Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Besavni celicni fiting ASTM A

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
91,25
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
109,02
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
137,46
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
205,01
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
273,74
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
456,23
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
709,82
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
1.248,99
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
1.094,94
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
2.109,30
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
2.129,45
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
5.658,38
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
11.288,31
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
21.867,99
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
14.919,15
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
688,49
020108.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 2" kom
968,15
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
2.538,27
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
220,41
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
711,00
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
1.047,54
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
1.240,70
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
637,53
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
756,03
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
1.638,86
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
2.117,60
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
3.381,99
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
5.806,50
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
9.107,91
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
14.689,26
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
14.852,79
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
22.441,53
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
1.136,42
020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
291,51
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
684,93
020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
1.695,74
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
953,93
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
953,93
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
953,93
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
1.669,67
020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
1.667,30
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
1.669,67
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
1.993,17
020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
1.343,79
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
1.480,07
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
2.649,66
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
2.452,95
020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
1.821,35
020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
2.452,95
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
6.831,53
020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
3.187,65
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
4.781,48
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
9.650,64
020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
3.902,21
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
11.065,53
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
15.128,90
020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
15.369,45
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
15.767,61
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
33.864,93
020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
31.044,63
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
48.548,27
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
47.676,11
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
47.676,11
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
220,41
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
283,22
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
229,89
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
155,24
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
191,97
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
196,71
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
250,04
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
298,62
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
225,15
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
180,12
020104.057 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1/2" kom
399,35
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
304,55
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
399,35
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
276,11
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
255,96
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
823,58
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
679,01
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
635,16
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
464,52
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
693,23
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
841,35
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
715,74
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
638,72
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
649,38
020104.026 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x5/4" kom
1.143,53
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
1.036,88
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
1.162,49
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
1.342,61
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
943,26
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
1.521,54
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
1.317,72
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
1.768,02
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
1.501,40
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
2.346,30
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
1.618,71
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
2.675,73
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
2.160,26
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
2.069,01
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
5.017,29
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
4.473,38
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
4.254,15
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
4.139,21
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
5.978,33
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
5.273,25
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
4.220,97
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
6.888,41
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
9.686,19
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
9.449,19
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
9.213,38
020107.018 Kapa ASTMA 234 STD 6/4" kom
193,16
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
219,23
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
239,37
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
514,29
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
867,42
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
1.368,68
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
1.815,42
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
6.790,05
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
6.229,55
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
8.356,62

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders