Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Geberit Mapress cevi i fiting

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
046220.104 Mapress koleno Geberit 90o 22 kom
471,63
046220.105 Mapress koleno Geberit 90o 28 kom
622,13
046223.106 Mapress koleno Geberit 90o 35 kom
1.155,38
046223.107 Mapress koleno Geberit 90o 42 kom
1.820,16
046223.108 Mapress koleno Geberit 90o 54 kom
2.426,88
046220.109 Mapress koleno Geberit 90o 76 kom
8.137,40
046220.110 Mapress koleno Geberit 90o 88 kom
9.758,48
046220.111 Mapress koleno Geberit 90o 108 kom
13.367,99
046030.103 Mapress Cr koleno Geberit 90o 18 kom
1.188,56
046030.104 Mapress Cr koleno Geberit 90o 22 kom
1.430,30
046030.105 Mapress Cr koleno Geberit 90o 28 kom
1.801,20
046030.106 Mapress Cr koleno Geberit 90o 35 kom
2.394,89
046030.107 Mapress Cr koleno Geberit 90o 42 kom
3.778,97
046030.108 Mapress Cr koleno Geberit 90o 54 kom
5.010,18
046031.109 Mapress Cr koleno Geberit 90o 76 kom
14.821,98
046223.511 Mapress koleno M Geberit 90o 54x2" kom
4.913,01
046220.305 Mapress koleno MF Geberit 90o 28 kom
622,13
046223.306 Mapress koleno MF Geberit 90o 35 kom
1.155,38
046223.309 Mapress koleno MF Geberit 90o 42 kom
1.820,16
046223.307 Mapress koleno MF Geberit 90o 54 kom
2.426,88
046033.405 MapressCr zid.kol.Geberit F 90o 18x1/2'' kom
2.636,63
046033.407 MapressCr zid.kol.Geberit F 90o 22x3/4'' kom
3.450,72
046030.803 Mapress Cr prevojno koleno Geberit 18 kom
1.175,52
046030.804 Mapress Cr prevojno koleno Geberit 22 kom
1.308,24
046223.608 Mapress koleno Geberit 45o 54 kom
2.426,88
046222.327 Mapress redukcija Geberit 28x22 kom
516,66
046222.326 Mapress redukcija Geberit 35x22 kom
1.115,09
046222.313 Mapress redukcija Geberit 35x28 kom
1.061,76
046222.325 Mapress redukcija Geberit 42x22 kom
1.109,16
046222.318 Mapress redukcija Geberit 42x35 kom
1.109,16
046222.323 Mapress redukcija Geberit 54x35 kom
1.737,21
046222.324 Mapress redukcija Geberit 54x42 kom
1.654,26
046223.310 Mapress redukcija Geberit 76x54 kom
4.820,58
046221.400 Mapress redukcija Geberit MF 88x54 kom
6.094,46
046221.401 Mapress redukcija Geberit MF 108x88 kom
6.321,98
046232.306 Mapress Cr redukcija Geberit 22x18 kom
833,06
046232.308 Mapress Cr redukcija Geberit 28x18 kom
1.000,14
046232.309 Mapress Cr redukcija Geberit 28x22 kom
952,74
046232.317 Mapress Cr redukcija Geberit 42x28 kom
2.015,69
046232.318 Mapress Cr redukcija Geberit 42x35 kom
1.919,70
046232.322 Mapress Cr redukcija Geberit 54x28 kom
2.844,00
046232.324 Mapress Cr redukcija Geberit 54x42 kom
2.844,00
046232.331 Mapress Cr redukcija Geberit 76x54 kom
8.667,09
046221.215 Mapress t-komad redukovani Geberit 35x28 kom
1.470,59
046221.219 Mapress t-komad redukovani Geberit 42x28 kom
2.060,72
046221.224 Mapress t-komad redukovani Geberit 54x28 kom
2.520,50
046221.225 Mapress t-komad redukovani Geberit 54x35 kom
2.520,50
046221.234 Mapress t-komad redukovani Geberit 54x88 kom
17.412,39
046221.233 Mapress t-komad redukovani Geberit 76x54 kom
15.518,76
046221.235 Mapress t-komad redukovani Geberit 88x76 kom
17.412,39
046031.207 Mapress Cr t-komad red. Geberit 22x18 kom
1.815,42
046031.210 Mapress Cr t-komad red. Geberit 28x18 kom
2.200,55
046031.211 Mapress Cr t-komad red. Geberit 28x22 kom
2.200,55
046031.213 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x18 kom
2.737,35
046031.214 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x22 kom
2.737,35
046031.215 Mapress Cr t-komad red. Geberit 35x28 kom
2.737,35
046031.217 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x18 kom
3.954,35
046031.218 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x22 kom
3.954,35
046031.219 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x28 kom
3.954,35
046031.220 Mapress Cr t-komad red. Geberit 42x35 kom
3.954,35
046031.222 Mapress Cr t-komad red. Geberit 54x18 kom
4.594,25
046031.226 Mapress Cr t-komad red. Geberit 54x42 kom
4.594,25
046031.230 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x28 kom
23.717,78
046031.231 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x35 kom
23.717,78
046031.232 Mapress Cr t-komad red. Geberit 76x42 kom
23.717,78
046221.012 Mapress t-komad Geberit 22 kom
697,97
046221.011 Mapress t-komad Geberit 28 kom
988,29
046221.006 Mapress t-komad Geberit 35 kom
1.470,59
046221.010 Mapress t-komad Geberit 42 kom
2.060,72
046221.008 Mapress t-komad Geberit 54 kom
2.520,50
046221.009 Mapress t-komad Geberit 76 kom
15.554,31
046221.014 Mapress t-komad Geberit 88 kom
18.059,40
046221.013 Mapress t-komad Geberit 108 kom
20.552,64
046031.003 Mapress Cr t-komad Geberit 18 kom
1.711,14
046031.004 Mapress Cr t-komad Geberit 22 kom
1.815,42
046031.005 Mapress Cr t-komad Geberit 28 kom
2.200,55
046031.006 Mapress Cr t-komad Geberit 35 kom
2.737,35
046031.007 Mapress Cr t-komad Geberit 42 kom
3.954,35
046031.009 Mapress Cr t-komad Geberit 76 kom
24.561,50
046031.320 Mapress Cr t-komad Geberit F 54x1/2'' kom
3.940,13
046031.326 Mapress Cr t-komad Geberit F 54x3/4'' kom
23.021,00
046222.010 Mapress spojnica Geberit 22 kom
304,55
046222.005 Mapress spojnica Geberit 28 kom
366,17
046222.006 Mapress spojnica Geberit 35 kom
605,54
046222.007 Mapress spojnica Geberit 42 kom
818,84
046222.008 Mapress spojnica Geberit 54 kom
988,29
046222.009 Mapress spojnica Geberit 76 kom
5.427,30
046032.003 Mapress Cr spojnica Geberit 18 kom
759,59
046032.004 Mapress Cr spojnica Geberit 22 kom
892,31
046032.005 Mapress Cr spojnica Geberit 28 kom
1.028,58
046032.006 Mapress Cr spojnica Geberit 35 kom
1.265,58
046032.007 Mapress Cr spojnica Geberit 42 kom
1.696,92
046032.008 Mapress Cr spojnica Geberit 54 kom
2.052,42
042032.009 Mapress Cr spojnica Geberit 76 kom
9.873,42
046221.710 Mapress muf M Geberit 28x1" kom
1.071,24
046221.713 Mapress muf M Geberit 35x5/4" kom
1.419,63
046223.308 Mapress muf M Geberit 54x6/4" kom
2.518,13
046221.711 Mapress muf M Geberit 54x2" kom
2.468,36
046221.712 Mapress muf M Geberit 76x21/2" kom
4.121,43
046031.704 Mapress Cr muf M 18x1/2'' Geberit kom
1.489,55
046031.707 Mapress Cr muf M 22x3/4'' Geberit kom
1.890,08
046031.708 Mapress Cr muf M 28x1'' Geberit kom
2.736,17
046031.709 Mapress Cr muf M 35x5/4'' Geberit kom
4.239,93
042031.710 Mapress Cr muf M 42x6/4'' Geberit kom
5.709,33
046225.340 Mapress holender M Geberit 54x2'' kom
9.154,13
046093.001 Mapress kuglasti ventil Geberit 28 kom
3.711,42
046093.002 Mapress kuglasti ventil Geberit 35 kom
4.652,31
046093.003 Mapress kuglasti ventil Geberit 42 kom
6.903,81
046094.953 Mapress Cr kuglasti ventil 18 Geberit kom
8.165,84
046094.954 Mapress Cr kuglasti ventil 22 Geberit kom
9.677,90
046094.955 Mapress Cr kuglasti ventil 28 Geberit kom
11.498,06
046094.956 Mapress Cr kuglasti ventil 35 Geberit kom
14.504,40
046094.913 Mapress ugradni kugl. ventil 18 Geberit kom
7.754,64
046094.914 Mapress ugradni kugl. ventil 22 Geberit kom
9.677,90
046229.255 Mapress cev Geberit L=6m 28 met
679,01
046229.256 Mapress cev Geberit L=6m 35 met
931,41
046229.257 Mapress cev Geberit L=6m 42 met
1.220,55
046229.258 Mapress cev Geberit L=6m 54 met
1.570,13
046229.259 Mapress cev Geberit L=6m 76 met
4.098,92
046219.454 Mapress ZN cev Geberit L=6m 22 met
487,04
046219.455 Mapress ZN cev Geberit L=6m 28 met
626,87
046219.456 Mapress ZN cev Geberit L=6m 35 met
888,75
046219.457 Mapress ZN cev Geberit L=6m 42 met
1.045,17
046219.458 Mapress ZN cev Geberit L=6m 54 met
1.356,83
046219.459 Mapress ZN cev Geberit L=6m 76 met
3.038,34
046219.460 Mapress ZN cev Geberit L=6m 88 met
3.677,06
046219.461 Mapress ZN cev Geberit L=6m 108 met
4.772,00
046239.003 Mapress Cr cev Geberit L=6m 18 met
1.642,41
046239.004 Mapress Cr cev Geberit L=6m 22 met
2.205,29
046239.005 Mapress Cr cev Geberit L=6m 28 met
2.733,80
046239.006 Mapress Cr cev Geberit L=6m 35 met
4.032,56
046239.007 Mapress Cr cev Geberit L=6m 42 met
4.953,30
046239.008 Mapress Cr cev Geberit L=6m 54 met
6.317,24
046239.009 Mapress Cr cev Geberit L=6m 76 met
12.659,36
046034.001 Mapress prirubnica Geberit PN 10/16 22 kom
3.611,88
046034.002 Mapress prirubnica Geberit PN 10/16 35 kom
5.670,23
046034.003 Mapress prirubnica Geberit PN 10/16 42 kom
6.523,43
046033.739 Mapress Cr prirubnica Geberit PN 10/16 kom
22.545,81

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders