Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.956,79
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
19.873,64
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
8.137,40
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
8.734,64
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
10.213,52
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
12.607,22
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
17.796,33
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
23.301,84
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
32.210,67
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
87.582,17
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
105.201,93
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
136.471,71
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
6.383,60
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
9.376,91
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
11.601,15
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
16.456,10
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
18.354,47
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
21.466,28
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
48.906,14
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
80.126,15
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
106.172,45
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
7.301,97
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.985,86
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.951,77
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
22.185,57
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
5.992,55
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
7.069,71
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
7.131,33
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
7.679,99
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
9.211,01
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
12.346,52
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
17.574,74
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
21.017,16
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
25.376,78
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
36.835,73
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
62.959,05
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
133.099,20
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
3.776,60
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
4.427,16
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
5.228,22
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
5.709,33
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
6.440,48
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
9.017,85
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
12.299,12
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
15.672,81
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
19.897,34
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
29.957,99
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
63.728,12
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
91.382,46
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
10.820,24
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
12.209,06
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
23.218,89
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
3.412,80
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
3.944,87
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
5.108,54
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
7.941,87
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
8.331,74
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
10.513,32
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
16.625,55
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
26.448,02
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
34.449,14
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
55.290,92
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
73.974,81
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
2.314,31
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
2.524,05
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
2.830,97
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
3.445,98
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
4.133,28
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
5.953,44
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
7.708,43
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
10.809,57
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
14.987,88
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
22.923,83
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
29.828,82
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
59.933,75
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
81.703,38
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
4.360,80
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.249,41
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.597,80
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
5.195,04
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
5.333,69
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
7.003,35
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
8.183,61
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
11.681,73
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
16.488,09
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
30.551,67
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
53.775,30
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
72.119,10
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
197.156,75
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
4.308,66
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.308,66
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.822,95
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
5.810,06
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
7.442,99
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
8.776,11
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
12.692,54
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
16.933,65
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
24.935,96
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
40.148,99
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
77.840,28
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
132.328,95
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
149.422,58
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
13.873,98
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
17.165,91
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
20.893,92
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
22.916,72
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
35.541,71
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
49.311,41
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
72.996,00
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
118.867,35
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
212.648,25
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
269.117,06
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
2.076,12
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
2.319,05
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
2.512,20
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
4.139,21
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
4.569,36
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
4.818,21
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
5.433,23
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
6.242,58
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
8.074,59
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
9.963,48
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
17.528,52
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
32.236,74
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
4.276,67
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
4.866,80
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
5.492,48
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
5.979,51
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
8.183,61
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
9.335,43
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
10.781,13
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
20.402,15
030109.112 Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 kom
41.119,50
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
56.350,31
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
6.051,80
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
10.386,53
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
11.219,58
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.517,08
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.200,69
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
5.980,70
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
5.328,95

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders