Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Izolacija za cevi Izoterm Plama

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
190000.001 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x6mm met
20,15
190000.002 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 8x6mm met
22,52
190000.005 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 10x6mm met
23,70
190000.006 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x6mm met
28,44
190000.156 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x6mm met
32,00
190000.007 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x6mm met
39,11
190000.009 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x6mm met
34,37
190000.011 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x6mm met
37,92
190000.014 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x6mm met
46,22
190000.017 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x6mm met
60,44
190000.020 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x6mm met
73,47
190000.044 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x9mm met
41,48
190000.046 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 10x9mm met
37,92
190000.045 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x9mm met
47,40
190000.004 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x9mm met
42,66
190000.008 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x9mm met
58,07
190000.010 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x9mm met
48,59
190000.012 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x9mm met
52,14
190000.015 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x9mm met
62,81
190000.018 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x9mm met
78,21
190000.021 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x9mm met
88,88
190000.023 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x9mm met
99,54
190000.031 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x9mm met
151,68
190000.024 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x9mm met
127,98
190000.025 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x9mm met
165,90
190000.029 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x9mm met
190,79
190000.043 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x9mm met
400,53
190000.149 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x13mm met
69,92
190000.151 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x13mm met
68,73
190000.181 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x13mm met
81,77
190000.013 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x13mm met
74,66
190000.016 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x13mm met
93,62
190000.019 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x13mm met
109,02
190000.022 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x13mm met
133,91
190000.027 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x13mm met
142,20
190000.054 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x13mm met
220,41
190000.028 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x13mm met
176,57
190000.026 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x13mm met
232,26
190000.089 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x13mm met
242,93
190000.108 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 108x13mm met
605,54
190000.114 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x13mm met
399,35
190000.427 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x19mm met
144,57
190000.429 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x19mm met
148,13
190000.428 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x19mm met
159,98
190000.351 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x19mm met
181,31
190000.421 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x19mm met
213,30
190000.481 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x19mm met
426,60
190000.459 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x19mm met
389,87
190000.030 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x19mm met
272,55
190000.061 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 64x19mm met
408,83
190000.060 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 65x19mm met
463,34
190000.076 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x19mm met
344,84
190000.489 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x19mm met
405,27
190000.449 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x19mm met
561,69
190000.339 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 133x19mm met
1.440,96
191000.001 Izolacija u ploci 6 mm m2
386,31
191000.002 Izolacija u ploci 10 mm m2
469,26
191000.003 Izolacija u ploci 13 mm m2
644,64
191000.004 Izolacija u ploci 16 mm m2
1.366,31
191000.005 Izolacija u ploci 19 mm m2
878,09
191000.007 Izolacija u ploci 25 mm m2
1.161,30
191000.009 Izolacija u ploci 32 mm m2
1.532,21
191001.001 Samolepljiva izolacija u ploci 6 mm m2
811,73
191001.002 Samolepljiva izolacija u ploci 10 mm m2
894,68
191001.003 Samolepljiva izolacija u ploci 13 mm m2
1.070,06
191001.004 Samolepljiva izolacija u ploci 19 mm m2
1.303,50
191001.006 Samolepljiva izolacija u ploci 25 mm m2
1.586,72
191001.007 Samolepljiva izolacija u ploci 32 mm m2
1.957,62
190002.156 Cevna izolacija ISO L=2m 15x6mm met
9,48
190002.186 Cevna izolacija ISO L=2m 18x6mm met
10,67
190002.226 Cevna izolacija ISO L=2m 22x6mm met
10,67
190002.286 Cevna izolacija ISO L=2m 28x6mm met
14,22
190002.356 Cevna izolacija ISO L=2m 35x6mm met
20,15
190002.426 Cevna izolacija ISO L=2m 42x6mm met
24,89
190000.032 Cevna izolacija ISO L=2m 15x9mm met
14,22
190000.033 Cevna izolacija ISO L=2m 18x9mm met
15,41
190000.034 Cevna izolacija ISO L=2m 22x9mm met
18,96
190000.035 Cevna izolacija ISO L=2m 28x9mm met
20,15
190000.036 Cevna izolacija ISO L=2m 35x9mm met
29,63
190000.037 Cevna izolacija ISO L=2m 42x9mm met
34,37
190000.038 Cevna izolacija ISO L=2m 48x9mm met
37,92
190000.041 Cevna izolacija ISO L=2m 54x9mm met
50,96
190000.039 Cevna izolacija ISO L=2m 60x9mm met
54,51
190000.040 Cevna izolacija ISO L=2m 76x9mm met
74,66
190000.042 Cevna izolacija ISO L=2m 89x9mm met
91,25
190001.015 Cevna izolacija ISO L=2m 15x13mm met
32,00
190001.018 Cevna izolacija ISO L=2m 18x13mm met
32,00
190001.022 Cevna izolacija ISO L=2m 22x13mm met
34,37
190001.028 Cevna izolacija ISO L=2m 28x13mm met
40,29
190001.035 Cevna izolacija ISO L=2m 35x13mm met
45,03
190001.042 Cevna izolacija ISO L=2m 42x13mm met
50,96
190001.048 Cevna izolacija ISO L=2m 48x13mm met
68,73
190001.054 Cevna izolacija ISO L=2m 54x13mm met
75,84
190001.060 Cevna izolacija ISO L=2m 60x13mm met
80,58
190001.065 Cevna izolacija ISO L=2m 65x13mm met
127,98
190001.076 Cevna izolacija ISO L=2m 76x13mm met
125,61
190001.089 Cevna izolacija ISO L=2m 89x13mm met
148,13
190001.114 Cevna izolacija ISO L=2m 114x13mm met
194,34
190001.151 Cevna izolacija ISO L=2m 15x19mm met
49,77
190001.129 Cevna izolacija ISO L=2m 18x19mm met
77,03
190001.229 Cevna izolacija ISO L=2m 22x19mm met
90,06
190001.289 Cevna izolacija ISO L=2m 28x19mm met
94,80
190001.359 Cevna izolacija ISO L=2m 35x19mm met
111,39
190001.429 Cevna izolacija ISO L=2m 42x19mm met
125,61
190001.489 Cevna izolacija ISO L=2m 48x19mm met
127,98
190001.609 Cevna izolacija ISO L=2m 60x19mm met
193,16
190001.769 Cevna izolacija ISO L=2m 76x19mm met
245,30
190011.882 Cevna izolacija ISO L=2m 88x20mm met
450,30
229229.229 Cevasta izolacija SSL 22x9mm met
54,51
359359.359 Cevasta izolacija SSL 35x9mm met
85,32
429429.429 Cevasta izolacija SSL 42x9mm met
119,69
489489.489 Cevasta izolacija SSL 48x9mm met
144,57
609609.609 Cevasta izolacija SSL 60x9mm met
180,12
761761.761 Cevasta izolacija SSL 76x13mm met
383,94
891891.013 Cevasta izolacija SSL 89x13mm met
483,48
190101.015 Cevasta izolacija u koturu SSL 15x4mm met
20,15
190101.018 Cevasta izolacija u koturu SSL 18x4mm met
23,70
190101.022 Cevasta izolacija u koturu SSL 22x4mm met
26,07
190101.028 Cevasta izolacija u koturu SSL 28x4mm met
32,00
190101.035 Cevasta izolacija u koturu SSL 35x4mm met
41,48
190101.042 Cevasta izolacija u koturu SSL 42x4mm met
47,40
190101.050 Cevasta izolacija u koturu SSL 50x4mm met
84,14
190101.604 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x4mm met
94,80
190600.500 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x5mm met
151,68
190101.075 Cevasta izolacija u koturu SSL 75x4mm met
99,54
190101.100 Cevasta izolacija u koturu SSL 100x4mm met
130,35
190101.110 Cevasta izolacija u koturu SSL 110x4mm met
146,94
190101.125 Cevasta izolacija u koturu SSL 125x4mm met
157,61
190101.160 Cevasta izolacija u koturu SSL 160x4mm met
237,00
190450.154 Cev. izolacija u koturu SSL plus 15x4mm met
23,70
190450.184 Cev. izolacija u koturu SSL plus 18x4mm met
24,89
190450.224 Cev. izolacija u koturu SSL plus 22x4mm met
28,44
190450.284 Cev. izolacija u koturu SSL plus 28x4mm met
30,81
190450.354 Cev. izolacija u koturu SSL plus 35x4mm met
36,74
190450.424 Cev. izolacija u koturu SSL plus 42x4mm met
42,66
194521.606 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima6/6 met
27,26
194522.806 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima8/6 met
35,55
194523.106 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima10/6 met
28,44
194524.126 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima12/6 met
30,81
194525.156 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima15/6 met
30,81
194526.186 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima18/6 met
34,37
194526.226 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima22/6 met
39,11
195524.156 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 15/6 met
58,07
190500.001 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x6mm met
39,11
190500.002 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x6mm met
41,48
190500.003 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x9mm met
59,25
190500.004 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x9mm met
63,99
190301.050 Samolepljiva siva traka 0,05x50m kom
1.193,30
190301.051 Samolepljiva crna traka 0,05x50m kom
1.193,30
190301.052 Samolepljiva traka 3x50x10m kom
866,24
190301.054 Samolepljiva traka 3x50x15m kom
1.106,79
190301.058 Samolepljiva traka Termosilent 3x50x30m kom
626,87
195521.606 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 6/6 met
36,74
195522.806 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 10/6 met
45,03
195523.126 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 12/6 met
50,96
195525.186 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 18/6 met
62,81

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders