Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Besavni celicni fiting ASTM A

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
020102.003 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1/2" kom
67,55
020102.004 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3/4" kom
77,03
020102.005 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 1" kom
113,76
020102.007 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5/4" kom
159,98
020102.009 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6/4" kom
208,56
020102.012 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 2" kom
310,47
020102.015 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 21/2" kom
504,81
020102.017 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 3" kom
780,92
020102.018 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 31/2" kom
1.205,15
020102.020 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 4" kom
1.304,69
020102.024 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 5" kom
2.387,78
020102.027 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 6" kom
3.873,77
020102.028 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 8" kom
6.479,58
020102.029 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 10" kom
11.623,67
020102.030 Besavni luk 90 ASTMA 234 STD 12" kom
17.093,63
020105.017 Besavni luk 45 ASTMA 234 STD 3" kom
606,72
020108.006 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 2" kom
910,08
020180.003 Besavni luk 180 ASTMA 234 STD 3" kom
2.538,27
020103.007 T-komad ASTMA 234 STD 1/2" kom
195,53
020103.008 T-komad ASTMA 234 STD 3/4" kom
202,64
020103.009 T-komad ASTMA 234 STD 1" kom
289,14
020103.010 T-komad ASTMA 234 STD 5/4" kom
363,80
020103.011 T-komad ASTMA 234 STD 6/4" kom
444,38
020103.012 T-komad ASTMA 234 STD 2" kom
610,28
020103.013 T-komad ASTMA 234 STD 21/2" kom
976,44
020103.017 T-komad ASTMA 234 STD 3" kom
1.359,20
020103.020 T-komad ASTMA 234 STD 4" kom
2.065,46
020103.036 T-komad ASTMA 234 STD 5" kom
3.133,14
020103.022 T-komad ASTMA 234 STD 6" kom
4.487,60
020103.023 T-komad ASTMA 234 STD 8" kom
8.270,12
020103.033 T-komad ASTMA 234 STD 10" kom
15.841,08
020103.035 T-komad ASTMA 234 STD 12" kom
25.584,15
020203.006 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
529,70
020203.007 T-komad red. ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
293,88
020203.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
615,02
020203.018 T-komad red. ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
543,92
020203.008 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
446,75
020203.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
732,33
020203.009 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x1" kom
592,50
020203.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
592,50
020203.011 T-komad red. ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
592,50
020203.017 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
974,07
020203.046 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
1.054,65
020103.014 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
1.329,57
020103.015 T-komad red. ASTMA 234 STD 21/2x2" kom
1.047,54
020103.016 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
1.440,96
020103.021 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x2" kom
1.440,96
020203.023 T-komad red. ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
1.561,83
020203.031 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x2" kom
1.939,85
020103.032 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
2.508,65
020103.034 T-komad red. ASTMA 234 STD 4"x3" kom
3.415,17
020103.038 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x3" kom
3.506,42
020103.039 T-komad red. ASTMA 234 STD 5"x4" kom
3.871,40
020103.043 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x3" kom
5.601,50
020103.044 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x4" kom
6.159,63
020103.045 T-komad red. ASTMA 234 STD 6"x5" kom
6.284,06
020103.050 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x3" kom
13.711,64
020103.052 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x4" kom
15.128,90
020103.054 T-komad red. ASTMA 234 STD 8"x6" kom
15.369,45
020103.053 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x4" kom
15.767,61
020103.056 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x6" kom
33.864,93
020103.057 T-komad red. ASTMA 234 STD 10"x8" kom
31.044,63
020103.058 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x6" kom
48.548,27
020103.059 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x8" kom
47.676,11
020103.061 T-komad red. ASTMA 234 STD 12"x10" kom
47.676,11
020104.002 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3/4"x1/2" kom
139,83
020104.003 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x1/2" kom
151,68
020104.004 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 1"x3/4" kom
113,76
020104.006 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x3/4" kom
177,75
020104.541 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1/2" kom
191,97
020104.007 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5/4"x1" kom
133,91
020104.641 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1/2" kom
245,30
020104.009 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x3/4" kom
184,86
020104.010 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x1" kom
164,72
020104.011 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6/4"x5/4" kom
154,05
020104.013 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x3/4" kom
324,69
020104.014 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x1" kom
278,48
020104.015 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x5/4" kom
237,00
020104.016 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 2"x6/4" kom
227,52
020104.017 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x1" kom
535,62
020104.018 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x5/4" kom
421,86
020104.019 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x6/4" kom
364,98
020104.020 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 21/2"x2" kom
350,76
020104.024 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x1" kom
692,04
020104.354 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x5/4" kom
626,87
020104.021 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x6/4" kom
545,10
020104.022 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x2" kom
458,60
020104.023 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 3"x21/2" kom
447,93
020104.026 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x5/4" kom
952,74
020104.025 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x6/4" kom
1.036,88
020104.031 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x2" kom
860,31
020104.033 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x21/2" kom
772,62
020104.032 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 4"x3" kom
721,67
020104.520 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x2" kom
1.669,67
020104.036 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x21/2" kom
1.504,95
020104.037 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x3" kom
1.348,53
020104.039 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 5"x4" kom
1.217,00
020104.041 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x2" kom
2.411,48
020104.043 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x21/2" kom
2.174,48
020104.042 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x3" kom
1.977,77
020104.044 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x4" kom
1.683,89
020104.045 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 6"x5" kom
1.616,34
020104.046 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x3" kom
3.682,98
020104.047 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x4" kom
3.281,27
020104.048 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x5" kom
2.867,70
020104.049 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 8"x6" kom
2.867,70
020104.050 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x4" kom
6.669,18
020104.056 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x5" kom
5.766,21
020104.051 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x6" kom
5.003,07
020104.052 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 10"x8" kom
5.003,07
020104.053 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x6" kom
8.370,84
020104.054 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x8" kom
7.898,03
020104.055 Konc. redukcija ASTMA 234 STD 12"x10" kom
7.421,66
020107.015 Kapa ASTMA 234 STD 2" kom
168,27
020107.014 Kapa ASTMA 234 STD 21/2" kom
252,41
010107.001 Kapa ASTMA 234 STD 3" kom
355,50
020107.016 Kapa ASTMA 234 STD 4" kom
596,06
020107.017 Kapa ASTMA 234 STD 5" kom
1.086,65
020107.020 Kapa ASTMA 234 STD 6" kom
1.484,81
020107.021 Kapa ASTMA 234 STD 8" kom
2.757,50
020107.022 Kapa ASTMA 234 STD 10" kom
4.642,83
020107.023 Kapa ASTMA 234 STD 12" kom
6.961,88

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders