Obaveštenje o promeni tekućih računa

Poštovani,

Usled pravnog pripajanja Direktne Banke a.d. Eurobanci a.d. dolazi do promene i našeg tekućeg računa.

Dosadašnji račun 250-0000008465031-92 se gasi 19.06.2023. godine, tako da sve buduće uplate počev od 19.06.2023. godine treba izvršiti na novi račun koji glasi :

150-0000025019261-82 ( Eurobank Direktna a.d. )

Takođe usled pripajanja banke Credit Agricole/RBA banka u Raiffeisen bank a.d. dolazi do promene i našeg tekućeg računa.

Dosadašnji račun 330-0000004020856-53 se gasi 29.04.2023. godine, tako da sve buduće uplate počev od 03.05.2023. godine treba izvršiti na novi račun koji glasi :

265-3300310011150-25 ( Raiffeisen bank )

Sa poštovanjem

Vaš P.V.F. Trders d.o.o.

Copyright © 2023 PVF Trades | Developed By Dajbog

Imajte na umu da su kolačići potrebni za rad i poboljšanje naših usluga. Cenimo vašu privatnost. Ako vam nije prijatno da koristimo ove informacije, pregledajte svoja podešavanja pre nego što nastavite sa posetom.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing