Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Geberit pluvia

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
367163.161 PE lucna racva 90o 110/110 Geberit kom
897,05
360000.161 PE cev L=5m 40 Geberit met
321,14
361000.160 PE cev L=5m 50 Geberit met
311,66
363000.160 PE cev L=5m 56 Geberit met
332,99
364000.160 PE cev L=5m 63 Geberit met
392,24
365000.160 PE cev L=5m 75 Geberit met
452,67
366000.160 PE cev L=5m 90 Geberit met
630,42
367000.160 PE cev L=5m 110 Geberit met
974,07
368000.160 PE cev L=5m 125 Geberit met
1.259,66
369000.160 PE cev L=5m 160 Geberit met
1.912,59
370000.160 PE cev L=5m 200 Geberit met
2.456,51
371000.160 PE cev L=5m 250 Geberit met
4.473,38
372000.160 PE cev L=5m 315 Geberit met
7.132,52
370050.160 PE cev PN4 L=5m 200 Geberit met
4.140,39
361088.161 PE koleno 90o 50 Geberit kom
201,45
385088.161 PE koleno 90o 75 Geberit kom
436,08
367088.161 PE koleno 90o 110 Geberit kom
635,16
368088.161 PE koleno 90o 125 Geberit kom
945,63
369088.161 PE koleno 90o 160 Geberit kom
2.193,44
360055.161 PE dugo koleno 90o 40 Geberit kom
187,23
361055.161 PE dugo koleno 90o 50 Geberit kom
201,45
363055.161 PE dugo koleno 90o 56 Geberit kom
214,49
364055.161 PE dugo koleno 90o 63 Geberit kom
349,58
365055.161 PE dugo koleno 90o 75 Geberit kom
436,08
366055.161 PE dugo koleno 90o 90 Geberit kom
722,85
367055.161 PE dugo koleno 90o 110 Geberit kom
623,31
368055.161 PE dugo koleno 90o 125 Geberit kom
1.009,62
360045.161 PE koleno 45o 40 Geberit kom
177,75
361045.161 PE koleno 45o 50 Geberit kom
165,90
363045.161 PE koleno 45o 56 Geberit kom
225,15
364045.161 PE koleno 45o 63 Geberit kom
264,26
365045.161 PE koleno 45o 75 Geberit kom
349,58
366045.161 PE koleno 45o 90 Geberit kom
599,61
367045.161 PE koleno 45o 110 Geberit kom
511,92
368045.161 PE koleno 45o 125 Geberit kom
885,20
369045.161 PE koleno 45o 160 Geberit kom
2.008,58
370045.161 PE koleno 45o 200 Geberit kom
4.709,19
370055.161 PE segmentni luk 90o 200 Geberit kom
9.604,43
371055.161 PE segmentni luk 90o 250 Geberit kom
13.671,35
371045.161 PE segmentni luk 45o 250 Geberit kom
7.248,65
366451.161 PE revizija 90 Geberit kom
2.130,63
367451.161 PE revizija 110 Geberit kom
2.292,98
368451.161 PE revizija 125 Geberit kom
3.078,63
369454.161 PE revizija 160 Geberit kom
19.431,63
370454.161 PE revizija 200 Geberit kom
34.911,29
371454.161 PE revizija 250 Geberit kom
46.738,77
372454.161 PE revizija 315 Geberit kom
58.877,91
369451.161 PE revizija 160 okrugli otvor 110Geberit kom
5.096,69
360557.161 PE redukcija 40/32 Geberit kom
276,11
361558.161 PE ekscent.redukcija kratka50x40Geberit kom
213,30
363558.161 PE ekscent.redukcija kratka56x40Geberit kom
286,77
363561.161 PE ekscent.redukcija kratka56x50Geberit kom
286,77
364561.161 PE ekscent.redukcija kratka63x50Geberit kom
225,15
364566.161 PE ekscent.redukcija kratka63x56Geberit kom
225,15
365561.161 PE ekscent.redukcija kratka75x50Geberit kom
237,00
365566.161 PE ekscent.redukcija kratka75x56Geberit kom
237,00
365571.161 PE ekscent.redukcija kratka75x63Geberit kom
237,00
366576.161 PE ekscent.redukcija kratka90x75Geberit kom
400,53
367571.161 PE ekscent.redukcija kratka110x63Geberit kom
373,28
367576.161 PE ekscent.redukcija kratka110x75Geberit kom
373,28
367581.161 PE ekscent.redukcija kratka110x90Geberit kom
373,28
368571.161 PE ekscent.redukcija kratka125x63Geberit kom
797,51
368576.161 PE ekscent.redukcija kratka125x75Geberit kom
797,51
369586.161 PE ekscen.redukcija kratka160x110Geberit kom
911,27
369588.161 PE ekscen.redukcija kratka160x125Geberit kom
911,27
368581.161 PE ekscent.redukcija kratka125x90Geberit kom
797,51
368584.161 PE ekscent.redukcija duza 125x110Geberit kom
797,51
369584.161 PE ekscent.redukcija duza 160x110Geberit kom
5.660,75
370584.165 PE ekscent.redukcija duza 200x110Geberit kom
6.441,66
370594.165 PE ekscent.redukcija duza 200x160Geberit kom
6.441,66
371596.161 PE ekscent.redukcija duza 250x200Geberit kom
9.491,85
372596.161 PE ekscent.redukcija duza 315x200Geberit kom
11.212,47
361109.161 PE kosa racva 50/40 Geberit kom
349,58
361112.161 PE kosa racva 50/50 Geberit kom
349,58
364109.161 PE kosa racva 63/40 Geberit kom
487,04
364112.161 PE kosa racva 63/50 Geberit kom
463,34
365109.161 PE kosa racva 75/40 Geberit kom
599,61
365112.161 PE kosa racva 75/50 Geberit kom
523,77
365125.161 PE kosa racva 75/75 Geberit kom
611,46
366112.161 PE kosa racva 90/50 Geberit kom
722,85
366115.161 PE kosa racva 90/56 Geberit kom
722,85
366120.161 PE kosa racva 90/63 Geberit kom
873,35
367112.161 PE kosa racva 110/50 Geberit kom
911,27
367125.161 PE kosa racva 110/75 Geberit kom
897,05
367130.161 PE kosa racva 110/90 Geberit kom
897,05
367135.161 PE kosa racva 110/110 Geberit kom
897,05
368135.161 PE kosa racva 125/110 Geberit kom
1.309,43
369125.161 PE kosa racva 160/75 Geberit kom
4.284,96
369130.161 PE kosa racva 160/90 Geberit kom
4.174,76
369135.161 PE kosa racva 160/110 Geberit kom
4.284,96
369139.161 PE kosa racva 160/125 Geberit kom
4.284,96
369145.161 PE kosa racva 160/160 Geberit kom
3.874,95
370125.161 PE kosa racva 200/75 Geberit kom
7.426,40
370135.161 PE kosa racva 200/110 Geberit kom
11.290,68
370145.161 PE kosa racva 200/160 Geberit kom
9.278,55
370146.161 PE kosa racva 200/200 Geberit kom
9.278,55
371135.161 PE kosa racva 250/110 Geberit kom
14.327,84
371145.161 PE kosa racva 250/160 Geberit kom
14.327,84
371146.161 PE kosa racva 250/200 Geberit kom
14.327,84
371147.161 PE kosa racva 250/250 Geberit kom
14.327,84
372147.161 PE kosa racva 315/250 Geberit kom
21.766,08
365162.161 PE t-racva 75/50 Geberit kom
611,46
367162.161 PE t-racva 110/50 Geberit kom
897,05
369175.161 PE t-racva 160/75 Geberit kom
4.284,96
369185.161 PE t-racva 160/110 Geberit kom
4.284,96
370185.161 PE t-racva 200/110 Geberit kom
11.290,68
370195.161 PE t-racva 200/160 Geberit kom
9.278,55
370751.161 PE dupla spojka 200 Geberit kom
6.799,53
371751.161 PE dupla spojka 250 Geberit kom
8.851,95
372751.161 PE dupla spojka 315 Geberit kom
13.100,18
370700.161 PE klizna spojka 200 Geberit kom
12.597,74
370775.161 PE el.spojnica sa termo osig.200 Geberit kom
11.034,72
360771.161 Elektrovarna spojnica 40 Geberit kom
321,14
361771.161 Elektrovarna spojnica 50 Geberit kom
355,50
363771.161 Elektrovarna spojnica 56 Geberit kom
415,94
364771.161 Elektrovarna spojnica 63 Geberit kom
464,52
365771.161 Elektrovarna spojnica 75 Geberit kom
464,52
366771.161 Elektrovarna spojnica 90 Geberit kom
510,74
367771.161 Elektrovarna spojnica 110 Geberit kom
581,84
368771.161 Elektrovarna spojnica 125 Geberit kom
796,32
369771.161 Elektrovarna spojnica 160 Geberit kom
1.058,21
371775.161 PE elektr.spoj.sa termo osig.250 Geberit kom
13.112,03
379768.161 PE naticna spojnica sa gumom 32 Geberit kom
296,25
361779.163 PE naticna spojnica sa gumom 50 Geberit kom
247,67
365779.163 PE naticna spojnica sa gumom 75 Geberit kom
474,00
366779.163 PE naticna spojnica sa gumom 90 Geberit kom
568,80
367779.163 PE naticna spojnica sa gumom 110 Geberit kom
628,05
368779.163 PE naticna spojnica sa gumom 125 Geberit kom
1.006,07
369779.163 PE naticna spojnica sa gumom 160 Geberit kom
1.775,13
361700.161 PE duga naticna spojnica 50 Geberit kom
1.098,50
365700.161 PE duga naticna spojnica 75 Geberit kom
972,89
366700.161 PE duga naticna spojnica 90 Geberit kom
996,59
367700.161 PE duga naticna spojnica 110 Geberit kom
1.047,54
369700.161 PE duga naticna spojnica 160 Geberit kom
2.964,87
368700.161 PE duga naticna spojnica 125 Geberit kom
1.744,32
371700.161 PE duga naticna spojnica 250 Geberit kom
19.198,19
372700.161 PE duga naticna spojnica 315 Geberit kom
34.765,53
359117.001 Ulivni element horiz.9l/s Pluvia Geberit kom
19.611,75
359105.001 Ulivni element 12l/s Pluvia Geberit kom
20.617,82
359098.001 Ulivni element 25l/s Pluvia Geberit kom
36.197,01
359114.001 Sigurnosni preliv 12l/s Pluvia Geberit kom
9.041,55
359971.001 Grejni element 230V/8W Pluvia Geberit kom
13.546,92
359042.001 Grejna traka 230V/11,2W Pluvia Geberit kom
11.511,09
361776.161 Elektrovarna traka 50/58mm Geberit kom
926,67
363776.161 Elektrovarna traka 56/64mm Geberit kom
974,07
364776.161 Elektrovarna traka 63/71mm Geberit kom
926,67
365776.161 Elektrovarna traka 75/83mm Geberit kom
974,07
366776.161 Elektrovarna traka 90/98mm Geberit kom
1.105,61
367776.161 Elektrovarna traka 110/118mm Geberit kom
1.221,74
368776.161 Elektrovarna traka 125/133mm Geberit kom
1.627,01
369776.161 Elektrovarna traka 160/168mm Geberit kom
1.827,27
370776.161 Elektrovarna traka 200/208mm Geberit kom
2.481,39
360861.001 Cevna obujmica 40mm Pluvia Geberit kom
617,39
360841.002 Cev.obujm.1/2'' 40/48mm Pluvia Geberit kom
342,47
361861.001 Cevna obujmica 50/58mm Pluvia Geberit kom
679,01
361841.002 Cev.obujm.1/2'' 50/58mm Pluvia Geberit kom
406,46
363841.002 Cev.obujm.1/2" 56/64mm Pluvia Geberit kom
457,41
364861.001 Cevna obujmica 63/71mm Pluvia Geberit kom
628,05
364841.002 Cev.obujm.1/2" 63/71mm Pluvia Geberit kom
457,41
365861.001 Cevna obujmica 75/83mm Pluvia Geberit kom
679,01
365841.002 Cev.obujm.1/2" 75/83mm Pluvia Geberit kom
457,41
366861.001 Cevna obujmica 90/98mm Pluvia Geberit kom
652,94
366841.002 Cev.obujm.1/2" 90/98mm Pluvia Geberit kom
470,45
366843.002 Cev.obujm. M10 90/98mm Pluvia Geberit kom
444,38
367861.001 Cevna obujmica 110/118mmPluvia Geberit kom
706,26
367841.002 Cev.obujm.1/2'' 110/118mm Pluvia Geberit kom
470,45
367843.002 Cev.obujm. M10 110/118mm Pluvia Geberit kom
444,38
368861.001 Cevna obujmica 125/133mmPluvia Geberit kom
732,33
368841.002 Cev.obujm.1/2'' 125/133mm Pluvia Geberit kom
548,66
369861.001 Cevna obujmica 160/168mm Pluvia Geberit kom
836,61
369841.002 Cev.obujm.1/2'' 160/168mm Pluvia Geberit kom
639,90
370861.261 Cevna obujmica 200 podesivaPluviaGeberit kom
1.605,68
370840.001 Cevna obujmica sa nav.d=200 1" Geberit kom
1.669,67
371840.001 Cevna obujmica sa nav.d=250 1" Geberit kom
1.719,44
372840.001 Cevna obujmica sa nav.d=315 1" Geberit kom
1.818,98
362836.001 Navojna sipka Geberit kom
332,99
362852.261 Navojna cev 1/2" L=2 Geberit kom
3.688,91
362865.261 Pricvrsni klin Pluvia Geberit kom
118,50
362863.261 Noseca sina Pluvia Geberit met
605,54
358061.001 PE setovi oslonca 90-200mm Geberit kom
2.840,45
362864.261 Vez.element nosece sine Pluvia Geberit kom
605,54
362842.261 Redukcioni umetak 1/2" Geberit kom
295,07
362862.261 Element za kacenje sine Pluvia Geberit kom
191,97
362826.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1/2'' Geberit kom
412,38
359146.261 Pricv.ploca sa navojem 1/2'' komplet Geb kom
1.566,57
362828.261 Pricvrsna ploca sa navojem 1'' Geberit kom
623,31
362837.261 Pricvrsna ploca sa navojem M8 Geberit kom
588,95
359145.261 Pricv.ploca sa navojem M10 komplet Geb kom
1.328,39
367614.161 PE slovent 110/110/75 Geberit kom
5.893,01
367615.161 PE buttom turn koleno 110 Geberit kom
8.586,51
356015.001 Obloga za zvuc. izol. IsolFlex Geberit kom
8.518,97
356010.001 Zvucna izolacija IsolFlex 56/63mmGeberit kom
4.140,39
356011.001 Zvucna izolacija IsolFlex 75mm Geberit kom
4.639,28
356012.001 Zvucna izolacija IsolFlex 90mm Geberit kom
5.388,20

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders