.161 PE dugo koleno 90o 63 Geberit kom
395,79
365055.161 PE dugo koleno 90o 75 Geberit kom
492,96
366055.161 PE dugo koleno 90o 90 Geberit kom
818,84
367055.161 PE dugo koleno 90o 110 Geberit kom
705,08
368055.161 PE dugo koleno 90o 125 Geberit kom
1.138,79
360045.161 PE koleno 45o 40 Geberit kom
202,64
361045.161 PE koleno 45o 50 Geberit kom
186,05
363045.161 PE koleno 45o 56 Geberit kom
253,59
364045.161 PE koleno 45o 63 Geberit kom
298,62
365045.161 PE koleno 45o 75 Geberit kom
395,79
366045.161 PE koleno 45o 90 Geberit kom
676,64
367045.161 PE koleno 45o 110 Geberit kom
578,28
368045.161 PE koleno 45o 125 Geberit kom
1.001,33
369045.161 PE koleno 45o 160 Geberit kom
2.268,09
370045.161 PE koleno 45o 200 Geberit kom
5.321,84
370055.161 PE segmentni luk 90o 200 Geberit kom
10.855,79
371055.161 PE segmentni luk 90o 250 Geberit kom
15.446,48
371045.161 PE segmentni luk 45o 250 Geberit kom
8.191,91
366451.161 PE revizija 90 Geberit kom
2.410,29
367451.161 PE revizija 110 Geberit kom
2.591,60
368451.161 PE revizija 125 Geberit kom
3.477,98
369454.161 PE revizija 160 Geberit kom
21.958,05
370454.161 PE revizija 200 Geberit kom
39.458,13
371454.161 PE revizija 250 Geberit kom
52.824,93
372454.161 PE revizija 315 Geberit kom
66.529,46
364451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 63/63 Geberit kom
1.719,44
365451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 75/75 Geberit kom
1.734,84
369451.161 PE reviz.90 okrugli otvor 160/110Geberit kom
5.759,10
360557.161 PE redukcija 40/32 Geberit kom
312,84
361558.161 PE ekscent.redukcija kratka50x40Geberit kom
176,57
363558.161 PE ekscent.redukcija kratka56x40Geberit kom
231,08
363561.161 PE ekscent.redukcija kratka56x50Geberit kom
231,08
364561.161 PE ekscent.redukcija kratka63x50Geberit kom
231,08
364566.161 PE ekscent.redukcija kratka63x56Geberit kom
231,08
365561.161 PE ekscent.redukcija kratka75x50Geberit kom
267,81
365566.161 PE ekscent.redukcija kratka75x56Geberit kom
267,81
365571.161 PE ekscent.redukcija kratka75x63Geberit kom
267,81
366571.161 PE ekscent.redukcija kratka90x63Geberit kom
349,58
366576.161 PE ekscent.redukcija kratka90x75Geberit kom
349,58
367571.161 PE ekscent.redukcija kratka110x63Geberit kom
421,86
367576.161 PE ekscent.redukcija kratka110x75Geberit kom
421,86
367581.161 PE ekscent.redukcija kratka110x90Geberit kom
421,86
368571.161 PE ekscent.redukcija kratka125x63Geberit kom
901,79
368576.161 PE ekscent.redukcija kratka125x75Geberit kom
901,79
368586.161 PE ekscen.redukcija kratka125x110Geberit kom
901,79
369586.161 PE ekscen.redukcija kratka160x110Geberit kom
1.029,77
369588.161 PE ekscen.redukcija kratka160x125Geberit kom
1.029,77
368581.161 PE ekscent.redukcija kratka125x90Geberit kom
901,79
368584.161 PE ekscent.redukcija duza 125x110Geberit kom
901,79
369584.161 PE ekscent.redukcija duza 160x110Geberit kom
6.395,45
370584.165 PE ekscent.redukcija duza 200x110Geberit kom
7.279,46
370594.165 PE ekscent.redukcija duza 200x160Geberit kom
7.279,46
371596.161 PE ekscent.redukcija duza 250x200Geberit kom
10.725,44
372596.161 PE ekscent.redukcija duza 315x200Geberit kom
12.665,28
361109.161 PE kosa racva 50/40 Geberit kom
395,79
361112.161 PE kosa racva 50/50 Geberit kom
395,79
364109.161 PE kosa racva 63/40 Geberit kom
548,66
364112.161 PE kosa racva 63/50 Geberit kom
523,77
365109.161 PE kosa racva 75/40 Geberit kom
676,64
365112.161 PE kosa racva 75/50 Geberit kom
591,32
365115.161 PE kosa racva 75/56 Geberit kom
619,76
365125.161 PE kosa racva 75/75 Geberit kom
692,04
366112.161 PE kosa racva 90/50 Geberit kom
818,84
366115.161 PE kosa racva 90/56 Geberit kom
818,84
366120.161 PE kosa racva 90/63 Geberit kom
984,74
366125.161 PE kosa racva 90/75 Geberit kom
818,84
366130.161 PE kosa racva 90/90 Geberit kom
818,84
367112.161 PE kosa racva 110/50 Geberit kom
1.027,40
367125.161 PE kosa racva 110/75 Geberit kom
1.015,55
367130.161 PE kosa racva 110/90 Geberit kom
1.015,55
367135.161 PE kosa racva 110/110 Geberit kom
1.015,55
368130.161 PE kosa racva 125/90 Geberit kom
1.437,41
368135.161 PE kosa racva 125/110 Geberit kom
1.480,07
368139.161 PE kosa racva 125/125 Geberit kom
1.480,07
369125.161 PE kosa racva 160/75 Geberit kom
4.840,73
369130.161 PE kosa racva 160/90 Geberit kom
4.717,49
369135.161 PE kosa racva 160/110 Geberit kom
4.840,73
369139.161 PE kosa racva 160/125 Geberit kom
4.840,73
369145.161 PE kosa racva 160/160 Geberit kom
4.376,21
370125.161 PE kosa racva 200/75 Geberit kom
8.393,36
370135.161 PE kosa racva 200/110 Geberit kom
12.754,16
370145.161 PE kosa racva 200/160 Geberit kom
10.483,70
370146.161 PE kosa racva 200/200 Geberit kom
10.483,70
371135.161 PE kosa racva 250/110 Geberit kom
16.183,55
371145.161 PE kosa racva 250/160 Geberit kom
16.183,55
371146.161 PE kosa racva 250/200 Geberit kom
16.183,55
371147.161 PE kosa racva 250/250 Geberit kom
16.183,55
372147.161 PE kosa racva 315/250 Geberit kom
24.592,31
361162.161 PE t-racva 50/50 Geberit kom
395,79
365162.161 PE t-racva 75/50 Geberit kom
692,04
367162.161 PE t-racva 110/50 Geberit kom
1.015,55
369175.161 PE t-racva 160/75 Geberit kom
4.840,73
369185.161 PE t-racva 160/110 Geberit kom
4.840,73
370185.161 PE t-racva 200/110 Geberit kom
12.754,16
370195.161 PE t-racva 200/160 Geberit kom
10.483,70
370751.161 PE dupla spojka 200 Geberit kom
7.681,17
371751.161 PE dupla spojka 250 Geberit kom
10.003,77
372751.161 PE dupla spojka 315 Geberit kom
14.798,28
370700.161 PE klizna spojka 200 Geberit kom
14.238,96
370775.161 PE el.spojnica sa termo osig.200 Geberit kom
12.475,68
360771.161 Elektrovarna spojnica 40 Geberit kom
363,80
361771.161 Elektrovarna spojnica 50 Geberit kom
401,72
363771.161 Elektrovarna spojnica 56 Geberit kom
470,45
364771.161 Elektrovarna spojnica 63 Geberit kom
523,77
365771.161 Elektrovarna spojnica 75 Geberit kom
523,77
366771.161 Elektrovarna spojnica 90 Geberit kom
578,28
367771.161 Elektrovarna spojnica 110 Geberit kom
660,05
368771.161 Elektrovarna spojnica 125 Geberit kom
899,42
369771.161 Elektrovarna spojnica 160 Geberit kom
1.195,67
371775.161 PE elektr.spoj.sa termo osig.250 Geberit kom
14.810,13
379768.161 PE naticna spojnica sa gumom 32 Geberit kom
336,54
360779.163 PE naticna spojnica sa gumom 40 Geberit kom
282,03
361779.163 PE naticna spojnica sa gumom 50 Geberit kom
282,03
365779.163 PE naticna spojnica sa gumom 75 Geberit kom
537,99
366779.163 PE naticna spojnica sa gumom 90 Geberit kom
642,27
367779.163 PE naticna spojnica sa gumom 110 Geberit kom
712,19
368779.163 PE naticna spojnica sa gumom 125 Geberit kom
1.135,23
369779.163 PE naticna spojnica sa gumom 160 Geberit kom
2.005,02
361700.161 PE duga naticna spojnica 50 Geberit kom
1.240,70
364700.161 PE duga naticna spojnica 63 Geberit kom
1.100,87
365700.161 PE duga naticna spojnica 75 Geberit kom
1.098,50
366700.161 PE duga naticna spojnica 90 Geberit kom
1.126,94
367700.161 PE duga naticna spojnica 110 Geberit kom
1.183,82
369700.161 PE duga naticna spojnica 160 Geberit kom
3.350,00
368700.161 PE duga naticna spojnica 125 Geberit kom
1.971,84
371700.161 PE duga naticna spojnica 250 Geberit kom
21.700,91
372700.161 PE duga naticna spojnica 315 Geberit kom
39.278,01
359117.001 Ulivni element horiz.9l/s Pluvia Geberit kom
22.157,13
359105.001 Ulivni element 12l/s Pluvia Geberit kom
23.298,29
359098.001 Ulivni element 25l/s Pluvia Geberit kom
30.343,11
359114.001 Sigurnosni preliv 12l/s Pluvia Geberit kom
10.214,70
359971.001 Grejni element 230V/8W Pluvia Geberit kom
15.535,35
359042.001 Grejna traka 230V/11,2W Pluvia Geberit kom
13.193,79
361776.161 Elektrovarna traka 50/58mm Geberit kom
1.048,73
363776.161 Elektrovarna traka 56/64mm Geberit kom
1.100,87
364776.161 Elektrovarna traka 63/71mm Geberit kom
1.048,73
365776.161 Elektrovarna traka 75/83mm Geberit kom
1.098,50
366776.161 Elektrovarna traka 90/98mm Geberit kom
1.248,99
367776.161 Elektrovarna traka 110/118mm Geberit kom
1.382,90
368776.161 Elektrovarna traka 125/133mm Geberit kom
1.839,12
369776.161 Elektrovarna traka 160/168mm Geberit kom
2.065,46
370776.161 Elektrovarna traka 200/208mm Geberit kom
2.803,71
360861.001 Cevna obujmica 40mm Pluvia Geberit kom
734,70
360841.002 Cev.obujm.1/2'' 40/48mm Pluvia Geberit kom
406,46
361861.001 Cevna obujmica 50/58mm Pluvia Geberit kom
810,54
361841.002 Cev.obujm.1/2'' 50/58mm Pluvia Geberit kom
484,67
363861.001 Cevna obujmica 56/64mm Pluvia Geberit kom
559,32
363841.002 Cev.obujm.1/2" 56/64mm Pluvia Geberit kom
545,10
364861.001 Cevna obujmica 63/71mm Pluvia Geberit kom
593,69
364841.002 Cev.obujm.1/2" 63/71mm Pluvia Geberit kom
545,10
365861.001 Cevna obujmica 75/83mm Pluvia Geberit kom
629,24
365841.002 Cev.obujm.1/2" 75/83mm Pluvia Geberit kom
545,10
366861.001 Cevna obujmica 90/98mm Pluvia Geberit kom
669,53
366841.002 Cev.obujm.1/2" 90/98mm Pluvia Geberit kom
556,95
364843.002 Cev.obujm. M10 63/71mm Pluvia Geberit kom
436,08
365843.002 Cev.obujm. M10 75/83mm Pluvia Geberit kom
484,67
366843.002 Cev.obujm. M10 90/98mm Pluvia Geberit kom
527,33
368843.002 Cev.obujm. M10 125/133mm Pluvia Geberit kom
556,95
369843.002 Cev.obujm.M10 160/168mm Pluvia Geberit kom
669,53
367861.001 Cevna obujmica 110/118mmPluvia Geberit kom
703,89
367841.002 Cev.obujm.1/2'' 110/118mm Pluvia Geberit kom
556,95
367843.002 Cev.obujm. M10 110/118mm Pluvia Geberit kom
527,33
368861.001 Cevna obujmica 125/133mmPluvia Geberit kom
740,63
368841.002 Cev.obujm.1/2'' 125/133mm Pluvia Geberit kom
652,94
369861.001 Cevna obujmica 160/168mm Pluvia Geberit kom
859,13
369841.002 Cev.obujm.1/2'' 160/168mm Pluvia Geberit kom
763,14
370861.261 Cevna obujmica 200 podesivaPluviaGeberit kom
1.910,22
370840.001 Cevna obujmica sa nav.d=200 1" Geberit kom
1.989,62
371840.001 Cevna obujmica sa nav.d=250 1" Geberit kom
2.046,50
372840.001 Cevna obujmica sa nav.d=315 1" Geberit kom
2.166,18
362836.001 Navojna sipka Geberit kom
396,98
362834.261 Navojna sipka Zn Geberit kom
706,26
362852.261 Navojna cev 1/2" L=2 Geberit kom
4.388,06
362853.261 Navojna cev 3/4" L=2 Geberit kom
8.190,72
362865.261 Pricvrsni klin Pluvia Geberit kom
139,83
362863.261 Noseca sina Pluvia Geberit met
719,30
358061.001 PE setovi oslonca 90-200mm Geberit kom
3.377,25
362864.261 Vez.element nosece sine Pluvia Geberit kom
721,67
362842.261 Redukcioni umetak 1/2" Geberit kom
353,13
362862.261 Element za kacenje sine Pluvia Geberit kom
226,34
362826.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1/2'' Geberit kom
492,96
359146.261 Pricv.ploca sa navojem 1/2'' komplet Geb kom
1.864,01
362828.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1'' Geberit kom
740,63
362837.261 Pricvrsna ploca sa navojem M8 Geberit kom
701,52
359145.261 Pricv.ploca sa navojem M10 komplet Geb kom
1.584,35
367614.161 PE sovent 110/110/75 Geberit kom
6.660,89
367615.161 PE buttom turn koleno 110 Geberit kom
9.702,78
356015.001 Obloga za zvuc. izol. IsolFlex Geberit kom
9.624,57
356013.001 Obloga za zvuc. izol.IsolFlex110 Geberit kom
6.945,29
356010.001 Zvucna izolacija IsolFlex 56/63mmGeberit kom
4.679,57
356011.001 Zvucna izolacija IsolFlex 75mm Geberit kom
5.242,44
356012.001 Zvucna izolacija IsolFlex 90mm Geberit kom
6.088,53

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders