Brza pretraga kataloga

PROIZVODI

Komercijalni paketi Klub Trgovaca

Industrijska armatura Duyar Vana

katal. br. opis mera količinakorpa VP cena
030102.100 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/100 kom
12.731,64
030102.125 Pljosnati zasun DIN 3204 DV NP 6/125 kom
19.528,80
030101.005 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/40 kom
9.512,00
030101.006 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/50 kom
10.153,08
030101.007 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/65 kom
11.737,43
030101.008 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/80 kom
14.192,75
030101.009 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/100 kom
19.902,08
030101.010 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/125 kom
26.234,72
030101.011 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/150 kom
31.205,79
030101.012 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/200 kom
93.622,11
030101.013 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/250 kom
129.475,47
030101.014 Pljosnati zasun DIN 3202 DV NP 10/300 kom
172.979,19
030112.021 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/50 kom
8.543,85
030112.065 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/65 kom
10.350,98
030112.080 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/80 kom
13.313,48
030112.100 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/100 kom
15.819,75
030112.125 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/125 kom
21.276,68
030112.150 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/150 kom
24.415,74
030112.200 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/200 kom
61.861,74
030112.250 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/250 kom
81.141,69
030112.300 Pljosnati zasun - gum. klin DV NP16/300 kom
100.448,90
030112.101 Pljosnati zasun-gum.klin DV NP16/100 cel kom
15.819,75
030107.001 Ovalni zasun DV NP 16/40 kom
7.175,18
030107.002 Ovalni zasun DV NP 16/50 kom
8.830,62
030107.003 Ovalni zasun DV NP 16/65 kom
10.762,17
030107.006 Ovalni zasun DV NP 16/125 kom
21.800,45
030113.015 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/15 kom
7.920,54
030113.300 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/20 kom
8.184,80
030113.310 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/25 kom
8.918,31
030113.320 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/32 kom
10.979,03
030113.325 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/40 kom
11.808,53
030113.330 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/50 kom
16.556,82
030113.335 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/65 kom
20.806,23
030113.380 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/80 kom
26.634,06
030113.100 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/100 kom
26.389,95
030113.125 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/125 kom
47.490,06
030113.150 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/150 kom
78.475,44
030114.412 Ravni zaporni ventil za paru DV NP16/200 kom
152.406,41
030121.020 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/20celicni kom
7.530,68
030121.025 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/25celicni kom
9.693,30
030121.032 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/32celicni kom
10.979,03
030121.040 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/40celicni kom
11.808,53
030121.050 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/50celicni kom
15.231,99
030121.080 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/80celicni kom
26.635,25
030121.150 Ravni zap.vent.za paruDV NP16/150celicni kom
85.299,86
030108.001 Ravni odbojni ventil DV NP 16/15 kom
5.402,42
030108.002 Ravni odbojni ventil DV NP 16/20 kom
5.781,62
030108.003 Ravni odbojni ventil DV NP 16/25 kom
6.583,86
030108.004 Ravni odbojni ventil DV NP 16/32 kom
7.585,19
030108.005 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 kom
9.766,77
030108.006 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 kom
11.399,70
030108.007 Ravni odbojni ventil DV NP 16/65 kom
15.551,94
030108.008 Ravni odbojni ventil DV NP 16/80 kom
20.956,73
030108.009 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 kom
26.001,27
030108.010 Ravni odbojni ventil DV NP 16/125 kom
40.559,00
030108.011 Ravni odbojni ventil DV NP 16/150 kom
73.103,84
030108.012 Ravni odbojni ventil DV NP 16/200 kom
128.487,18
030108.014 Ravni odbojni ventil DV NP 16/40 celicni kom
8.535,56
030108.015 Ravni odbojni ventil DV NP 16/50 celicni kom
11.400,89
030108.016 Ravni odbojni ventil DV NP 16/100 celicn kom
25.258,28
030116.080 Ravna odbojna klapna DV NP 16/80 kom
11.358,23
030116.100 Ravna odbojna klapna DV NP 16/100 kom
13.725,86
030116.150 Ravna odbojna klapna DV NP 16/150 kom
27.608,13
030115.050 Dupla nepovratna klapna DV NP16/50 kom
3.214,91
030115.065 Dupla nepovratna klapna DV NP16/65 kom
3.809,78
030115.080 Dupla nepovratna klapna DV NP16/80 kom
4.916,57
030115.100 Dupla nepovratna klapna DV NP16/100 kom
6.920,40
030115.126 Dupla nepovratna klapna DV NP16/125 kom
8.392,17
030115.150 Dupla nepovratna klapna DV NP16/150 kom
11.344,01
030115.200 Dupla nepovratna klapna DV NP16/200 kom
18.672,05
030115.250 Dupla nepovratna klapna DV NP16/250 kom
29.972,21
030115.300 Dupla nepovratna klapna DV NP16/300 kom
41.546,10
030115.350 Dupla nepovratna klapna DV NP16/350 kom
68.914,86
030115.400 Dupla nepovratna klapna DV NP16/400 kom
75.821,04
030105.001 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/15 kom
2.590,41
030105.002 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/20 kom
2.912,73
030105.003 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/25 kom
3.015,83
030105.004 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/32 kom
3.654,54
030105.005 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/40 kom
4.181,87
030105.006 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/50 kom
5.436,78
030105.007 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/65 kom
7.254,57
030105.008 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/80 kom
9.450,38
030105.009 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/100 kom
13.051,59
030105.010 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/125 kom
25.319,90
030105.011 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/150 kom
34.458,62
030105.012 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/200 kom
62.536,01
030105.013 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/250 kom
95.351,03
030105.015 Kosi hvatac necistoca DV NP 16/300 kom
179.044,02
016151.015 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
4.316,96
016151.020 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
4.429,53
016150.025 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
4.869,17
016150.032 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
5.717,63
016150.040 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
6.167,93
016150.050 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
6.423,89
016150.065 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/65 kom
8.466,83
016150.080 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/80 kom
13.447,38
016150.100 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/100 kom
18.964,74
016150.125 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/125 kom
30.737,72
016150.150 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
56.690,40
030106.012 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
82.752,11
016150.250 Dvodelni ventil inox kugla DV NP16/250 kom
217.384,70
016153.153 Dvod.vent.inox kugla DV NP16/20 celicni kom
4.429,53
016153.150 Dvod.vent.inox kugla DV NP16/32 celicni kom
6.215,33
016153.151 Dvod.vent.inox kugla DV NP16/40 celicni kom
6.100,38
016153.152 Dvod.vent.inox kugla DV NP16/125 celicni kom
30.677,28
030106.999 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/15 kom
5.409,53
030106.998 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/20 kom
5.526,84
030106.997 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/25 kom
6.905,00
030106.996 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/32 kom
8.124,36
030106.995 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/40 kom
8.630,36
030106.994 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/50 kom
10.669,74
030106.993 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/65 kom
14.408,42
030160.992 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/80 kom
18.770,40
030106.991 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/100 kom
28.003,92
030106.990 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/125 kom
44.747,97
030106.989 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/150 kom
95.544,18
030106.988 Trodelni ventil inox kugla DV NP16/200 kom
146.104,58
030106.987 Trodelni ventil inox kugla DV DN16/250 kom
147.214,92
106201.040 Kosi balansni ventil DV NP 16/40 kom
18.093,77
106201.050 Kosi balansni ventil DV NP 16/50 kom
19.902,08
106201.065 Kosi balansni ventil DV NP 16/65 kom
24.022,32
106201.080 Kosi balansni ventil DV NP 16/80 kom
26.788,11
106201.100 Kosi balansni ventil DV NP 16/100 kom
42.587,72
106201.125 Kosi balansni ventil DV NP 16/125 kom
53.659,17
106201.150 Kosi balansni ventil DV NP 16/150 kom
73.278,03
106201.200 Kosi balansni ventil DV NP 16/200 kom
137.528,73
106201.250 Kosi balansni ventil DV NP 16/250 kom
233.741,25
106201.300 Kosi balansni ventil DV NP 16/300 kom
315.705,33
030108.801 Leptirasti ventil - disk SL25 NO50 kom
2.076,12
030108.802 Leptirasti ventil - disk SL25 NO65 kom
2.319,05
030108.803 Leptirasti ventil - disk SL25 NO80 kom
2.512,20
030109.000 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO40 kom
4.717,49
030109.001 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO50 kom
5.001,89
030109.002 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO65 kom
5.660,75
030109.003 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO80 kom
6.202,29
030109.004 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO100 kom
7.969,13
030109.005 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO125 kom
10.501,47
030109.006 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO150 kom
11.384,30
030109.007 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO200 kom
20.267,06
030109.008 Leptirasti ventil - disk DV SL25 NO250 kom
36.611,76
030109.101 Leptirasti ventil - inox disk DV NO40 kom
5.272,07
030109.102 Leptirasti ventil - inox disk DV NO50 kom
5.387,01
030109.120 Leptirasti ventil - inox disk DV NO65 kom
6.323,16
030109.103 Leptirasti ventil - inox disk DV NO80 kom
7.088,67
030109.104 Leptirasti ventil - inox disk DV NO100 kom
9.290,40
030109.105 Leptirasti ventil - inox disk DV NO125 kom
12.210,24
030109.106 Leptirasti ventil - inox disk DV NO150 kom
14.067,14
030109.108 Leptirasti ventil - inox disk DV NO200 kom
25.072,23
030109.112 Leptirasti ventil - inox disk DV NO250 kom
42.721,62
030109.109 Leptirasti ventil - inox disk DV NO300 kom
61.988,54
030109.110 Reduktor za leptir DV 125-150 kom
7.014,02
030109.111 Reduktor za leptir DV 200 kom
12.040,79
030115.125 Dupla nep. klapna sa oprug. DV NP16/125 kom
14.620,53
030105.304 Hvatac necistoca lug NP 16/40 kom
3.559,74
030105.404 Hvatac necistoca medjupr. NP 16/40 kom
3.238,61
016170.304 Kuglasti ventil lug NP16/40 kom
6.051,80
016170.404 Kuglasti ventil medjuprirubnicki NP16/40 kom
5.392,94

*Cene su izražene u dinarima i na njih treba obračunati PDV. Zadržavamo pravo izmene cena bez prethodne najave.

<< Odštampaj artikle

Vaša Korpa

Klikni za detalje >>


Vesti

 • 31 Jan

  ŠTAMPANJE CENOVNIKA

  Ukoliko želite da sačuvate cenovnik u štampanoj formi, preporučujemo sledeće internet pretraživače: Internet Explorer, Opera i Google Chrome, zbog tehničkih problema koje ima Mozilla Firefox prilikom štampanja dokumenata koji imaju sadržaj duži od jedne stranice.

   

 • 18 Mar

  ZAPOSLENJE

  PFV Traders
   

  Preduzeće P.V.F. Traders d.o.o. raspisuje konkurs za više radnih mesta na neodređeno vreme!

  Više o ovome možete saznati na našoj stranici Zaposlenje

PFV Traders