Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.956,79
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
19.873,64
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
5.097,87
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
5.779,25
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
6.998,61
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
8.875,65
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
10.725,44
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
16.220,28
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
21.787,41
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
51.064,02
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
100.589,91
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
120.525,17
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
5.766,21
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
6.868,26
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
8.595,99
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
9.792,84
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
14.535,21
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
17.060,45
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
38.754,24
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
69.157,79
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
103.028,64
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
7.301,97
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.985,86
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.951,77
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
22.185,57
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
3.748,16
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
4.242,30
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
4.873,91
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
6.013,88
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
6.569,64
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
8.484,60
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
10.463,55
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
13.198,53
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
16.398,03
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
23.792,43
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
53.236,13
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
95.473,08
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
2.924,58
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
3.114,18
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
3.563,30
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
4.712,75
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
4.968,71
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
6.900,26
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
8.540,30
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
10.733,73
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
14.235,41
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
20.057,31
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
48.446,36
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
70.575,05
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
7.671,69
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
11.166,26
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
19.037,03
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
2.535,90
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
2.931,69
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
3.763,56
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
6.644,30
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
6.460,62
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
9.485,93
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
15.689,40
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
26.522,67
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
24.836,42
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
41.606,54
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
66.442,95
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
1.398,30
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
1.619,90
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
1.689,81
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
2.137,74
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
2.488,50
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
3.383,18
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
5.088,39
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
6.843,38
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
9.555,84
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
14.161,94
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
24.805,61
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
41.542,55
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
76.607,88
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
2.394,89
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
2.650,85
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
3.013,46
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
3.277,71
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
4.467,45
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
4.552,77
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
5.108,54
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
7.509,35
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
9.160,05
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
19.737,36
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
38.954,51
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
74.574,42
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
159.496,26
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
3.858,36
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.200,83
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.651,13
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
6.019,80
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.514,09
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.945,57
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
12.927,17
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
17.547,48
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
26.165,99
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
42.940,85
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
72.844,32
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
134.466,69
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
149.422,58
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
10.103,31
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
12.421,17
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
15.461,88
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
17.970,53
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
22.397,69
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
31.295,85
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
52.538,16
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
114.475,74
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
207.792,12
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
265.775,36
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
2.076,12
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
2.319,05
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
2.512,20
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
3.380,81
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
3.665,21
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
3.889,17
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
4.032,56
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
5.855,09
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
6.480,77
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
6.906,18
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
11.987,46
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
22.647,72
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
3.541,97
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
3.909,32
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
4.276,67
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
4.684,31
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
6.799,53
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
7.125,41
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
8.144,51
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
12.909,39
030109.112 Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 kom
26.305,82
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
34.942,10
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
4.456,79
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
9.229,97
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
13.010,12
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.517,08
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.200,69
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.980,70
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
5.328,95

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 17 Mar

  APARTMAN NA ZLATIBORU

  PFV Traders
   
   
  Prodajemo potpuno opremljen dvosoban apartman (dnevni boravak i spavaća soba) sa ugrađevim kuhinjskim elementima, kablovskom televizijom i bežičnim internetom, u kompleksu Zlatibor 1000, 250m od crkve.
   
  Površina : 48m²
  Struktura : 2.0 + terasa;
  Grejanje : EG - etažno na struju 
   
  Kontakt : Milan Nikolesić 062/ 889-3739
   
 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders