Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Izolacija za cevi Izoterm Plama

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
190000.001 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x6mm met
29,63
190000.002 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 8x6mm met
29,63
190000.005 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 10x6mm met
30,81
190000.006 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x6mm met
36,74
190000.156 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x6mm met
37,92
190000.007 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x6mm met
36,74
190000.009 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x6mm met
41,48
190000.011 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x6mm met
47,40
190000.014 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x6mm met
55,70
190000.017 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x6mm met
67,55
190000.020 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x6mm met
88,88
190000.044 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 6x9mm met
39,11
190000.045 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x9mm met
43,85
190000.004 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x9mm met
50,96
190000.008 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 16x9mm met
54,51
190000.010 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x9mm met
58,07
190000.012 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x9mm met
60,44
190000.015 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x9mm met
78,21
190000.018 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x9mm met
87,69
190000.021 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x9mm met
101,91
190000.023 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x9mm met
116,13
190000.031 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x9mm met
133,91
190000.024 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x9mm met
155,24
190000.025 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x9mm met
203,82
190000.029 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x9mm met
248,85
190000.043 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x9mm met
425,42
190000.149 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 12x13mm met
63,99
190000.151 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x13mm met
75,84
190000.181 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 18x13mm met
80,58
190000.013 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x13mm met
84,14
190000.016 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x13mm met
105,47
190000.019 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x13mm met
120,87
190000.022 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x13mm met
148,13
190000.027 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x13mm met
157,61
190000.054 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x13mm met
203,82
190000.028 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x13mm met
208,56
190000.026 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x13mm met
263,07
190000.089 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x13mm met
315,21
190000.108 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 108x13mm met
449,12
190000.114 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x13mm met
504,81
190000.427 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 15x19mm met
133,91
190000.429 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 22x19mm met
174,20
190000.428 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 28x19mm met
201,45
190000.351 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 35x19mm met
245,30
190000.421 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 42x19mm met
295,07
190000.481 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 48x19mm met
309,29
190000.459 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 54x19mm met
360,24
190000.030 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 60x19mm met
374,46
190000.060 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 65x19mm met
427,79
190000.076 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 76x19mm met
475,19
190000.489 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 89x19mm met
529,70
190000.449 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 114x19mm met
808,17
190000.339 Cevna izolacija Gumaflex L=2m 133x19mm met
1.254,92
191000.001 Izolacija u ploci 6 mm m2
629,24
191000.002 Izolacija u ploci 10 mm m2
729,96
191000.003 Izolacija u ploci 13 mm m2
930,23
191000.004 Izolacija u ploci 16 mm m2
1.262,03
191000.005 Izolacija u ploci 19 mm m2
1.213,44
191000.007 Izolacija u ploci 25 mm m2
1.699,29
191000.009 Izolacija u ploci 32 mm m2
2.210,03
191001.001 Samolepljiva izolacija u ploci 6 mm m2
993,03
191001.002 Samolepljiva izolacija u ploci 10 mm m2
1.087,83
191001.003 Samolepljiva izolacija u ploci 13 mm m2
1.250,18
191001.004 Samolepljiva izolacija u ploci 19 mm m2
1.516,80
191001.006 Samolepljiva izolacija u ploci 25 mm m2
2.027,54
191001.007 Samolepljiva izolacija u ploci 32 mm m2
2.740,91
190002.156 Cevna izolacija ISO L=2m 15x6mm met
10,67
190002.186 Cevna izolacija ISO L=2m 18x6mm met
11,85
190002.226 Cevna izolacija ISO L=2m 22x6mm met
13,04
190002.286 Cevna izolacija ISO L=2m 28x6mm met
17,78
190002.356 Cevna izolacija ISO L=2m 35x6mm met
23,70
190002.426 Cevna izolacija ISO L=2m 42x6mm met
29,63
190000.032 Cevna izolacija ISO L=2m 15x9mm met
18,96
190000.033 Cevna izolacija ISO L=2m 18x9mm met
20,15
190000.034 Cevna izolacija ISO L=2m 22x9mm met
22,52
190000.035 Cevna izolacija ISO L=2m 28x9mm met
26,07
190000.036 Cevna izolacija ISO L=2m 35x9mm met
33,18
190000.037 Cevna izolacija ISO L=2m 42x9mm met
41,48
190000.038 Cevna izolacija ISO L=2m 48x9mm met
48,59
190000.041 Cevna izolacija ISO L=2m 54x9mm met
55,70
190000.039 Cevna izolacija ISO L=2m 60x9mm met
62,81
190000.040 Cevna izolacija ISO L=2m 76x9mm met
81,77
190000.042 Cevna izolacija ISO L=2m 89x9mm met
105,47
190001.015 Cevna izolacija ISO L=2m 15x13mm met
35,55
190001.018 Cevna izolacija ISO L=2m 18x13mm met
36,74
190001.022 Cevna izolacija ISO L=2m 22x13mm met
41,48
190001.028 Cevna izolacija ISO L=2m 28x13mm met
46,22
190001.035 Cevna izolacija ISO L=2m 35x13mm met
56,88
190001.042 Cevna izolacija ISO L=2m 42x13mm met
69,92
190001.048 Cevna izolacija ISO L=2m 48x13mm met
81,77
190001.054 Cevna izolacija ISO L=2m 54x13mm met
110,21
190001.060 Cevna izolacija ISO L=2m 60x13mm met
100,73
190001.065 Cevna izolacija ISO L=2m 65x13mm met
130,35
190001.076 Cevna izolacija ISO L=2m 76x13mm met
165,90
190001.089 Cevna izolacija ISO L=2m 89x13mm met
209,75
190001.114 Cevna izolacija ISO L=2m 114x13mm met
296,25
190001.151 Cevna izolacija ISO L=2m 15x19mm met
74,66
190001.129 Cevna izolacija ISO L=2m 18x19mm met
95,99
190001.229 Cevna izolacija ISO L=2m 22x19mm met
103,10
190001.289 Cevna izolacija ISO L=2m 28x19mm met
109,02
190001.359 Cevna izolacija ISO L=2m 35x19mm met
126,80
190001.429 Cevna izolacija ISO L=2m 42x19mm met
159,98
190001.489 Cevna izolacija ISO L=2m 48x19mm met
162,35
190001.609 Cevna izolacija ISO L=2m 60x19mm met
215,67
190001.769 Cevna izolacija ISO L=2m 76x19mm met
272,55
190011.882 Cevna izolacija ISO L=2m 88x20mm met
415,94
229229.229 Cevasta izolacija SSL 22x9mm met
52,14
359359.359 Cevasta izolacija SSL 35x9mm met
81,77
429429.429 Cevasta izolacija SSL 42x9mm met
113,76
489489.489 Cevasta izolacija SSL 48x9mm met
137,46
609609.609 Cevasta izolacija SSL 60x9mm met
171,83
761761.761 Cevasta izolacija SSL 76x13mm met
364,98
891891.013 Cevasta izolacija SSL 89x13mm met
459,78
190101.015 Cevasta izolacija u koturu SSL 15x4mm met
18,96
190101.018 Cevasta izolacija u koturu SSL 18x4mm met
20,15
190101.022 Cevasta izolacija u koturu SSL 22x4mm met
23,70
190101.028 Cevasta izolacija u koturu SSL 28x4mm met
28,44
190101.035 Cevasta izolacija u koturu SSL 35x4mm met
36,74
190101.042 Cevasta izolacija u koturu SSL 42x4mm met
42,66
190101.050 Cevasta izolacija u koturu SSL 50x4mm met
74,66
190101.604 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x4mm met
84,14
190600.500 Cevasta izolacija u koturu SSL 60x5mm met
144,57
190101.075 Cevasta izolacija u koturu SSL 75x4mm met
94,80
190101.100 Cevasta izolacija u koturu SSL 100x4mm met
124,43
190101.110 Cevasta izolacija u koturu SSL 110x4mm met
139,83
190101.125 Cevasta izolacija u koturu SSL 125x4mm met
150,50
190101.160 Cevasta izolacija u koturu SSL 160x4mm met
226,34
190450.154 Cev. izolacija u koturu SSL plus 15x4mm met
27,26
190450.184 Cev. izolacija u koturu SSL plus 18x4mm met
29,63
190450.224 Cev. izolacija u koturu SSL plus 22x4mm met
34,37
190450.284 Cev. izolacija u koturu SSL plus 28x4mm met
39,11
190450.354 Cev. izolacija u koturu SSL plus 35x4mm met
46,22
190450.424 Cev. izolacija u koturu SSL plus 42x4mm met
63,99
194521.606 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima6/6 met
23,70
194522.806 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima8/6 met
33,18
194523.106 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima10/6 met
26,07
194524.126 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima12/6 met
27,26
194525.156 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima15/6 met
28,44
194526.186 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima18/6 met
30,81
194526.226 Cevasta izolacija u koturu SSL-klima22/6 met
35,55
195521.606 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 6/6 met
35,55
195522.806 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 10/6 met
42,66
195523.126 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 12/6 met
48,59
195524.156 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 15/6 met
54,51
195525.186 Cevasta izol. u koturu SSL-klima UV 18/6 met
59,25
190500.001 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x6mm met
39,11
190500.002 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x6mm met
41,48
190500.003 Izolacija u koturu Iso-pipe 15x9mm met
59,25
190500.004 Izolacija u koturu Iso-pipe 18x9mm met
63,99
190301.050 Samolepljiva siva traka 0,05x50m kom
1.030,95
190301.051 Samolepljiva crna traka 0,05x50m kom
1.030,95
190301.052 Samolepljiva traka 3x50x10m kom
829,50
190301.054 Samolepljiva traka 3x50x15m kom
968,15

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders